Ung dung cua ti le ban do

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đỗ Thị Hoài Thương Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo Lớp: 4

Slide 2: 

Đỗ Thị Hoài Thương Tỉ lệ bản đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật 1 : 1 000 . . . cm 1 : 300 . . . dm 1 : 10 000 . . . mm 1 cm 1 dm 1 mm Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Kiểm tra bài cũ Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010 1 000 cm 300 dm 10 000mm Toán:

Slide 3: 

Đỗ Thị Hoài Thương Bài toán 1 : Tỉ lệ 1 : 300 2cm Trên bản đồ cổng trường rộng 2cm ( khoảng cách từ A đến B ). Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét? Bản đồ trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300 như sau:

Slide 4: 

Đỗ Thị Hoài Thương Bài giải : Chiều rộng thật của cổng trường là: 2 x 300 = 600 (cm) 600 cm = 6 m Đáp số: 6 m Chiều rộng thật là 6 m

Slide 5: 

Đỗ Thị Hoài Thương Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010 Toán: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Vậy muốn tính độ dài thật trên mặt đất ta làm thế nào? Muốn tính độ dài thật trên mặt đất ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần theo tỉ lệ bản đồ.

Slide 6: 

Đỗ Thị Hoài Thương Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội - Hải Phòng . Bài toán 2: Bài giải : Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài là: 102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm ) 102 000 000 mm = 102 km Đáp số: 102 km

Slide 7: 

Đỗ Thị Hoài Thương Tỉ lệ bản đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật 1 : 500 000 . . . cm 1 : 15 000 . . . dm 1 : 2 000 . . . mm 2 cm 3 dm 50 mm Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 000 000 cm 45 000 dm 100 000 mm Bài 1: Thực hành Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010 Toán: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Slide 8: 

Đỗ Thị Hoài Thương Trên bản đồ tỉ lệ 1: 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét ? Bài giải: Chiều dài thật của phòng học là: 4 x 200 = 800 (cm) 800 cm = 8 m Đáp số: 8 m Bài 2:

Slide 9: 

Đỗ Thị Hoài Thương Trên bản đồ tỉ lệ 1:2 500 000, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn đo được 27cm. Tìm độ dài thật của quãng đường thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn ? Bài giải : Quãng đường thành phố Hồ Chí Minh- Quy Nhơn dài là: 27 x 2 500 000 = 67 500 000 (cm) 67 500 000 cm = 675 km Đáp số: 675 km Bài 3:

Slide 10: 

Đỗ Thị Hoài Thương Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường Ái Nghĩa - Đà Nẵng đo được 3cm. Tìm độ dài thật của quãng đường Ái Nghĩa - Đà Nẵng ? Bài tập củng cố 3 000 000 cm

Slide 11: 

Đỗ Thị Hoài Thương KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC CHÀO TẠM BIỆT !

authorStream Live Help