Happy Birthday to BSN ^^!

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Happy Birthday to BSN ^^!:

Snow Drop Happy Birthday to BSN ^^! HOA TUYẾT

PowerPoint Presentation:

A giống Như Những Bông Hoa Tuyết Này ….. Luôn Quan Tâm Chia Sẻ Và Đặc bịt Là giàu Lòng Vị Tha ^^ !

PowerPoint Presentation:

Anh yêu quý, mong anh một tuổi mới yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa nha anh và giữ mãi tình yêu mà anh dành cho em… !!!

PowerPoint Presentation:

Phải tự hào là da mh trắng wa nên jo mh đag tắm năng cho đen bớt .. haiz

PowerPoint Presentation:

Bằng chiu Ôi chết con ><“

PowerPoint Presentation:

Ai lừa tềnh = tar kaka

PowerPoint Presentation:

Oách chưa ?!

PowerPoint Presentation:

Mỹ nhân ngồi bên gốc đào hoho

PowerPoint Presentation:

Ai cứi tar sẽ đk chiếc xe này 

PowerPoint Presentation:

Zui wa .. đk chộp hình zoi ngừi ẹp kaka

PowerPoint Presentation:

E xl vì cái tính trẻ con…………………..

PowerPoint Presentation:

... kém hiểu biết

PowerPoint Presentation:

Và thiếu suy nghĩ …

PowerPoint Presentation:

Đã nhìu lần làm a pị tổn thươg …

PowerPoint Presentation:

làm Anh đau .. Thậm chí Làm anh Pải Khóc …..

PowerPoint Presentation:

Em Biết Em Thật Tàn Nhẫn Đối xử K Pải Với Anh …. Em đã cố Gắng Thay Đổi ….

PowerPoint Presentation:

Nhưng Sao Mà Khó Quá Anh ạ!

PowerPoint Presentation:

A Sẽ Cho Em Thời Gian Chứ ?! Tình Iu Của Em ^^!

PowerPoint Presentation:

Em hứa em sẽ thay đổi mà .. vì anh .. và vì tương lai của chúng ta nữa …

PowerPoint Presentation:

Em Sẽ Không Để Cho Anh Pải Bùn Vì E Nữa ….

PowerPoint Presentation:

Và điều cúi cùng e mún nói với a là : “ EM YÊU ANH”

PowerPoint Presentation:

SINH NHẬT ZZ A NHÉ..MÃI IU ANH..T.IU CỦA EM Ạ!

PowerPoint Presentation:

H

PowerPoint Presentation:

A

PowerPoint Presentation:

P

PowerPoint Presentation:

P

PowerPoint Presentation:

Y

PowerPoint Presentation:

Birthday

PowerPoint Presentation:

I

PowerPoint Presentation:

L

PowerPoint Presentation:

O

PowerPoint Presentation:

V

PowerPoint Presentation:

E

PowerPoint Presentation:

Y

PowerPoint Presentation:

O

PowerPoint Presentation:

U

PowerPoint Presentation:

I LOVE YOU