Bamboo_Art

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Những góc tre được những nghệ nhân tạo hình rất ấn tượng...

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Bamboo Art By: MetalHoàng

Slide18:

Music: Trần quang Hải Hồn Việt Nam By: MetalHoàng