Vai tro cua dv tv

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chương IXVai trò của thực vật Bài 48 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối đời sống con người

Slide 2: 

I. Vai trò của thực vật đối với động vật 1. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật - Lượng ôxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác ? Nếu không có cây xanh thì động vật sẽ ra sao ? - Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên ?

Slide 3: 

Hãy kể thêm một số ví dụ khác về động vật ăn thực vật.

Slide 4: 

Bên cạnh đó cũng có trường hợp thực vật gây hại cho động vật: Một số loài Tảo Một số cây độc…

Slide 5: 

1. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật Hãy lấy 1 vài ví dụ về thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật khác mà em biết.

Slide 7: 

Chúc các em học tập tốt !