bai 10 ve theo mau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Người thực hiện: Chu Văn Tuấn – Email: [email protected] MĨ THUẬT Stanley CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MĨ THUẬT MĨ THUẬT CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG NĂM HỌC: 2010 - 2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÚC 

Slide 2: 

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ CẤP TỐC

Slide 3: 

Vẽ Võ Theo Đuôi Mẫu Người 1 2 3

Slide 4: 

MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU Đồ vật có dạng hình trụ Đó là những đồ vật gì? Những đồ vật đó có điểm gì giống nhau? Quan sát

Slide 5: 

SO SÁNH LỌ HOA VÀ CÁI CỐC đều có dạng hình trụ Hình dáng(cao – thấp), Kính thước(to – nhỏ), Đặc điểm(các bộ phận) Màu sắc… Giống nhau Khác nhau I – Quan sát nhận xét:

Slide 6: 

II – Cách vẽ: MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU Đồ vật có dạng hình trụ Bước 1: Vẽ khung hình Bước 2: Phác hình Bước 3: Chỉnh hình - vẽ chi tiết. Bước 4: Tô màu. Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Nhắc lại các bước vẽ theo mẫu?

Slide 7: 

Lựa chọn cách sắp xếp hợp lí nhất 1 2 3 4

Slide 8: 

HẾT THỜI GIAN THỰC HÀNH MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU Đồ vật có dạng hình trụ III– Thực hành: Quan sát và vẽ mẫu lọ hoa. 1 2 3 4

Slide 9: 

MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU Đồ vật có dạng hình trụ IV – Nhận xét - đánh giá: - Cách sắp xếp hình vẽ (cân đối trong trang giấy) - Cách vẽ hình ( gần giống mẫu) - Cách vẽ màu ( tươi sáng, đẹp) 1 2 3 4

Slide 10: 

Cách vẽ: Bước 1: Vẽ khung hình Bước 2: Phác hình Bước 3: Chỉnh hình - vẽ chi tiết. Bước 4: Tô màu. MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU Đồ vật có dạng hình trụ

Slide 11: 

MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU Đồ vật có dạng hình trụ VỀ NHÀ - Quan sát đồ vật có dạng hình trụ - Sưu tầm một số tranh của họa sĩ

Slide 12: 

CHÚC CÁC THẦY GIÁO CÔ GIÁO MẠNH KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI! Thiết kế và thực hiện Giáo viên:Chu Văn Tuấn Xin chõn thành cảm ơn và kớnh chỳc cỏc quý vị đại biểu, cỏc thầy cụ giỏo mạnh khoẻ - Hạnh phỳc. Chỳc cỏc em học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Slide 13: 

Thiết kế và thực hiện Giáo viên:Chu Văn Tuấn Xin chõn thành cảm ơn và kớnh chỳc cỏc quý vị đại biểu, cỏc thầy cụ giỏo mạnh khoẻ - Hạnh phỳc. Chỳc cỏc em học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Slide 14: 

Hết Giờ 1 2 3 4 5

Slide 15: 

Hết Giờ 1 2 3 4 5

Slide 16: 

Hết Giờ 1 2 3 4 5

Slide 17: 

II – Cách vẽ: MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU Đồ vật có dạng hình trụ Bước 1: Vẽ khung hình Bước 2: Phác hình Bước 3: Chỉnh hình - vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu. Bước 1 Bước 2 Bước 3

authorStream Live Help