Quiz 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Quiz fra undervisning i går.:

Quiz fra undervisning i går.

Rømningsvei:

Rømningsvei Må tilfredstille åpningskrav. Utenfor vinduet må det være tilrettelagt for rømning! Må være hvit og lys, og ha et koselig inntrykk. Må være markert med grønne lamper i boliger

Max avstand til rømningsstige?:

Max avstand til rømningsstige? 2 meter til side for vindu 50 cm til side for vindu 20 cm til side for vindu

Hva er grensen for hvor høyt over gulv nedre karm for rømningsvindu kan være? (2 svar er riktige):

Hva er grensen for hvor høyt over gulv nedre karm for rømningsvindu kan være? (2 svar er riktige) Brukes skjønn. Brukes spenst. 1 meter Kan være høyere Men da må det til- Rettelegges for Rømning.

Bygg og brann:

Bygg og brann Bygg skal bygges (prosjekteres og utføres) slik at brann vanskelig oppstår og utvikler seg. Bygg skal kunne brenne lett Bygg skal ikke brenne til hinder for andres utsikt. (røyk og aske utvikles når brenner)

Hva er et tillegskrav til at det skal være minst angitt høyde og bredde på rømningsvindu?::

Hva er et tillegskrav til at det skal være minst angitt høyde og bredde på rømningsvindu?: At den største i huset ikke er større enn målene til rømningsvinduene. At høyde gange bredde skal være minst 4 m2 (kvadratmeter) At høyde + bredde skal være minst 1,5meter

Hvordan skal bygg utføres? (opptil 3 svar riktige):

Hvordan skal bygg utføres? (opptil 3 svar riktige) Slik at det beskytter brukerene mot støy. Slik at andre ikke blir støtt av morgensang i dusj. Slik at leieboeren i kjelleren ikke hører at er veldig glad i å snakke i telefonen. Slik at min mor synes de er fine. Slik at din mor synes bygget ditt er fint.

Hvordan skal tekniske rom med ventilasjonsannlegg og maskiner oppleves i et bygg?:

Hvordan skal tekniske rom med ventilasjonsannlegg og maskiner oppleves i et bygg? Svært støyende og gir liv til bygget Det skal ikke komme mye støy fra tekniske installasjoner! De skal oppleves vakre, viktig med fin tapet! De skal være dystre, altså det skal kun være brukt grå farge på vegger i slike rom.

En byggning skal alltid ha (kun ett riktig svar)::

En byggning skal alltid ha (kun ett riktig svar): En mor tilstede som kan lage mat og knytte skolissene dine. Et nødvendig antall røykvarslere. En far som kan hjelpe deg med leksene.

Hva er sant::

Hva er sant: Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre etter nye forskrifter. Vi må alle bli snekkere for Jesus var det. Vi må alle bli snekkere for Muhammed var det. Vi er ikke nødt til å bli snekkere, men vi kan hvis vi vil.

Hvorfor ønskes ikke Radon velkommen?:

Hvorfor ønskes ikke Radon velkommen? Fordi det er et stygt navn Fordi radon er et radioaktivt stoff som er farlig i store mengder. Fordi vi ikke vet konsekvensene av radongass og er redde for det.

Hvor høyt må rekkverket være?:

Hvor høyt må rekkverket være? Minimum like høyt byggeier er til albuen Minimum 90 cm Minimum 120 cm

Brannseksjoner:

Brannseksjoner Bygget skal deles inn i brannseksjoner. Alle bygg skal selges på auksjon etter nye forskrifter. Alle branner skal seksjoneres inn i fremtiden. Det vil si å registreres i et register.

Brannceller:

Brannceller Brannceller skal være utført slik at de hindrer spredning av brann og branngasser innen den tid som er nødvendig for rømning. Vi deler alle branner opp i celler akkurat som i kjemien. Vi sender folk i brannceller (små trange boliger) om de har vært uforsiktige og huset dems har brennt ned.

Dør som rømningsvei, hva er sant?::

Dør som rømningsvei, hva er sant?: Dør skal ha tilstrekkelig høyde og bredde Det er ikke så viktig med dører Det er svært viktig med dører Alle dører er greie Alle rømningsdører skal slå innover. Alle rømningsdører skal slå utover.

Miljø hva er sant::

Miljø hva er sant: Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Miljø er en skam for miljøet Miljø er kult Miljø er sunnt . Miljø er oppskrytt

Hvor mange liter friskluft skal hver person ha i et bygg?:

Hvor mange liter friskluft skal hver person ha i et bygg? 3liter pr sekund 7liter pr sekund 10 liter pr sekund 365 liter, like mange som årets dager