Bai 15 Dong mau va nguyen tac truyen mau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU:

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU Bài 15 : Tiết 15

KIỂM TRA BÀI CŨ::

KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể? 2. Miễn dịch là gì? bản thân em đả miễn dịch những bệnh nào?

Dáp án kiểm tra bài cũ::

Dáp án kiểm tra bài cũ: 1. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể? Đáp án: Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế: thực bào, tạo kháng thể vô hiệu hóa kháng nguyên, phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh 2. Miễn dịch là gì? bản thân em đả miễn dịch bệnh gì? Đáp án: Miễn dịch là khả năng cơ thể không mắc một số bệnh nào đó. Có hai loại miễn dịch là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Bản thân em đả được miễn dịch một số bệnh do chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, và bệnh nào đó do miễm dịch tự nhiên .

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU:

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU Bài 15 : Tiết 15 I. Đông máu: -Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể? -Sự đông máu liên quan đến yếu tố nào? -Máu không chảy ra khỏi mạch nữa nhờ đâu? -Tiểu cầu có vai trò gì với sự đông máu? Quan sát sơ đồ SGK tr48 thảo luận nhóm hoàn thành các câu hỏi sau:

PowerPoint Presentation:

Máu lỏng Các tế bào máu Huyết tương Hồng cầu Bạch cầu Tiểu cầu Chất sinh tơ máu Huyết tương Tơ máu Khối máu đông Vỡ Enzim Ca 2++

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU:

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU Bài 15 : Tiết 15 I. Đông máu: -Đông máu là cơ chế bảo vệ cơ thể chống mất máu. -Sự đông máu có liên quan đến hoạt động tiểu cầu là chủ yếu, để hình thành một búi tơ máu giữ các tế bào máu đông thành khối bịt kín vết thương.

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU:

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU Bài 15 : Tiết 15 I. Đông máu: II. Các nguyên tắc truyền máu: 1. Các nhóm máu ở người:

PowerPoint Presentation:

Thí nghiệm Lanstayno (Kaar Landsteiner) Huyết tương nhóm máu (người nhận) Hồng cầu của các nhóm máu người cho O A B AB O ( α , β ) A ( β ) B ( α ) AB (0) Không kết dính Kết dính Không kết dính Không kết dính Không kết dính Không kết dính Không kết dính Không kết dính Kết dính Kết dính Kết dính Kết dính Kết dính Kết dính Không kết dính Kết dính Kết quả thí phản ứng giữa các nhóm máu

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU:

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU Bài 15 : Tiết 15 I. Đông máu: II. Các nguyên tắc truyền máu: 1. Các nhóm máu ở người: Đánh dấu mũi tên vào sơ đồ : O O A A A B B B Kết quả: O O A A B B A B - Ở người có 4 nhóm máu là :O, A, B và AB - Sơ đồ mối quan hệ giữa cho nhân các nhóm máu:

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU:

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU Bài 15 : Tiết 15 I. Đông máu: II. Các nguyên tắc truyền máu: 1. các nhóm máu ở người: 2. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu: 1. Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không? Vì sao? 2. Máu không có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không? Vì sao? 3. Máu có nhiểm các nguyên nhân gây bệnh ( vi rút, viêm gan siêu vi, HIV…) có thể đem truyền cho người khác được không? Vì sao? Khi truyền máu cần tuân theo nguyên tắc : +Lựa chọn nhóm máu cho phù hợp +Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền máu. Khi truyền máu cần tuân theo nguyên tắc nào?

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ: Hãy đánh dấu vào ô câu trả lời đúng. 1. Tế bào máu tham gia vào quá trình đông máu: a. Hồng cầu b. Bạch cầu c. Tiểu cầu.

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ: 2. Người có nhóm máu AB không truyền được người có nhóm máu A, B, O vì: a. Nhóm máu AB hồng cầu có cả Kháng nguyên A và B. b. Nhóm máu AB huyết tương không có. c. Nhóm máu AB ít người có.

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ: 3. Máu không đông được là do: a. Tơ máu b. Huyết tương c. Bạch cầu

PowerPoint Presentation:

Chúc các em học giỏi Giáo viên : Nguyễn Trường Chinh Dặn dò : -Học bài và trả lời câu hỏi sgk. -Đọc mục “em có biết -Xem bài 16.trả lời 2 câu hòi SGK : -Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần nào?. – Hệ bạch huyết gồm những thành phần nào?.