Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Ενότητα 6 - Κεφάλαιο 40

Comments

Presentation Transcript

Διαφάνεια 43:

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

= 10 Χ

Διαφάνεια 43:

= 20 Χ

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

= 10 Χ

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

10 Χ =

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

=

Διαφάνεια 43:

δραστηριότητα - ανακάλυψη βιβλίο μαθητή

Διαφάνεια 43:

20 + 20 + 20 = 60 3 Χ 18 = 3 Χ 10 = 30 3 Χ 8 = 24 + 54 54 70 7 0 - 5 4 1 6 1 1

Διαφάνεια 43:

15 + 15 = 30 2 Χ 14 = 2 Χ 10 = 20 2 Χ 4 = 8 + 28 28 4 0 - 2 8 1 2 1 1 12

Διαφάνεια 43:

5 Χ 10 = 50 5 Χ 9 = 45 5 Χ 15 = 5 Χ 10 = 50 5 Χ 5 = 25 + 75 75 5 Χ 14 = 5 Χ 10 = 50 5 Χ 4 = 20 + 70 70 7 0 + 4 5 5 11 1 5 0 - 1 1 5 1 5 1 3 0 35

Διαφάνεια 43:

1€ Χ Χ 5€ Χ 10€ Χ 20€ Χ 50€ Χ 100€

Διαφάνεια 43:

εργασία 1 βιβλίο μαθητή

Διαφάνεια 43:

30 + 10 = 40 ΝΑΙ 2 8 + 1 4 2 1 4 42

Διαφάνεια 43:

εργασία 2 βιβλίο μαθητή

Διαφάνεια 43:

ΟΧΙ 10 + 22 = 32 2 2 + 9 1 1 3

Διαφάνεια 43:

εργασία 3 βιβλίο μαθητή

Διαφάνεια 43:

25 + 25 = 50 € 2 6 + 2 6 2 1 5 1 5 + 5 = 2 0 € 1 4 + 5 9 1

Διαφάνεια 43:

άσκηση α τετράδιο εργασιών

Διαφάνεια 43:

88 100 57

Διαφάνεια 43:

άσκηση β τετράδιο εργασιών

Διαφάνεια 43:

50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 Χ ; = 50 2 Χ ; = 100 5 Χ ; = 100 20 20 20 20 20 5 4 Χ ; = 20 5 5 5 2 Χ ; = 20 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5

Διαφάνεια 43:

άσκηση γ τετράδιο εργασιών

Διαφάνεια 43:

50 20 5 2 2 7 9 + 1 5 4 1 9 50 20 20 2 2

Διαφάνεια 43:

άσκηση δ τετράδιο εργασιών

Διαφάνεια 43:

άσκηση ε τετράδιο εργασιών

Διαφάνεια 43:

100 20 50 90

Διαφάνεια 43:

άσκηση στ τετράδιο εργασιών

Διαφάνεια 43:

1 31 6 16

Διαφάνεια 43:

άσκηση ζ τετράδιο εργασιών

Διαφάνεια 43:

5 7 - 4 9 1 8 1 -- 8 το ροζ