nhan voi 10

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HỘI 3 BÀI GIẢNG ĐIỂN TỬ MÔN TOÁN LỚP 4 (Hội giảng cụm tuần 10 năm học 2009 – 2010) Bài: NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, … Giáo viên dạy: Hồ Huỳnh Hải Sơn Lớp: 4C

Slide 2: 

Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,… và thực hiện phép chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1000, … Áp dụng phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,… và phép chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1000, …để tính nhanh. - Có ý thức tham gia hoạt động học tập tích cực.

Slide 3: 

Lớp 4C – Trường Tiểu học Phước Hội 3 Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo tới thăm lớp và dự giờ

Slide 4: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Môn: Toán Lớp 4

Slide 5: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán 25 x 6 = x 25 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống. 125 x 7 = 7 x 6 125

Slide 6: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán 10 x 6 Bài 2 : = 6 x 10 = 60 60 : 10 = 6

Slide 7: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,…

Slide 8: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… 1. a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35

Slide 9: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… 1. a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1 chục x 35 = 35 chục = 350

Slide 10: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… 1. a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1 chục x 35 = 35 chục Vậy: 35 x 10 350 = = 350

Slide 11: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… 1. a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1 chục x 35 = 350 Vậy: 35 x 10 350 = * Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó. 12 x 10 = 78 x 10 = ? ? 120 780

Slide 12: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… 1. a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1 chục x 35 = 350 Vậy: 35 x 10 350 = * Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó. b) 35 x 10 = 350 ta có: 350 : 10 = 35 * Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó. 120 : 10 = ? 780 : 10 = ? 12 78

Slide 13: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… 1. a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1 chục x 35 = 350 Vậy: 35 x 10 350 = * Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó. b) 35 x 10 = 350 ta có: 350 : 10 = 35 * Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó. 2. Tương tự, ta có: 35 x 100 = 3500 : 100 = 35 x 1000 = 35000 : 1000 = 3500 35000 35 35

Slide 14: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… * Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, … chữ số 0 vào bên phải số đó. * Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1000, … ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó. 3. Nhận xét chung:

Slide 15: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… Luyện tập: Tính nhẩm: 18 x 10 18 x 100 18 x 1000 82 x 10 75 x 1000 19 x 10 b) 9000 : 10 9000 : 100 9000 : 1000 6800 : 100 420 : 10 2000 : 1000 1 = = = = = = = = = = = = 180 1800 18000 900 90 9 820 75000 190 68 42 2

Slide 16: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… Luyện tập: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 300kg = … tạ Cách làm: Ta có: 100kg = 1 tạ 70kg = … yến 800kg = … tạ 300tạ = … tấn 120tạ = … tấn 5000kg = … tấn 4000g = … kg 2 300 : 100 = Nhẩm: Vậy: 300kg : 100 = 3 tạ ? tạ 3 7 8 30 12 5 4

Slide 17: 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… Trò chơi:

Slide 18: 

Cách chơi: Trò chơi tập trung – Toán 4 1 9 3 4 5 6 10 11 12 15 8 2 13 14 7 16 17 18 B C A

Slide 19: 

45 x 10 1 8000 : 1000 9 15 x 1000 3 8 4 5000 : 10 5 ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, … chữ số 0 bên phải số đó 6 ta chỉ việc bớt đi một, hai, ba, …chữ số 0 bên phải số đó 10 Mất lượt 11 15000 12 45000 : 100 15 Chia số t.nhiên tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1000, … 8 450 2 5 x 100 13 12 x 100 14 1200 7 Thêm lượt 16 Nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, … 17 450 18 B C A Trò chơi tập trung – Toán 4 Đúng rồi Sai rồi 5 4 3 2 1  Hết giờ

Slide 21: 

Xin chân thành cảm ơn! Chúc quý thầy cô ngày nghỉ vui vẻ

Slide 22: 

Cách chơi: Trò chơi tập trung – Toán 4 Mỗi đội theo thứ tự bốc thăm sẽ lần lượt lật từng cặp ô số, nếu lật được cặp ô số có giá trị bằng nhau hoặc ghép thành nội dung có nghĩa thì được tặng 1 ngôi sao và tiếp tục lật cặp ô số nữa. Nếu cặp ô số khác nhau thì nhường lượt đi lại cho đội khác. Trường hợp lật trúng ô Mất lượt thì đội kế tiếp sẽ được quyền lật ô số, nếu lật trúng ô Thêm lượt thì sau khi kết thúc lượt đi của mình thì đội vẫn được lật thêm 1 lượt nữa (tức là được lật thêm cặp ô số nữa). Sau khi kết thúc trò chơi, nếu đội nào có số ngôi sao nhiều hơn thì đội đó thắng. Bắt đầu

authorStream Live Help