luyen tap

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 . Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự tiết học !

Slide 2: 

2

Slide 3: 

3 Tại sao vở kịch lại được tác giả đặt tên là "Lòng dân"?

Slide 4: 

4

Slide 5: 

5 Nêu nội dung bài tập đọc "Lòng dân"?

Slide 6: 

6

Slide 7: 

7

Slide 8: 

8

Slide 9: 

9

Slide 10: 

10

Slide 11: 

11 Khi Hi-rô-xi-ma bị ném bom, cô bé Xa-xa-cô Xa-xa-ki mới hai tuổi đã may mắn thoát nạn. Nhưng em bị nhiễm phóng xạ. Mười năm sau, em lâm bệnh nặng. Nằm trong bệnh viện nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình, cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Em liền lặng lẽ gấp sếu. Biết chuyện, trẻ em toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng nghìn con sếu giấy đến cho Xa- xa-cô. Nhưng Xa - xa - cô chết khi em mới gấp được 644 con.

Slide 12: 

12 Khi Hi-rô-xi-ma bị ném bom, cô bé Xa-xa-cô Xa-xa-ki mới hai tuổi đã may mắn thoát nạn. Nhưng em bị nhiễm phóng xạ. Mười năm sau, em lâm bệnh nặng. Nằm trong bệnh viện nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình, cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Em liền lặng lẽ gấp sếu. Biết chuyện, trẻ em toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng nghìn con sếu giấy đến cho Xa- xa-cô. Nhưng Xa - xa - cô chết khi em mới gấp được 644 con.

Slide 13: 

13 Khi Hi-rô-xi-ma bị ném bom, cô bé Xa-xa-cô Xa-xa-ki mới hai tuổi đã may mắn thoát nạn. Nhưng em bị nhiễm phóng xạ. Mười năm sau, em lâm bệnh nặng. Nằm trong bệnh viện nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình, cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Em liền lặng lẽ gấp sếu. Biết chuyện, trẻ em toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng nghìn con sếu giấy đến cho Xa- xa-cô. Nhưng Xa - xa - cô chết khi em mới gấp được 644 con.

Slide 14: 

14 CHÚC CÁC EM HỌC TỐT