ke chuyen

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ : 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Phân môn: Kể chuyện NGƯỜI THỰC HIỆN Giáo viên: Nguyễn Huy Hoàng Trường TH Xuân Châu GD PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN XU¢N TR¦êNG - TRƯỜNG TH xu©n ch©u Lớp 4

Slide 2: 

Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2008 KỂ CHUYỆN KIỂM TRA BÀI CŨ Kể một câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi cái đẹp, hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thện với cái ác.

Slide 3: 

Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2008 KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia S 58 Đề bài : Em (hoặc người xung quanh) đã làm gì để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp? Hãy kể lại câu chuyện đó. Gợi ý:

Slide 4: 

Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2008 KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Gợi ý: 1. Những hoạt động có thể em (hoặc người xung quanh) đã tham gia để giữ cho xóm làng, đường phố hay trường học luôn xanh, sạch đẹp - Trồng cây, chăm sóc cây. - Dọn vệ sinh nơi đang sống và học tập. - Làm đẹp nơi ở và cảnh quan xung quanh. - Ngăn cản những hành động phá hoại nhằm ô nhiễm môi trường sống

Slide 5: 

Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2008 KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Gợi ý: 1. Những hoạt động có thể em (hoặc người xung quanh) đã tham gia để giữ cho xóm làng, đường phố hay trường học luôn xanh, sạch đẹp - Trồng cây, chăm sóc cây. - Dọn vệ sinh nơi đang sống và học tập. - Làm đẹp nơi ở và cảnh quan xung quanh. - Ngăn cản những hành động phá hoại nhằm ô nhiễm môi trường sống

Slide 6: 

Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2008 KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Gợi ý: 1. Những hoạt động có thể em (hoặc người xung quanh) đã tham gia để giữ cho xóm làng, đường phố hay trường học luôn xanh, sạch đẹp - Trồng cây, chăm sóc cây. - Dọn vệ sinh nơi đang sống và học tập. - Làm đẹp nơi ở và cảnh quan xung quanh. - Ngăn cản những hành động phá hoại nhằm ô nhiễm môi trường sống

Slide 7: 

Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2008 KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Gợi ý: 1. Những hoạt động có thể em (hoặc người xung quanh) đã tham gia để giữ cho xóm làng, đường phố hay trường học luôn xanh, sạch đẹp - Trồng cây, chăm sóc cây. - Dọn vệ sinh nơi đang sống và học tập. - Làm đẹp nơi ở và cảnh quan xung quanh. - Ngăn cản những hành động phá hoại nhằm ô nhiễm môi trường sống

Slide 8: 

Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2008 KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia S 58 Đề bài : Em (hoặc người xung quanh) đã làm gì để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp? Hãy kể lại câu chuyện đó. 2.Lập dàn ý câu chuyện định kể: - Mở đầu câu chuyện: Giới thiệu chung về hoạt động (đó là hoạt động thường xuyên hay không thường xuyên? Mục đích của hoạt động là gì?) - Diễn biến câu chuyện: Có thể kể về sự tham gia của em hoặc về sự tham gia của người khác mà em đã chứng kiến. Cụ thể: +Tổ chức hoạt động như thế nào? + Em (hay người khác) giữ vai trò gì trong hoạt động? + Những chi tiết nào đáng nói khi tham gia hoạt động? - Kết thúc câu chuyện: + Kết quả của hoạt động. + Ý nghĩa của hoạt động. Gợi ý: 3.Dựa vào dàn ý vừa lập, kể câu chuyện một cách sinh động. Gợi ý:

Slide 9: 

Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2008 KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia S 58 Đề bài : Em (hoặc người xung quanh) đã làm gì để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp? Hãy kể lại câu chuyện đó. 2.Lập dàn ý câu chuyện định kể: - Mở đầu câu chuyện: Giới thiệu chung về hoạt động (đó là hoạt động thường xuyên hay không thường xuyên? Mục đích của hoạt động là gì?) - Diễn biến câu chuyện có thể về sự tham gia của em hoặc về sự tham gia của người khác mà em đã chứng kiến.Cụ thể: +Tổ chức hoạt động như thế nào? + Em hay người khác giữ vai trò gì trong hoạt động? + Những chi tiết nào đáng nói khi tham gia hoạt động? - Kết thúc câu chuyện: + Kết quả của hoạt động. + Ý nghĩa của hoạt động. Gợi ý: Tiêu chuẩn nhận xét bài kể chuyện: + Nội dung (Kể có phù hợp với đề tài hay không?) + Cách kể (Có mạch lạc rõ ràng hay không?) + Cách thể hiện: Về dùng từ đặt câu, giọng điệu khi kể.

Slide 10: 

Xin chân thành cảm ơn: Ban giám khảo, các Quý vị đại biểu,các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh.

authorStream Live Help