CN 5 PS C

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

FIFTH SUNDAY OF EASTER CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C FIFTH SUNDAY OF EASTER Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 13, 31-33a. 34-35) Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, When he had gone out,

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Jesus said, "Now is the Son of man glorified, and in him God is glorified;

PowerPoint Presentation:

Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him at once.

PowerPoint Presentation:

Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Little children, yet a little while I am with you.

PowerPoint Presentation:

Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. A new commandment I give to you, that you love one another

PowerPoint Presentation:

Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Even as I have loved you, that you also love one another.

PowerPoint Presentation:

Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau". By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another."

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. "Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau". Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NIỆM Căn cứ điều này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau. Chúa đã truyền lại cho chúng ta một gia sản qúi báu. Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để cùng quy tụ chúng ta lại thành một cộng đồng yêu thương. Chúng ta gọi đây là bí tích tình yêu. Hãy yêu thương, đó là dấu chỉ và là đường vào đạo. Đạo của tình yêu. Để yêu thương con người một cách trọn vẹn, Chúa đã chia xẻ kiếp làm người với chúng ta. Chúa đã học biết yêu thương và vâng phục những vị thay mặt Chúa trong đời sống gia đình. Gia đình là chiếc nôi của tình yêu. Nếu chúng ta không thể yêu những người trong gia đình làm sao chúng ta có thể nói chúng ta yêu những kẻ khác. Thời đại văn minh tiến bộ khoa học, chúng ta có thể dùng mọi phương tiện kỹ thuật truyền thông để liên hệ với nhau. Chúng ta có thể dùng thơ từ, thiệp báo, dùng phôn, điện thư để thông tin và thăm hỏi. Các phương tiện di chuyển cũng không thiếu, chúng ta có máy bay, tầu, xe lửa, xe hơi và các loại phương tiện khác để đi đến các địa chỉ. Xã hội con người rất xa mà gần, rất gần mà lại xa. Có nhiều những câu truyện tình trên mạng, chưa nhìn thấy nhau, chưa biết nhau, vẫn có thể yêu nhau. Trong khi ngay những thành viên trong gia đình, nhìn thấy nhau hằng ngày lại cảm thấy chướng tai gai mắt. Thật lạ kỳ. Chúa ban cho chúng ta giới luật yêu thương. Đây là tinh hoa của đạo Chúa và của đạo làm người. Ai cũng muốn mình được yêu và yêu. Nói đến yêu là nói đến trái tim. Trái tim chính là nguồn tiếp ứng máu huyết sự sống. Chúng ta không thể sống hạnh phúc nếu không có tình yêu. Tình yêu được ghi dấu trong mỗi bước đường chúng ta đã trải qua. Có yêu chúng ta sẽ được đáp lại bằng tình yêu. Khi chúng ta sờ vào vật gì, chúng ta để lại dấu vết trong không gian và thời gian và cả nơi lòng người. Khi chúng ta sờ vào đồ vật như nắm cửa, cuốn sách hay đồ dùng, chúng ta để lại dấu tay. Bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, chúng ta cũng nên để lại dấu ấn của tình yêu nơi lòng người. Dấu ấn tình yêu sẽ không phai mờ. Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Yêu là cho đi. Cho đi thời giờ, cho đi khả năng, cho đi những cảm thông và tha thứ. Vì cho thì qúi hơn nhận. Hãy yêu và chúng ta sẽ được yêu. Lạy Chúa, Chúa đã yêu chúng con và Chúa đã cho đi tất cả. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như con cùng một Cha trên trời.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York [email protected]

authorStream Live Help