Petra

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: smartydoc (138 month(s) ago)

exllent

Presentation Transcript

Slide 1: 

Music: "Helwa Already Baladi" (My Country is Beautiful) Singer: Dalidá Fordítás: Ehry Attila L. City of Petra, in Jordan one of the 7 New Wonders of the World A jordániai Petra városa a világ 7 új csodájának egyike

Slide 2: 

For 600 years thought that this city, in the middle of the desert of Jordan, was legendary like the Atlantis and Troy 600 évig azt gondolták, hogy ez a város a Jordán sivatag szívében Atlantiszhoz, vagy Trójához hasonló legenda

Slide 3: 

The Swiss explorer that managed to find it had to travel through impressive paths as this, among mountains of stone. Az ot megtaláló svéd felfedezo a képen látható lenyugözo sziklahasadékokon keresztül jutott el ide

Slide 4: 

Imagine its emotion when, upon arriving for the first time, saw this scene in the 19th entury! Elképzelheto a meglepetése, amikor a 19. században eloször megpillantotta

Slide 5: 

The Palace of Petra, a temple in Greek style (Hellenic), is also called "The Treasure" and has 42m. of height A Petra palota: görög (hellenisztikus) stílusú templom, más néven „A Kincstár”, 42m magas.

Slide 6: 

Completely it was carved in calcareous rock. Teljes egészében mészkobe vájták.

Slide 7: 

But the palace is only one among the many magnificent constructions in Petra, all carved in calcareous rock. Ez a palota azonban csak egy a számos pazar petrai épületbol, melyeket mind mészkobe vájtak.

Slide 8: 

Petra was constructed towards the 6th century BC. by the Nabatéens, during the Persian Empire. Petrát ie. a 6. évszázad körül, a perzsa birodalom idején építették a Nabatének.

Slide 9: 

The Nabateos were Bedouins that lived on the commerce of spices, like incense, myrrh and aromatic plants. A Nabatének Beduinok voltak, akik fuszerekkel, mint tömjén, mirha és illatos növényekkel kereskedtek.

Slide 10: 

By the year 60 AD. Petra was conquered and enclosed to the Roman Empire. Kru. 60 körül Petrát elfoglalták és a római birodalomhoz csatolták.

Slide 11: 

Through the years, the wind has left its contribution, carving the most beautiful forms in the mountains of calcareous rock. Az évek során a szél is kifejtette hatását, a legcsodálatosabb formákat vájta a mészko sziklákba.

Slide 12: 

Petra was utilized for the final scene of the movies Indiana Jones and The Last Crusade Petrában forgatták az Indiana Jones és a The Last Crusade filmek utolsó jeleneteit

Slide 13: 

They pay attention to the details carved of the interiors. Ezekben kiemelték a vésett belso terek részleteit.

Slide 14: 

The colors in the stones are natural. A sziklák színei természetesek.

Slide 15: 

It is that it colored geological composition of the sand is favorable for "paintings" natural as these. A homok geológiai összetevoi kedvezoek az ilyen természetes „festmények” kialakulásához

Slide 16: 

Or these formations to remove the breath, found in the walls of some mountains. Az ilyen lélegzetelállító formák megtalálhatók egyes sziklák falában .

Slide 17: 

The nabateos built in Petra a sophisticated hydraulic system with tunnels and tanks of water A Nabateusok bonyolult hidraulikus rendszert építettek, alagutakkal és tározókkal Petrában.

Slide 18: 

This theater, in Greek-Roman style, had capacity for 4.000 spectators. Ez a görög-római stílusú színház 4.000 férohelyes volt.

Slide 19: 

In the year 551 a second great earthquake destroyed almost all the city, and Petra never was inhabited. 551.-ben egy második nagy földrengés szinte az egész várost elpusztította, és Petra soha sem népesült be újra.

Slide 20: 

End - Vége City of Petra, in Jordan one of the 7 New Wonders of the World A jordániai Petra városa a világ 7 új csodájának egyike

authorStream Live Help