Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων - Ε΄ Δημοτικού

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Μαθηματικά Ε΄ δημοτικού - Νέο βιβλίο - Απαντήσεις στις ασκήσεις - Κεφάλαιο 18

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Παρουσίαση του PowerPoint:

1/8 7 8 5 8

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το ½ είναι ισοδύναμο με το 5/10. Το 1/5 είναι ισοδύναμο με το 2/10. 5 10 + 2 10 = 7 10 7 10 Χρησιμοποίησε την ισοδυναμία των κλασμάτων.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όχι, δεν μπορεί να βρει ισοδύναμά τους.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το 1/4 είναι ισοδύναμο με το 2/8. Άρα … Τα 3/4 = 6/8 Τα 6/8 - 1/8 = 5/8 5 8 Τα κοινά πολλαπλάσια του 4 και 8. π.χ. 1/16

Παρουσίαση του PowerPoint:

6 3 4 + 2 1 2 = 27 4 + 5 2 = ΕΚΠ (4,2) = 4 1 2 27 4 + 10 4 = 37 4 = 9 1 4

Παρουσίαση του PowerPoint:

6 3 4 + 2 1 2 = 8 + 3 4 + 1 2 = ΕΚΠ (4,2) = 4 1 2 8 + 3 4 + 2 4 = 8 5 4 = 9 1 4

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παρατηρούμε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε τις ακέραιες μονάδες, ενώ δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τους κλασματικούς αριθμούς. Δανείζομαι μια μονάδα από τον μειωτέο και τη μετατρέπω σε κλάσμα. 3 ¼ = 2 5/4 Μετά κάνω την αφαίρεση, μονάδες από μονάδες και κλάσματα από κλάσματα. 2 5/4 - 1 2/4 = 1 3/4

Παρουσίαση του PowerPoint:

3 1 4 - 1 2 4 = Η αφαίρεση μπορεί να γίνει. Η αφαίρεση δεν μπορεί να γίνει.

Παρουσίαση του PowerPoint:

3 1 4 - 1 2 4 = Δανείζομαι μία μονάδα. Η μονάδα που δανείστηκα είναι 4/4 . 2 4/4 + ¼ = 5/4 . 5 4 - 1 2 4 = 1 3 4

Παρουσίαση του PowerPoint:

- = 1 4 Ισοδύναμα κλάσματα του ¼ είναι τα 2/8, 3/12, 4/16 κ.ά.. 3 12 = - 11 12 8 12 ή 4 6

Παρουσίαση του PowerPoint:

Να βρίσκω ισοδύναμα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή (ομώνυμα).

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ως ετερώνυμα δεν εκφράζουν ίσα μέρη του όλου.

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 2 + 1 3 = ΕΚΠ (2,3) = 6 3 2 3 6 + 2 6 = 5 6 Από τα 5/6 για να φτάσουμε στη μονάδα (6/6) χρειαζόμαστε ακόμα 1/6 . 1 6

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 6 Για να έχουμε αποτέλεσμα 1 και ½ θα πρέπει ο ένας προσθετέος να ισούται με τη μονάδα και ο δεύτερος με το μισό της μονάδας. 8 8 = 2 4 1 = ½ ή 4 8 = ½ 4 4 = 1 8 2

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 6 8 2 1 1 2 - 4 6 = ΕΚΠ (2,6) = 6 3 2 - 4 6 = 3 1 9 6 - 4 6 = 5 6 5

Παρουσίαση του PowerPoint:

11 5 - 6 5 = 5 5 ή Η επαλήθευση της αφαίρεσης εδώ είναι η αφαίρεση. 1 6 8 2 5 10 10 10

Παρουσίαση του PowerPoint:

5 8 - 3 8 = Τα κλάσματα έχουν τον ίδιο παρονομαστή ( ομώνυμα ). Άρα, αφαιρούμε τους αριθμητές και αφήνουμε τον ίδιο παρονομαστή. 2 8

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 6 + 2 3 = ΕΚΠ (6,3) = 6 1 2 1 6 + 4 6 = 5 6

Παρουσίαση του PowerPoint:

8 5 - 1 10 = ΕΚΠ (5,10) = 10 2 1 16 10 - 1 10 = 15 10 = 1 5 10 = 1 1 2

Παρουσίαση του PowerPoint:

8 9 + 2 3 = ΕΚΠ (9,3) = 9 1 3 8 9 + 6 9 = 14 9 = 1 5 9

Παρουσίαση του PowerPoint:

- = ΕΚΠ (5,6) = 30 - = 2 3 5 1 2 6 13 5 8 6 6 5 78 30 - 40 30 = 38 30 = 1 8 30

Παρουσίαση του PowerPoint:

