Les malalties

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

UNITAT 5 SALUT I MALALTIA

Slide 2: 

ÍNDEX QUÈ ÉS LA SALUT SALUT I ESTIL DE VIDA LES MALALTIES LES MALALTIES II EL CONTROL DE LES MALALTIES TRASPLANTAMENTS I SOLIDARITAT EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS INVESTIGACIÓ I SALUT ENLLAÇOS Unitat 5. Salut i malaltia

QUÈ ÉS LA SALUT : 

Unitat 5. Salut i malaltia Tota persona té dret a la salut i, alhora, el deure de cuidar-la i responsabilitzar-se’n, especialment quan se’n puguin derivar riscos o perjudicis per a la salut d’altres persones. Aquest dret a la salut es recull en: Declaració Universal dels Drets Humans Carta de fundació de l’OMS Tractat de Roma (1957) Article 51 de la Constitució espanyola QUÈ ÉS LA SALUT

SALUT I ESTIL DE VIDA : 

Adoptar un estil de vida saludable és bàsic per viure més i millor, és a dir, per tenir la possibilitat d’arribar a edats avançades amb una qualitat de vida bona. Unitat 5. Salut i malaltia SALUT I ESTIL DE VIDA

LES MALALTIES : 

LES MALALTIES Unitat 5. Salut i malaltia Qualsevol desviació perjudicial de l’estat fisiològic de l’organisme considerat normal o de mitjana de la població. Les malalties generalment es classifiquen en funció del sistema o dels teixits que afecten.

LES MALALTIES II : 

LES MALALTIES II Unitat 5. Salut i malaltia

EL CONTROL DE LES MALALTIES : 

EL CONTROL DE LES MALALTIES Unitat 5. Salut i malaltia detecció estudi tractament L’epidemiologia consisteix a estudiar on i com es generen i es desenvolupen les malalties en la població.

TRASPLANTAMENTS I SOLIDARITAT : 

TRASPLANTAMENTS I SOLIDARITAT Unitat 5. Salut i malaltia Consisteixen a mudar un teixit o un òrgan d’un lloc a un altre dins un mateix individu o d’un individu a un altre. A Espanya es practiquen des de l’any 1965 (primer trasplantament de ronyó a l’Hospital Clínic de Barcelona). Actualment hi ha un bon percentatge d’èxit quant a supervivència del pacient i taxa de rebuig de l’empelt. Els de ronyó i fetge són els més freqüents a Espanya. Taxa de donants actual a Espanya: 35 per cada milió d’habitants, aproximadament (una de les més altes del món). Recerca actual respecte a la possibilitat de xenotrasplantaments. Importància de la solidaritat.

EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS : 

Unitat 5. Salut i malaltia Els medicaments només s’han d’utilitzar sota prescripció mèdica. L’automedicació és perillosa. El medicament que guareix una persona pot ser verí per a una altra. Cal seguir els consells del metge quant a prescripció (dosi, durada del tractament...). No s’ha d’abandonar la medicació, encara que desapareguin els símptomes. No hem d’exigir despesa farmacèutica innecessària o inoportuna. Hem de guardar els medicaments en llocs segurs. EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS

INVESTIGACIÓ I SALUT : 

INVESTIGACIÓ I SALUT La investigació biomèdica és bàsica per al progrés de la medicina i està sotmesa a normes deontològiques. Unitat 5. Salut i malaltia

ENLLAÇOS : 

ENLLAÇOS Microorganismes i malalties infeccioses Ús correcte dels medicaments Unitat 5. Salut i malaltia

authorStream Live Help