T Luyen tap

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờlớp 4B Giáo viên : Hữu Thị Thảo Trường Tiểu học Sơn Đồng

Slide 2: 

Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Toán

Slide 3: 

KiÓm tra bµi cò Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài AB= 7cm, chiều rộng BC= 5cm

Slide 4: 

Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009TOÁNLUYỆN TẬP CHUNG BÀI 1 :Đặt tính rồi tính 386259 + 260837 726485 - 452936

Slide 5: 

386259 260837 647096 726485 452936 273549 Bài làm + -

Slide 6: 

Bài 2 Cho hình vuông ABCD có cạnh 3 cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD ( xem hình vẽ) a)Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào? b) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD D A B I H C

Slide 7: 

BÀI GIẢI Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD , BC , IH. b) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là : 3 + 3 = 6 ( cm ) Chu vi của hình chữ nhật AIHD là : ( 6 + 3 ) x 2 = 18 ( cm ) Đáp số : 18 cm

Slide 8: 

BÀI 3 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16 cm,chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Slide 9: 

Tóm tắt: Chiều rộng : Chiều dài : zz 16cm 4cm Cách 1 Chiều rộng của hình chữ nhật là : (16 - 4 ) : 2 = 6 ( cm ) Chiều dài của hình chữ nhật là ; 6 + 4 = 10 ( cm ) Diện tích của hình chữ nhật là : 10 x 6 = 60 ( cm2 ) Đáp số : 60 cm2 Cách 2 Chiều dài của hình chữ nhật là : ( 16 + 4 ) : 2 = 10 ( cm ) Chiều rộng của hình chữ nhật là 10 - 4 = 6 ( cm ) Diện tích của hình chữ nhật là ; 10 x 6 = 60 ( cm 2 ) Đáp số : 60 cm 2 BÀI GIẢI ? ?

Slide 10: 

Trò chơi Thi tính nhanh bằng cách thuận tiện : 6257 + 989 + 743

Slide 11: 

BÀI LÀM 6257 + 989 + 743 = ( 6257 + 743 ) + 989 = 7000 + 989 = 7989

Slide 12: 

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!