Khong khi can cho su chay

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ Giáo viên thực hiện: Nguyễn Phú Thọ TRƯỜNG TIỂU HỌC CHẤN HƯNG Môn : KHOA HỌC - LỚP 4 Bài 35 : KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY

KIỂM TRA BÀI CŨ: : 

KIỂM TRA BÀI CŨ: Nêu các thành phần chính của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với đời sống con người? - Không khí có hai thành phần chính là khí ô-xi và khí ni-tơ.Khí ô-xi là khí quan trọng nhất đối với đời sống con người.

Slide 3: 

* Dùng hai cây nến như nhau và hai lọ thuỷ tinh không bằng nhau: một lọ nhỏ và một lọ to để làm thí nghiệm như hình 1 và hình 2. Theo bạn, cây nến ở trong lọ nào sẽ cháy lâu hơn? Tại sao? HOẠT ĐỘNG 1: Vai trò của ô-xi đối với sự cháy.

Trình bày kết quả thảo luận vào bảng sau: : 

Trình bày kết quả thảo luận vào bảng sau: HOẠT ĐỘNG 1: Vai trò của ô-xi đối với sự cháy.

Kết quả thí nghiệm: : 

Kết quả thí nghiệm: HOẠT ĐỘNG 1: Vai trò của ô-xi đối với sự cháy.

Slide 6: 

HOẠT ĐỘNG 1: Vai trò của ô-xi đối với sự cháy. Kết luận: Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy lâu hơn. Do đó cần có không khí để duy trì sự cháy.

Slide 7: 

* Dùng một lọ thuỷ tinh không có đáy, úp vào cây nến đang cháy (hình 3). Ngọn nến còn cháy được bao lâu? HOẠT ĐỘNG 2: Cách duy trì sự cháy.

Slide 8: 

Ngọn nến trong lọ bị tắt vì không khí trong lọ không đượclưu thông. HOẠT ĐỘNG 2: Cách duy trì sự cháy.

Slide 9: 

HOẠT ĐỘNG 2: Cách duy trì sự cháy.

Slide 10: 

HOẠT ĐỘNG 2: Cách duy trì sự cháy. Kết luận: Để duy trì sự cháy, cần liên tục cung cấp không khí. Nói cách khác, không khí cần được lưu thông.

Slide 11: 

Liên hệ bài học. * Khi nhóm bếp than hoặc bếp củi, để bếp nhanh cháy và cháy to hơn ta nên làm như thế nào?

Slide 12: 

Bài học:- Ô-xi trong không khí cần cho sự cháy. Khi một vật cháy, khíô-xi sẽ bị mất đi, vì vậy cần liên tục cung cấp không khí có chứa ô-xi để sự cháy được tiếp tục. Càng có nhiều không khíthì càng có nhiều ô-xi và sự cháy sẽ tiếp diễn lâu hơn. - Ni-tơ trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ chosự cháy không diễn ra quá mạnh, quá nhanh.

Slide 13: 

Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ !