Tinh chat ket hop cua phep cong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GD & ĐT Tõ s¬nTRƯỜNG TiÓu häc §ång Nguyªn 2 GV: Tạ Thị Kim Huế

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ:

Slide 3: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta viết: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba (5+4)+6=9+6= 5+(4+6)=5+10= (35+15)+20=50+20= 35+(15+20)=35+35= 28 49 51 (28+49)+51=77+51= 28+(49+51)=28+100= 15 15 70 70 128 128 ( a + b ) + c Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau: ( a + b ) + c = a + ( b + c ) a + ( b + c ) a + b + c = Tính giá trị hai biểu thức sau = b c 5 4 6 ( a + b ) + c a + ( b + c ) 35 15 20 a So sánh giá trị hai biểu thức sau

Slide 4: 

Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG a b c 5 4 6 Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta viết: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba ( a + b ) + c a + ( b + c ) (5+4)+6=9+6= 5+(4+6)=5+10= 35 15 20 (35+15)+20=50+20= 35+(15+20)=35+35= 28 49 51 (28+49)+51=77+51= 28+(49+51)=28+100= 15 15 70 70 128 128 ( a + b ) + c = Chú ý :Ta có thể vận dụng tính nhanh giá trị của biểu thức dạng a+b+c như sau: ( a + b ) + c = a + ( b + c ) = ( a + c) + b a + ( b + c ) a + b + c = Mỗi bài toán với hai cách làm trên, em nào phát hiện được cách làm nào thuận tiện nhất? Vì sao? Vậy tính chất kết hợp của phép cộng có tác dụng gì? Áp dụng tính chất để : - Tính bài toán với nhiều cách. - Tính bằng cách thuận tiện nhất. Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010

Slide 5: 

Phần luyện tập

Slide 6: 

Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài 1 ( VBT): Tính bằng cách thuận tiện nhất. 72+ 9+ 8 = b) 37 + 18 +3 = c) 48 + 26+ 4= d) 85+99 + 1 = Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Slide 7: 

Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài 1 (VBT): Tính bằng cách thuận tiện nhất. 72+ 9+ 8 = (72 + 8) + 9 b) 37 + 18 +3 = (37 + 3 ) + 18 = 80 + 9 = 40 + 18 = 89 = 58 c) 48 + 26+ 4= 48 + ( 26 + 4 ) d) 85+99 + 1 = 85 + ( 99+ 1 ) = 48 + 30 = 85 + 100 = 78 = 185 459 + 561 + 541+ 439 = (459 + 541) + (561+ 439) = 1000 + 1000 = 2000 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010

Slide 8: 

Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài2 ( SGk): Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền? Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là 75 500 000+86 950 000= 162 450 000 (đồng ) Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là: 162 450 000+14 500 000= 176 950 000 (đồng ) Đs: 176 950 000 đồng Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là 75 500 000+14 500 000= 90 000 000 (đồng) Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là: 90 000 000+86 950 000= 176 950 000 (đồng ) Đs: 176 950 000 đồng Tóm tắt Ngày đầu: 75 500 000 đồng Ngày thứ hai: 86 950 000 đồng Ngày thứ ba: 14 500 000 đồng ? đồng Cách 1 Cách 2 Hai ngày sau quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là 86 950 000 +14 500 000 = 101 450 000 (đồng ) Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là: 101 450 000+ 75 500 000= 176 950 000 (đồng ) Đs: 176 950 000 đồng Cách 3 Giải Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Slide 9: 

Trò chơi

Slide 10: 

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống a + 0 = .......+ a =.......... 0 a

Slide 11: 

a

Slide 12: 

( a + 28 ) + 2 = .......+ ( 28 + 2 ) = a + ...... a 30

Slide 13: 

Nờu lại tớnh chất kết hợp của phộp cộng

Slide 14: 

Dặn dò: Hoàn thành các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm. Chuẩn bị bài Luyện tập.

Slide 15: 

Kính chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ Chúc các em chăm ngoan, học giỏi

authorStream Live Help