Bai 31 Tinh chat Ung dung cua hidro giam tai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

l

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC Chủ đề Hiđro . Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO KHHH: NTK: CTHH: PTK: H H 2 1 2

Slide2:

Nội dung Tính chất vật lí 1 Tính chất hoá học 2 Ứng dụng ( HS tự học ) 3

Slide3:

Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO I. Tính chất vật lí

Slide4:

Khí H 2 Hãy quan sát bình đựng khí hiđro và nhận xét : trạng thái , màu sắc ?

Slide5:

- Khí hiđro là chất khí , không màu I. Tính chất vật lí Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

Slide6:

Quan sát 2 quả bóng bay, một quả chứa khí hiđro và một quả bóng có chứa khí cacbon đioxit . Cắt dây cố định 2 quả Hãy cho biết quả nào chứa khí hiđro ? Giải thích hiện tượng xảy ra?

Slide7:

- Khí hiđro là chất khí , không màu I. Tính chất vật lí - Nhẹhơnkhôngkhí (d≈ ≈0,069 lần )   1 lít nước ở 15 0 C hoà tan được 20 ml khí hiđro. Vậy tính tan trong nước của khí hiđro như thế nào? - Tan rất ít trong n ư ớc Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

Slide8:

I. Tính chất vật lí - Khí hiđro là chất khí , không màu , không mùi , không vị , nhẹ h ơ n không khí và rất ít tan trong n ư ớc . - Khí hiđro nhẹ nhất trong tất cả các chất khí Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

Slide9:

II. Tính chất hoá học 1. Tác dụng với oxi . a. Thí nghiệm : Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO I. Tính chất vật lí

Slide10:

O 2 H 2 HCl Zn Quan s át th í nghi ệm Hi đr o t ác d ụng v ới Ox i.

Slide11:

b. Nhận xét hiện tượng và giải thích - Hiđro tiếp tục cháy mạnh hơn khi đưa ngọn lửa vào lọ chứa khí oxi . Trên thành lọ xuất hiện những giọt nước nhỏ . - Cháy với ngọn lửa màu xanh . II. Tính chất hoá học 1. Tác dụng với oxi . a. Thí nghiệm : SGK 2. Sự cháy của khí hiđro trong bình khí oxi như thế nào ? 1. Hiđro cháy với ngọn lửa màu gì ? Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO I. Tính chất vật lí 3. Em hãy viết PTHH minh hoạ cho sự cháy của hiđro trong oxi ? PTHH: 2 H 2 + O 2 2 H 2 O t o So sánh điểm giống và khác nhau về sự cháy của hiđro trong bình khí oxi và trong không khí ?

Slide12:

- Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn hợp nổ và sẽ nổ mạnh nhất khi V : V = 2 : 1 H 2 O 2 - Tại sao hỗn hợp khí H 2 và O 2 khi cháy lại gây tiếng nổ ? Tại vì hỗn hợp khí này cháy rất mạnh và tỏa ra nhiều nhiệt . Nhiệt này làm cho thể tích hơi nước tạo thành sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần , do đó làm chấn động mạnh không khí , gây ra tiếng nổ .

Slide13:

- Nếu đốt cháy dòng khí H 2 ngay ở đầu ống dẫn khí , dù ở trong lọ khí O 2 hay không khí , sẽ không gây ra tiếng nổ mạnh vì sao ? - Vì nhiệt tỏa ra không đủ làm dãn nở cả 1 khoảng không khí nên không gây ra tiếng nổ .

Slide14:

- Làm thế nào để biết dòng khí H 2 là tinh khiết để có thể đốt cháy dòng khí đó mà không gây ra tiếng nổ mạnh ? Phải thử xem khí H 2 đó có lẫn không khí không ? Thử bằng cách thu khí H 2 vào ống nghiệm nhỏ rồi cho ống nghiệm vào ngọn lửa đèn cồn nếu nghe tiếng nổ nhỏ hoặc không nổ thì khí H 2 tinh khiết .

Slide15:

II. Tính chất hoá học 2. Tác dụng với đồng (II) oxit . Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO I. Tính chất vật lí a. Thí nghiệm 2 H 2 + O 2 2 H 2 O t o 1. Tác dụng với oxi .

Slide17:

II. Tính chất hoá học 1. Tác dụng với oxi . 2. Tác dụng với đồng (II) oxit . t o - Các em hãy quan sát thí nghiệm và trả lời các câu hỏi sau : b. Màu sắc của CuO trước khi làm thí nghiệm ? c. Khi dẫn khí H 2 qua CuO ở nhiệt độ thường có hiện tượng gì ? a. Khi cho khí H 2 qua CuO nung nóng có hiện tượng gì ? d. So sánh màu của chất rắn sau khi nung với màu của lá đồng ? Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO I. Tính chất vật lí a) Thí nghiệm : SGK b) Nhận xét Ở nhiệt độ thường : Không thấy có phản ứng hóa học xảy ra . Khi đốt nóng tới khảng 400 C: bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp kim loại đồng màu đỏ gạch và trên thành ống nghiệm có những giọt nước . 2 H 2 + O 2 2 H 2 O

Slide18:

- PTHH: Diễn biến của phản ứng giữa hiđro và đồng (II) oxit - Khí hiđro chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO. Do đó ng ười ta nói hiđro có tính khử . ®á H H Cu O H H Cu O H H + + H 2 CuO + + H 2 O Cu t o - PTHH: t o §en ®á

Slide19:

H 2 + CuO → Cu + H 2 O t o II. Tính chất hoá học 1. Tác dụng với oxi . 2. Tác dụng với đồng (II) oxit . 2 H 2 + O 2 2 H 2 O t o 3. Kết luận Ở nhiệt độ thích hợp , khí hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi mà còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại . Khí hidro có tính khử . Các phản ứng này đều tỏa nhiệt . Tiết 45. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO I. Tính chất vật lí

Slide20:

Bài tập 1 ( Bài 3 tr.109 -SGK) Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau: chiếm oxi; nhẹ nhất; nhường oxi; tính oxi hóa ; tính khử Trong các chất khí , hiđro là khí ........ ... Khí hiđro có .... Trong phản ứng giữa H 2 và CuO , H 2 có .................. vì ................ của chất khác ; CuO có ................... vì ......................... cho chất khác nhẹ nhất tính khử tính khử chiếm oxi tính oxi hóa nhường oxi

Slide21:

a. Sắt (III) oxit. b. Thuỷ ngân (II) oxit c. Chì (II) oxit BÀI TẬP 2( Bài 1- tr.109SGK ) Viết PTHH của các phản ứng hiđro khử các oxit sau : t 0 a . 3H 2 + Fe 2 O 3  2Fe +3H 2 O t 0 b . H 2 + HgO  Hg + H 2 O t 0 c. H 2 + PbO  Pb + H 2 O Đáp án

authorStream Live Help