cau tao cua tieng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN LUYỆN TỪ VÀ CÂU CẤU TẠO CỦA TIẾNG

Slide 3: 

Thứ ngày tháng 8 năm 2010 Luyện từ và câu Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Cấu tạo của tiếng Bầu

Slide 4: 

B âu huyền

Slide 5: 

thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn th ương ngang l ây sắc b i ung huyền c uy ngang t ăng huyền r sắc ac sắc kh ông sắc gi ưng ngang nh ung ngang ch ôt nặng m an huyền gi ơi ngang ơi thương ơi giàn một chung nhưng giống khác rằng tuy cùng lấy bí

Slide 6: 

Ghi nhớ: Mỗi tiếng thường có ba bộ phận : Âm đầu, vần, thanh Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.

Slide 7: 

phủ lấy giá gương Người trong một nước thì Thương nhau cùng ph u hỏi l ây sắc gi a ương ngang g ươi huyền ng ong ngang tr sắc ôt nặng m ươc sắc n i huyền th ương ngang th au ngang nh ung huyền c điều huyền iêu Nh Nhiễu iêu ngã đ ngã huyền hỏi sắc ngang nặng

Slide 8: 

Để nguyên, lấp lánh trên trời Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày (Là chữ gì?)

Slide 9: 

Âm đầu Vần Thanh

Slide 10: 

Xin chân thành cảm ơn các thầyy, cô giáo Chúng em kính chào các thầy, cô giáo KÍNH CHÚC THẦY CÔ MẠNH KHỎE

authorStream Live Help