luyen tap t60

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI HẢO VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GiỎI Người thực hiện: Hồ Thung

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ 45 x 25 N Đặt tính rồi tính 45 25 225 90 1125 78 32 156 234 2496 78 x 32 x x

Slide 3: 

TOÁN: LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính a)17 x 86 b)428 x 39 c)2057 x 23 17 86 82 136 1442 428 39 3852 1284 16692 2057 23 6171 4114 47311 x x x

Slide 4: 

2) Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ. TOÁN: LUYỆN TẬP Giải: 1 giờ = 60 phút Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là 75 x 60 = 4500 ( lần) Trong 24 giờ tim người đó đập 4500 x 24 = 108000 ( lần ) Đáp số: 108000 lần

Slide 5: 

3) Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền? TOÁN: LUYỆN TẬP Giải: Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một kiôgam là: 5200 x 13 = 67600 ( đồng ) Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một kilôgam là: 5500 x 18 = 99000 ( đồng ) Số tiền cửa hàng thu được tất cả là 67600 + 99000 = 166600 ( đồng ) Đáp số : 166600 đồng

Slide 6: 

4) Một trường học có 18 lớp, trong đó có 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh? TOÁN: LUYỆN TẬP Giải: Mỗi lớp có 30 học sinh thì số học sinh của 12 lớp là : 30 x 12 = 3600 ( học sinh ) Mỗi lớp có 35 học sinh thì số học sinh của 6 lớp là : 35 x 6 = 210 ( học sinh ) Số học sinh của trường đó là: 360 + 210 = 570 ( học sinh ) Đáp số : 570 ( học sinh )

Slide 7: 

Vieỏt giaự trũ cuỷa bieồu thửực vaứo choó troỏng 234 2340 1794 17940 TRÒ CHƠI: Ô CỬA BÍ MẬT 1 2 3 4 Cách chơi: Mỗi chỗ trống trong bảng tương ứng với một ô cửa bên dưới. Bí mật trong mỗi cửa chính là giá trị của biểu thức trong ô trống tương ứng. Nhiệm vụ của mỗi đội là tìm nhanh bí mật của từng ô cửa. Nếu đội nào tìm đủ bí mật của các ô cửa trước thì giơ tay để dành quyền trả lời. Tìm đúng bí mật của mỗi ô cửa thì được 10 điểm, nếu sai đội khác sẽ dành quyền trả lời. Khi trò chơi kết thúc đội nào nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng. 230 78 1840 1610 17940 x

Slide 8: 

CỦNG CỐ- DẶN DÒ: - Nhận xét chung tiết học. - Về nhà làm bài tập vào vở bài tập. - Chuẩn bị trước bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. TOÁN: LUYỆN TẬP

Slide 9: 

Chúc quý thầy cô cùng các em sức khỏe, hạnh phúc. Chân thành cảm ơn!