LUNAR NEW YEAR 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

LUNAR NEW YEAR:

LUNAR NEW YEAR

QUESTIONS FOR DISCUSSION:

QUESTIONS FOR DISCUSSION What do you do to welcome New Year? Do you stay up late on New Year's Eve? Are there any activities for New Year's day? Have you ever made any New Year's resolutions?

PowerPoint Presentation:

What do you do to welcome New Year? New words: Trang trí lại nhà cửa re-decorate / riˈdekəreɪt / Đãi khách Treat our guests Hoa mai  Apricot blossoms /ˈ eɪprɪkɒt / /ˈ blɒsəm / Không thể thiếu  indispensable / ɪndɪˈspentsəbəl /

PowerPoint Presentation:

Như bạn cũng biết , năm mới là một dịp đặc biệt đối với mọi người dân Việt Nam. As you probably know/ As you are probably aware , New Year is a special time/occasion to/for all Vietnamese 2. Chính vì vậy , để có một mùa lễ đáng nhớ và ý nghĩa , chúng tôi luôn trang hoàng nhà cửa để đón tết , mua đồ mới , thức ăn , nước uống và trái cây để đãi khách . Therefore, in order to have a meaningful and memorable Tet holiday, we always re-decorate our house, buy some new clothes, some food and beverages and a variety of fruit to treat our guests

PowerPoint Presentation:

Ngoài ra hoa mai và bánh chưng là 2 thứ không thể thiếu trong dịp này . Besides, apricot blossoms and rice cakes which are called “ Hoa Mai” and “ Bánh Chưng ” in Vietnamese respectively are indispensable . (ở đây chúng ta giải thích thêm cho người nước ngoài hiểu , vì bản thân từ rice cakes không diễn đạt rõ hoàn toàn “ bánh chưng ”)

PowerPoint Presentation:

2. Do you stay up late on New Year's Eve? Có chứ , giao thừa là một ngày đặc biệt . Ý tôi muốn nói ở đây , đó là ngày cuối cùng trong năm , hay có thể hiểu giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới / ngày để chúng ta suy ngẫm về những sự kiện đã qua trong năm cũ và chuẩn bị đón chào năm mới . Đó là lý do tôi không muốn bỏ lỡ dịp này

PowerPoint Presentation:

Yes, I do. New Year’s Eve is a very special day. I mean it’s the last day of the year. In other words, it’s the moment of transfer between the old year and the new year/ day of reflection (=contemplation) of the past year's events and a time to prepare/ make plans for the New Year . That’s why I don’t want to miss it.

authorStream Live Help