bai 31 Ve theo mau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO VIÊN : VŨ THỊ HOA TRƯỜNG : TIỂU HỌC HỒNG PHONG Chóc mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ®Õn víi giê häc MĨ THUẬT 4

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Kiểm tra: Đồ dùng học tập

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu Hoạt động 1: Quan sát- nhận xét. Mẫu vẽ: ? Em hãy kể tên từng vật mẫu và hình dáng của chúng? Mẫu 1: Cái phích và quả bóng; cái phích dạng hình trụ và quả bóng dạng hình cầu. Mẫu 2: Cái ca và quả bóng; cái ca dạng hình trụ và quả 2. Cái ca và quả bóng bóng dạng hình cầu. 1.Cái phích và quả bóng.

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu Hoạt động 1: Quan sát- nhận xét. Chọn mẫu vẽ: Mẫu 1 Quan sát- nhận xét mẫu vẽ theo câu hỏi : ? Vị trí của mỗi vật mẫu, khoảng cách giữa các vật hay phần che khuất của chúng? Quả bóng đặt phía trước, (bên trái). Cái phích đặt phía sau, (bên phải); Khoảng cách giữa hai vật gần nhau, quả bóng che khuất một phần dưới cái phích. ? Tỉ lệ của mẫu( cao ,thấp, to, nhỏ)? Quả bóng thấp, cái phích cao (cái phích cao khoảng 2,5 lần quả bóng). Chiều ngang của quả bóng to hơn chiều ngang của cái phích. ? Độ đậm, nhạt,…của mẫu? - Quả bóng màu vàng, nhạt. Cái phích màu xanh, đậm hơn quả bóng.

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu Hoạt động 1: Quan sát- nhận xét. Chọn mẫu vẽ: Mẫu 1 Quan sát- nhận xét mẫu theo câu hỏi : ? Ở vị trí của em, em nhìn thấy mẫu như thế nào? Kết luận: + Ở mỗi hướng nhìn, mẫu sẽ khác nhau về: . Khoảng cách hoặc phần che khuất của các vật mẫu. . Hình dáng và các chi tiết của mẫu. + Các em cần nhìn, vẽ theo hướng nhìn của mỗi em.

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu Hoạt động 1: Quan sát- nhận xét. Hoạt động 2: Cách vẽ: ? Em hãy nêu các bước vẽ của bài vẽ theo mẫu? Cách vẽ: - Quan sát mẫu, ước lượng chiều cao, chiều ngang để vẽ phác khung hình chung cho cân đối trên giấy vẽ. - Tìm tỉ lệ của từng vật mẫu, vẽ phác khung hình của từng vật mẫu. - Nhìn mẫu vẽ các nét chính. - Vẽ nét chi tiết ( nét vẽ có đậm, có nhạt). - Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu.

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu Hoạt động 1: Quan sát- nhận xét. Hoạt động 2: Cách vẽ: Cách vẽ: - Quan sát mẫu, ước lượng chiều cao, chiều ngang để vẽ phác khung hình chung cho cân đối trên giấy vẽ. - Tìm tỉ lệ của từng vật mẫu, vẽ phác khung hình của từng vật mẫu. - Nhìn mẫu vẽ các nét chính. - Vẽ nét chi tiết ( nét vẽ có đậm, có nhạt). - Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu.

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu Hoạt động 1: Quan sát- nhận xét. Hoạt động 2: Cách vẽ: - Xem bài vẽ của HS năm trước: Bài vẽ của Nguyễn Tiến Hiệp Bài vẽ của Nguyễn Kim Thắng

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuậtBài 31: Vẽ theo mẫuMẫu có dạng hình trụ và hình cầu Hoạt động 1: Quan sát- nhận xét. Hoạt động 2: Cách vẽ: Hoạt động 3: Thực hành: - Vẽ theo mẫu: Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu ( cái phích và quả bóng). Hoạt động 4: Nhận xét- đánh giá- củng cố bài: - ? Em hãy nêu lại các bước vẽ của bài vẽ theo mẫu? Cách vẽ: - Quan sát mẫu, ước lượng chiều cao, chiều ngang để vẽ phác khung hình chung cho cân đối trên giấy vẽ. - Tìm tỉ lệ của từng vật mẫu, vẽ phác khung hình của từng vật mẫu. - Nhìn mẫu vẽ các nét chính. - Vẽ nét chi tiết ( nét vẽ có đậm, có nhạt). - Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu.

Giờ học đã kết thúc : 

Giờ học đã kết thúc xin ch©n thµnh c¶m ¬n CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!

authorStream Live Help