CN5PS_B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH NĂM B FIFTH SUNDAY OF EASTER “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái.” http://www.dunglac.org

PowerPoint Presentation:

Bài trích Phúc âm theo Thánh Gioan. (Ga 15, 1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. I am the true vine, and my Father is the vinedresser.

PowerPoint Presentation:

Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn Every branch of mine that bears no fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit he prunes, that it may bear more fruit.

PowerPoint Presentation:

Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy, và Thầy ở trong các con. You are already made clean by the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you.

PowerPoint Presentation:

Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me.

PowerPoint Presentation:

Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.

PowerPoint Presentation:

Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt a ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers; and the branches are gathered, thrown into the fire and burned.

PowerPoint Presentation:

Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done for you.

PowerPoint Presentation:

Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples.

PowerPoint Presentation:

Bài trích Phúc âm theo Thánh Gioan (Ga 15, 1-8). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Đó là Lời Chúa

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NIỆM Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào kết hợp cùng cây sẽ sinh hoa trái. Mỗi người chúng ta khi được lãnh Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Giêsu là đầu nhiệm thể, còn chúng ta là chi thể. Chúa là thân cây, chúng ta là cành. Chúng ta được liên kết với Chúa Kitô và với nhau qua nhựa sống đó chính là tình yêu và ân sủng và sự sống. Hình ảnh cây nho rất cụ thể và dễ hiểu. Quan sát chúng ta thấy cây có rễ, thân, lá và hoa quả. Các phần liên kết chặt chẽ với nhau. Rễ có nhiệm vụ tìm kiếm chất bổ dưỡng và chuyển các tinh chất qua lớp vỏ chung quanh để nuôi toàn thân. Các lá nhận ánh nắng mặt trời làm cho mầu cây xanh tươi. Lá có nhiệm vụ hút khí trời và thả khí độc để cây được sống dồi dào. Sự kết hợp và lưu chuyển tuần hoàn rất tốt đẹp. Muốn có ân sủng thiêng liêng, chúng ta cần kết hợp với thân cây là Chúa Kitô. Các ân sủng và của dưỡng nuôi qua các Bí Tích, Chúa đã trao ban cho Giáo Hội. Tách rời Giáo Hội là tách rời nhiệm thể Chúa Kitô. Truyện kể, một nhà truyền giáo đến Phi Châu, tại một làng nhỏ nhà quê, cha mang theo một chiếc máy phát điện dùng cho nhà thờ và nhà xứ. Trong nhà xứ, cha treo một bóng điện trên trần nhà. Một hôm có vài người trong làng ghé thăm cha tại nhà xứ. Thấy có bóng đèn sáng, họ trố mắt ngạc nhiên. Và một người hỏi xin cha bóng điện. Ngài nghĩ là chắc họ muốn xin về để chơi thôi. Ngài đưa cho họ bóng đã bị cháy. Vào một ngày, ngài đi thăm gia đình, ghé vào nhà người đã xin bóng điện cháy. Ngài quá ngạc nhiên khi thấy bóng điện ông treo từ một sợi giây trên trần. Ông nghĩ rằng cứ có bóng điện là có ánh sáng. Cha xứ đã phải giải thích cho ông, bóng điện phải có giây điện nối với máy phát điện, thì mới có ánh sáng. Muốn có sự sáng của Chúa Kitô, chúng ta phải được liên kết với Ngài. Liên kết với Chúa qua Giáo Hội, qua lời Kinh Thánh, qua các Bí Tích và qua chính ơn sủng của Ngài. Xin cho mỗi người luôn giữ sự kiên đới với nguồn ban sự sống. Chúa chính là sự sống và là sự sống lại.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng [email protected]

authorStream Live Help