bai 22 ve theo mau ve cai ca va qua

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật Bài 22: Vẽ theo mẫuVẽ cái ca và quả 1- Quan sát, nhận xét: - Hình dáng, vị trí của vật mẫu. - Màu sắc, độ đậm nhạt của mẫu. - Sự khác nhau về hình dáng giữa cái ca và quả. - Chất liệu của cái ca. - Cách bày mẫu nào hợp lí hơn. - Cách sắp xếp nào đẹp, chưa đẹp vì sao?. Hình 1 Hình 2

Slide 2: 

Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật Bài 22: Vẽ theo mẫuVẽ cái ca và quả Không nên vẽ Nên vẽ Hình 1 Hình 3 Hình 2 Hình 4

Slide 3: 

Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật Bài 22: Vẽ theo mẫuVẽ cái ca và quả 2- Cách vẽ Bước 1: - Dựng khung hình chung của cả 2 vật mẫu - Dựng khung hình riêng của từng vật. Bước 2: - Phác hình bằng các nét thẳng. Bước 3: - Chỉnh hình. Bước 4: - Trang trí, đánh bóng, hoặc tô màu.

Slide 4: 

Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật Bài 22: Vẽ theo mẫuVẽ cái ca và quả 2- Cách vẽ Bước 1: - Dựng khung hình chung của cả 2 vật mẫu - Dựng khung hình riêng của từng vật. Bước 2: - Phác hình bằng các nét thẳng. Bước 3: - Chỉnh hình. Bước 4: - Trang trí, đánh bóng, hoặc tô màu.

Slide 5: 

Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật Bài 22: Vẽ theo mẫuVẽ cái ca và quả

Slide 6: 

Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật Bài 22: Vẽ theo mẫuVẽ cái ca và quả 3 – Thực hành

authorStream Live Help