On tap ve dai luong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHƯỚC TOÁN 4 ÔNTẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG GV: Nguyễn Thị Xanh

Thứ năm ngày 6 tháng 5năm 2010 : 

Thứ năm ngày 6 tháng 5năm 2010 Toán: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG Bảng đơn vị đo khối lượng

Thứ năm ngày 6 tháng 5năm 2010 : 

Thứ năm ngày 6 tháng 5năm 2010 Toán: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1yến = ……. kg 1tạ = ……. yến 1tạ = ……. kg 1tấn = ……. tạ 1tấn = ……. kg 1tấn = ……. yến 10 10 100 10 1000 100

Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010 : 

Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010 Toán: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 10yến =……. kg 1 yến =……. kg 2 50 kg =……. yến 1yến 8kg =……. kg 100 5 18 5

Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010 : 

Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010 Toán: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 3 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: b) 5tạ = ……. yến 1500kg =…….tạ 30yến = …….tạ 7tạ 20kg =…….kg 50 720 15

Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 : 

Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 Toán: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: c) 32 tấn = ……. tạ 4000 kg =…….tấn 230 tạ = …….tấn 3 tấn25 kg =…….kg 23 320 3025 4

Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 : 

Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 Toán: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 4. Một con cá cân nặng 1 kg 600g, một bó rau cân nặng 400g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Bài giải: Đổi: 1 kg 600g = 1600g Số ki-lô-gam cá và rau là: 1600g + 400g = 2000 (g) 2000g = 2kg Đáp số: 2 kg

Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 : 

Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 Toán: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 4. Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50 kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo? Bài giải: Số ki-lô-gam gạo ô tô đó chở là: 32 x 50 = 1600 (kg) 1600 kg = 16 tạ Đáp số: 16 tạ

Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010 : 

Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010 Toán: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG Ghép số đo khối lượng sau: 2000g; 1tạ; 15 kg cho phù hợp với các hình dưới đây: Trò chơi em bé nặng….. con gà nặng ….. 1tạ 2000g 15 kg Con lợn nặng…

Slide 10: 

CHÀO TẠM BIỆT