Бог е сътворил света

Views:
 
     
 

Presentation Description

Библиотека"Православно християнче"- http://hristianche.ucoz.com

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

БОГ Е СЪТВОРИЛ СВЕТА УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ГРУПА СИП РЕЛИГИЯ 9-12 КЛАС смяна на слайда при кликване с мишката

Явленията и законите във Вселената се причиняват от съответни природни сили. Човешкото познание и опит са възможни единствено чрез познаването на причинноследствените зависимости между явленията и закономерностите в природата. :

Явленията и законите във Вселената се причиняват от съответни природни сили. Човешкото познание и опит са възможни единствено чрез познаването на причинноследствените зависимости между явленията и закономерностите в природата. Това познаване е в основата на прогреса на науката и техниката. От всичко това следва един-единствен и изключително важен извод: няма следствие без причина.

Изразено на по-елементарен език, всичко това означава: Едно произведение на изкуството трябва да има свой създател. Една компютърна програма трябва да има свой програмист. Един закон трябва да има свой законодател. Една литературна творба трябва да има свой автор. Една красива сграда трябва да има свой архитект и строител. Едно занаятчийско произведение трябва да има свой майстор. :

Изразено на по-елементарен език, всичко това означава: Едно произведение на изкуството трябва да има свой създател. Една компютърна програма трябва да има свой програмист. Един закон трябва да има свой законодател. Една литературна творба трябва да има свой автор. Една красива сграда трябва да има свой архитект и строител. Едно занаятчийско произведение трябва да има свой майстор.

Наивно и глупаво е да се мисли, че един компютър трябва да има свой производител, а необятната Вселена със своите закони и човекът като неин венец са се самосъздали или просто са плод на случайност. :

Наивно и глупаво е да се мисли, че един компютър трябва да има свой производител, а необятната Вселена със своите закони и човекът като неин венец са се самосъздали или просто са плод на случайност. Напълно прав е древногръцкият философ-материалист Демокрит, който казва: „Хората са измислили идола на случайността, за да прикриват с него собствената си неразсъдливост". Преди години френският астроном Баланд заявил по време на лекция: „С моя телескоп аз претърсих цялата Вселена и никъде не намерих Бога". Тогава един от присъстващите станал и казал: „И аз отворих моя часовник и не видях в него часовникар!".

Всяко нещо на този свят има своя творец и създател. :

Всяко нещо на този свят има своя творец и създател.

Slide 6:

Поразителна е хармонията и целесъобразността в биологичния свят - от молекулярно-органелно до организмово ниво. Всяко едно минимално отклонение в това отношение застрашава живота. Законите на генетичната информация, определящи хода на развитие на индивида и вида, абсолютно изключват случайността. А пречудната област на инстинктите в света на животните буди не само нашето възхищение, но много от откритията и изобретенията човек е плагиатствал оттук.

Изключителната сложност в структурата и функциите на човешкия организъм, душевният мир на цялостната човешка личност, морално-етичните ценности, както и безграничният стремеж на човешкия дух за опознаване същността и закономерностите на природата и за търсене на връзка със Свръхестественото - всичко това определя човека като най-висшето същество в природата и поставя закономерно въпроса: :

Изключителната сложност в структурата и функциите на човешкия организъм, душевният мир на цялостната човешка личност, морално-етичните ценности, както и безграничният стремеж на човешкия дух за опознаване същността и закономерностите на природата и за търсене на връзка със Свръхестественото - всичко това определя човека като най-висшето същество в природата и поставя закономерно въпроса: Може ли човек в тази си комплексност да бъде плод на сляпата случайност?

Slide 8:

900 учени от 40 държави на света в продължение на 15 години успяват да открият (декодират) 3 на сто от последователността на генетичните букви на човешкия геном в ДНК молекулата. Каква огромна интелектуална енергия бе необходима, за да се изучи една съвсем малка част от човешкия геном! Закономерно е да попитаме: Каква интелектуална енергия, каква мъдрост е била необходима за създаването на този геном?

Математичните закони на информатиката абсолютно и категорично изключват участието на момента „случайност" в изявата на генетичната информация. Вероятността да възникне случайно ген, който е част от генетичния материал, е равна на единица с 600 нули. Математически това е невъзможно. Неизменчивостта на генетичния код е един от многото неразрешими въпроси на еволюционната теория. Тогава остава другата и единствена алтернатива: генетичният код трябва да има друг, нематериален Източник, защото самата наука информатика казва, че генетичната информация не е материална, а духовна величина. :

Математичните закони на информатиката абсолютно и категорично изключват участието на момента „случайност" в изявата на генетичната информация. Вероятността да възникне случайно ген, който е част от генетичния материал, е равна на единица с 600 нули. Математически това е невъзможно. Неизменчивостта на генетичния код е един от многото неразрешими въпроси на еволюционната теория. Тогава остава другата и единствена алтернатива: генетичният код трябва да има друг, нематериален Източник, защото самата наука информатика казва, че генетичната информация не е материална, а духовна величина.

Slide 10:

И ако приложим всеизвестния закон, че „следствието не е по-голямо от причината", става ясно, че Източник на информацията трябва да бъде изключително интелигентен Създател, който ние наричаме Бог.

Но ако атеистът признае съществуването на Бог значи той да се съобразява с Неговата същност и с Неговата воля; това значи да вярва в един свят, справедлив, всезнаещ, любещ Бог, Който мрази греха и обича грешника, да вярва в един Бог, който ще търси отговорност от всеки човек и ще съди всеки човек според делата му. А всичко това не се харесва на мнозина, които искат да няма Бог, за да живеят както на тях лично им се харесва, без да се съобразяват с интересите на другите и с волята Му. :

Но ако атеистът признае съществуването на Бог значи той да се съобразява с Неговата същност и с Неговата воля; това значи да вярва в един свят, справедлив, всезнаещ, любещ Бог, Който мрази греха и обича грешника, да вярва в един Бог, който ще търси отговорност от всеки човек и ще съди всеки човек според делата му. А всичко това не се харесва на мнозина, които искат да няма Бог, за да живеят както на тях лично им се харесва, без да се съобразяват с интересите на другите и с волята Му.

„Безумният рече в сърцето си, ‘Няма Бог’” (Псалом 14:1; 53:1) :

„Безумният рече в сърцето си, ‘Няма Бог’” (Псалом 14:1; 53:1) НЕКА НЕ БЪДЕМ БЕЗУМЦИ!

ИЗГОТВИЛА-ГРЕТА БАБУЛКОВА :

ИЗГОТВИЛА-ГРЕТА БАБУЛКОВА

authorStream Live Help