Phep tru phan so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Phép trừ phân số Bài 118

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Tính: a) b) c) d)

Slide 3: 

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2007 Toán Ví dụ:

Slide 4: 

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2007 Toán ? Thử lại: + THẢO LUẬN NHÓM BỐN - Nhóm trưởng đọc to phần ví dụ trong SGK, các thành viên còn lại đọc thầm theo. - Lần lượt từng thành viên nêu ý kiến của mình về kết quả phép tính. - Cả nhóm thống nhất kết quả và viết vào bảng con.

Slide 5: 

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2007 Toán Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Ghi nhớ Ví dụ:

Slide 6: 

LUYỆN TẬP Tính: Bài 1: = = = = = 1 = = =

Slide 7: 

LUYỆN TẬP Rút gọn rồi tính: Bài 2:

Slide 8: 

LUYỆN TẬP Bài 3:

Slide 9: 

LUYỆN TẬP Bài 3: Tóm tắt: ? Huy chương bạc và huy chương đồng Huy chương vàng Số huy chương bạc và huy chương đồng chiếm số phần là: Bài làm: Đáp số: tổng số huy chương

Slide 11: 

ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ!

Slide 12: 

CHƯA ĐÚNG RỒI!

Slide 14: 

Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI. BẠN SUY NGHĨ LẠI NHÉ.