Презентація до уроку в 10 класі метали

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентація до уроку в 10 класі тема:”Загальні відомості про метали”:

Презентац ія до уроку в 10 класі тема: ”Загальні відомості про метали” Підготувала Мотчана С. І. Вчитель хімії Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка

Девіз уроку:

Девіз уроку Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність. Б. Шоу

Завдання №1:

Завдання №1 Якщо ви правильно дасте відповіді на наступні запитання , то з перших літер відповідей зможете скласти назву речовин , як і ми будемо вивчати . Цей елемент є складовою частиною бенгальських вогнів . Назва Галію , запропонована Д.І.Мендєлєєвим Свою назву цей елемент одержав дякуючи могутнім і безсмертним силачам. Який елемент називають крилатим ? Найпасивніший із лужних елементів .

Правильні відповіді:

Правильні відповіді М агній Е каалюміній Т итан А люміній Л ітій

Тема уроку::

Тема уроку: Загальна характеристика метал і чних елемент і в за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Металічний зв ’ язок. Загальні фізичні властивості металів .

Мета уроку::

Мета уроку: 1.Вивчити положення хімічних елементів металів в періодичній системі Д.І.Мендєлєєва , особливості будови їх атома, хімічного зв’язку ; познайомитися з фізичними властивостями металів . 2. Розвивати знання про будову атома хімічних елементів на прикладі будови атомів металів , узагальнити і доповнити знання про хімічні зв’язки , їх природу та силу; розширити поняття про фізичні властивості речовин .

Пункт №1 Історія відкриття металів:

Пункт №1 Історія відкриття металів В давні часи і середні віки були відомі тільки сім металів . Це число сп і ввідносилось з числом відомих на той час планет: Сонце (золото), Юпітер (олово), Місяць ( срібло ), Марс ( залізо ), Меркурій (ртуть), Сатурн ( свинець ), Венера ( мідь ). Алхіміки вважали,що під впливом променів планет в надрах Землі народжуються ці метали.

PowerPoint Presentation:

Зі срібла,золота і міді чеканили монети . 1. Срібна монета з зображенням богині Афіни і сови . 2. Золота монета з зображенням Олександра Македонського і бога Зевса. 3. Мідна монета в вигляді дельфіна . З металів та їх сплавів виготовлялизброю , пам ’ ятники,стату ї . Цар-колокол (бронза) Цар -пушка (бронза) Статуя Колоса Родоського (Бронза)

PowerPoint Presentation:

Матеріал, з якого побудована піраміда Хеопса,виготовлений з каменю і міді.

Пункт №2 Періодична система:

Пункт №2 Періодична система

Більшість Х Е - метали.:

Більшість Х Е - метали. Границя між металами та неметалами - умовна. B Si Неметали As Те Метали At

PowerPoint Presentation:

Метали Перехідний елемент Неметали Основний Амфотерний Кислотний оксид оксид оксид Основа Амфотерний Кислота гідроксид Na Al S Na 2 O Al 2 O 3 SO 3 NaOH Al(OH) 3 H 2 SO 4

Закономірність зміни властивостей металів в періоді.:

Закономірність зміни властивостей металів в періоді . Заряд ядра збільшується,оскільки збільшується порядковий номер. R з меншується за рахунок стискання електронних оболонок. Число электронів на зовнішньому рівні зростає,бо зростає номер групи. Відновні властивості і металічні властивості послаблюються.

Закономірність зміни властивостей металів в групі.:

Закономірність зміни властивостей металів в групі . Заряд ядра збільшується,тому що збільшується порядковий номер. R збільшується , тому що збільшується кількість енергетичних рівнів . Число электрон і в на останньому рівні не змінюється . Здатність віддавати електрони збільшується . Відновні властивості , а, отже , і металічні властивості посилюються .

Пункт №3 Будова атомів металів:

Пункт №3 Будова атомів металів Пригада є мо, як за періодичною системою визначити : заряд ядра атома кількість енергетичних рівнів кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Завдання №2:

Завдання №2 Скласти електронні формули атомів елементів Натрію, Магнію, Алюмінію.

Правильні відповіді:

Правильні відповіді Na натрій 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Mg магній 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Al алюм і н і й 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1

Робимо висновки:

Робимо висновки 1.У атомів металів на зовнішньому електронному рівні знаходиться від 1 – 3 е. 2. Їх атоми мають великий радіус . 3. Метали являються сильними відновниками , так як легко віддають зовнішні електрони . 4.Атоми металів перетворюються на позитивно заряджені йони .

Пункт №4 Хімічний зв’язок у металах:

Пункт №4 Хімічний зв’язок у металах Пригадаємо Подумаємо Який тип хімічного зв’язку в металах ? Що таке хімічний зв’язок? Які типи хімічного зв’язку ви знаєте? Ковалентний зв’язок? Йонний зв’язок?

Для металів характерний Металічний зв’язок :

Для металів характерний Металічний зв’язок Металічний зв’язок – це взаємодія атомів металу , йонів та вільних електронів .

Будова металів:

Будова металів Зв ’ язок між катіонами в металі здійснюваний за допомогою делокалізованих електронів називають металічним , а кристалічну гратку металічною

Завдання №3:

Завдання №3 Із записаних літер випишіть кожну третю і дізнайтеся назву наступного пункту плану . А В Ф О К І Л М З Т Ф И Х Ц Ч Ш А Н І Д І М О В Н С Л К Д А Ф Ц С У О Т Р С И Н К В А Д О Ю Я С Н П Т Б В І

Правильна відповідь:

Правильна відповідь А В Ф О К І Л М З Т Ф И Х Ц Ч Ш А Н І Д І М О В Н С Л К Д А Ф Ц С У О Т Р С И Н К В А Д О Ю Я С Н П Т Б В І

Пункт № 5 Фізичні властивості металів :

Пункт № 5 Фізичні властивості металів

Фізичні властивості:

Ф ізичні властивості температура плавлення Ме металічний блиск теплопровідність електропровідність температура кипіння твердість густина колір

PowerPoint Presentation:

Агрегатний стан.Всі метали- тверді речовини , крім ртуті . найм ‘ якший – калій , найтвердіший – хром

PowerPoint Presentation:

Металічний блиск

Колір. Fе, Мn, Сr; Чорні метали.:

Колір. Fе , Мn , Сr ; Чорні метали. Fе, Мn, Сr;

Zn, Аl, Рb, Сu, Са, Мg, Нg Кольорові метали:

Zn , Аl , Рb , Сu , Са , Мg , Нg Кольорові метали

Електропровідність:

Електропровідність Електричний струм – це напрямлений рух заряджених частинок . Метали володіють електричною провідністю , це пояснюються наявністю вільних електронів . Найбільшою електричною провідністю володіють срібло і мідь . За ними - золото, алюміній , залізо .

PowerPoint Presentation:

Температура плавлення Легкоплавкі Тугоплавкі Hg, Ga , Cs, In, Bi W, Mo, V, Cr

PowerPoint Presentation:

Пластичність Au, Ag, Cu, Sn , Pb,Zn , Fe з меншується

Розчинність:

Розчинність У воді метали не розчиняються, але розчиняються один в одному і в розплавах; Розчин одного металу в іншому називають сплавом.

PowerPoint Presentation:

Густина Легкі Важкі ( Li – найлегший , ( осмій – найважчий , K , Na, Mg) Ir , Pb )

Метали:

Метали

Підсумки:

Підсумки Що вам сподобалось? Що найбільше запам ’ яталось? Яке загальне враження від уроку?

authorStream Live Help