luyen tap 143

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LONG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN

Slide 2: 

TIẾT 143 : DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG Hình vuông ABCD có mây ô vuông ? Hình vuông ABCD có ô vuông 9

Slide 3: 

Nêu cách tính số lượng ô vông trong hình vuông ABCD Số lượng ô vuông là 3x3=9 (ô) Mỗi ô vuông có diện tích bằng bao nhiêu cm2? 1x1=1(cm2) Vậy diện tích hình vuông ABCD là 1 x 9 = …..ô vuông =……. ( cm2) 9 9

Slide 4: 

LUYỆN TẬP THỰC HÀNH Một tờ giấy có cạnh 80 mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng-ti-mét vuông.

Slide 5: 

HƯỚNG DẪN Số đo cạnh tờ giấy đang tính theo đơn vị nào ? (mm) Đổi 80mm = 8cm Diện tích của tờ giấy hình vuông là : 8x8 = 64 (cm2) Đáp số: 64 cm2

Slide 6: 

Một hình vuông có chu vi 20 cm. ính diện tích hình vuông đó. Bài toán đã cho gì ? Nêu cách tính diện tích Bài giải : Số đo cạnh hình vuông là : 20 : 4 = 5 (cm) Diện tích hình vuông là : 5 x 5 = 25 (cm2) Đáp số : 25 cm2

Slide 7: 

BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 3; Bài 4 Vở bài tập trang 47 Xem lại phần cách đổi các đơn vị đo