- = ΕΚΠ (6,8) = 24 - = 2 5 6 1 7 8 17 6 15 8 4 3 68 24 - 45 24 = 23 24

Παρουσίαση του PowerPoint:

12 5 + 14 15 = ΕΚΠ (5,15) = 15 3 1 36 15 + 14 15 = 50 15 = 3 5 15 = 3 1 3

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στην πρώτη μηχανή ο αρχικός αριθμός είναι κάτω από το 1 και το αποτέλεσμα είναι σχεδόν 1,5. Αυτό σημαίνει ότι στον αρχικό αριθμό προσθέσαμε κάποιον αριθμό. Η επαλήθευση της πρόσθεσης είναι η αφαίρεση . 1 4 6 - 2 3 = 10 6 - 2 3 = ΕΚΠ (3,6) = 6 1 2 10 6 - 4 6 = 6 6 = 1

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στη δεύτερη μηχανή αν πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα με το 2 θα πάρουμε το ισοδύναμο κλάσμα: Αυτό σημαίνει ότι από τον αρχικό αριθμό αφαιρέσαμε κάποιον αριθμό. Η επαλήθευση της αφαίρεσης εδώ είναι η αφαίρεση . 14 10 - 4 5 = ΕΚΠ (5,10) = 10 1 2 14 10 - 8 10 = 6 10 8 10

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στην τρίτη μηχανή ο αρχικός αριθμός είναι 2 και το αποτέλεσμα είναι λίγο πάνω από το 1. Αυτό σημαίνει ότι στον αρχικό αριθμό αφαιρέσαμε κάποιον αριθμό. Η επαλήθευση της αφαίρεσης εδώ είναι η αφαίρεση . 2 - 10 9 = 18 9 - 10 9 = 8 9 Οι 2 ακέραιες μονάδες ισοδυναμούν με 9/9 + 9/9 = 18/9

Παρουσίαση του PowerPoint:

2 3 + 1 6 = ΕΚΠ (3,6) = 6 2 1 4 6 + 1 6 = 5 6 5 6

Παρουσίαση του PowerPoint:

4 5 4 5 ! 4 5 - 1 4 = ΕΚΠ (5,4) = 20 4 5 16 20 - 5 20 = 11 20 11 20 11 20

Παρουσίαση του PowerPoint:

4 5 4 5 4 5 + 4 5 + ΕΚΠ (5,20) = 20 11 20 + 11 20 = 11 20 11 20 4 4 1 1 16 20 + 16 20 + 11 20 + 11 20 = 54 20 = 2 14 20 = 2 7 10

Παρουσίαση του PowerPoint:

Λιγότερο από μισό. Ακριβώς το μισό. Σύνολο - λιγότερο από ένα. Μεγαλύτερο από μισό. Μεγαλύτερο από μισό. Σύνολο - μεγαλύτερο από ένα. Μεγαλύτερο από ένα. Μεγαλύτερο από μισό. Σύνολο - μεγαλύτερο από ένα και μισό. Τη δεύτερη και την Τρίτη ημέρα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τη δεύτερη και την Τρίτη ημέρα. 6 5 + 7 10 = ΕΚΠ (5,10) = 10 2 1 12 10 + 7 10 = 19 10 = 1 9 10 5 8 + 3 4 = ΕΚΠ (8,4) = 8 1 2 5 8 + 6 8 = 11 8 = 1 3 8

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 9 10 - 1 3 8 = 19 10 - 11 8 = ΕΚΠ (10,8) = 40 4 5 76 40 - 55 40 = 21 40

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πόση ώρα χρειάστηκαν μέχρι τη σπηλιά; 1 2 3 + 1 1 6 = 5 3 + 7 6 = ΕΚΠ (3,6) = 6 2 1 10 6 + 7 6 = 17 6 = 2 5 6

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πόση ώρα χρειάστηκαν μέχρι την κορυφή; 4 2 5 - 2 5 6 = 22 5 - 17 6 = ΕΚΠ (3,6) = 30 6 5 132 30 - 85 30 = 47 30 = 1 17 30

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 2 1 4 1 8 1 16 Ας δούμε τι μέρος ολόκληρου του σχήματος καταλαμβάνουν τα χρωματισμένα τμήματα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 2 1 4 1 8 1 16 1 4 + 1 16 = ΕΚΠ (4,16) = 16 4 1 4 16 + 1 16 = 5 16

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 2 1 4 1 8 1 16 = Πόσα 16 (δέκατα έκτα) έχει ολόκληρο το σχήμα; 16 16 5 16 11 16