СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВАТА ЧОВЕШКА ДВОЙКА ОТ БОГА

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ- http://hristianche.ucoz.com

Comments

Presentation Transcript

СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВАТА ЧОВЕШКА ДВОЙКА ОТ БОГА:

СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВАТА ЧОВЕШКА ДВОЙКА ОТ БОГА

Всички ние имаме баща и майка, които много обичаме. Нашите родители също имат свои родители - това са нашите дядо и баба. Те от своя страна могат да ви разкажат нещо за своите родители, и така нататък - до началото на света, когато стигаме до първата човешка двойка - Адам и Ева, единствените човеци, които нямат баща и майка. Те са първите хора и били създадени от Бога. Но как станало това? :

Всички ние имаме баща и майка, които много обичаме. Нашите родители също имат свои родители - това са нашите дядо и баба. Те от своя страна могат да ви разкажат нещо за своите родители, и така нататък - до началото на света, когато стигаме до първата човешка двойка - Адам и Ева, единствените човеци, които нямат баща и майка. Те са първите хора и били създадени от Бога. Но как станало това?

Най-напред Бог създал мъжа - Адам. Той го направил от земя и му вдъхнал душа. За да не бъде Адам самичък, Бог взел едно от ребрата му и от него създал жената - Ева, която да му бъде верен приятел в живота. Забележително е, че от всичкото Си творение, Бог създал само Адам и Ева подобни на Себе Си, а това ще рече, че първите човеци били разумни, мислещи и говорещи същества, в чиито сърца загорял пламъкът на любовта към Бога, а в душите им - искрата на безсмъртието. :

Най-напред Бог създал мъжа - Адам. Той го направил от земя и му вдъхнал душа. За да не бъде Адам самичък, Бог взел едно от ребрата му и от него създал жената - Ева, която да му бъде верен приятел в живота. Забележително е, че от всичкото Си творение, Бог създал само Адам и Ева подобни на Себе Си, а това ще рече, че първите човеци били разумни, мислещи и говорещи същества, в чиито сърца загорял пламъкът на любовта към Бога, а в душите им - искрата на безсмъртието.

Всичко това било необходимо за първите човеци предвид тяхната велика предстояща мисия - да управляват една голяма част от Божието творение, да бъдат помощници на Бога в Неговите дела. - Господарувайте - казал им Творецът-Бог - над морските риби и над животните, над небесните птици, над цялата земя! :

Всичко това било необходимо за първите човеци предвид тяхната велика предстояща мисия - да управляват една голяма част от Божието творение, да бъдат помощници на Бога в Неговите дела. - Господарувайте - казал им Творецът-Бог - над морските риби и над животните, над небесните птици, над цялата земя!

След това Бог поселил Адам и Ева в Рая. Раят представлявал чудно красива градина, в която растели всякакви плодни дървета, благоуханни цветя и бликали прохладни извори. Тук имало и много животни. Тази градина се наричала Едем. В Рая нямало нищо лошо:нито болести, нито нещастия, нито смърт. :

След това Бог поселил Адам и Ева в Рая. Раят представлявал чудно красива градина, в която растели всякакви плодни дървета, благоуханни цветя и бликали прохладни извори. Тук имало и много животни. Тази градина се наричала Едем. В Рая нямало нищо лошо:нито болести, нито нещастия, нито смърт.

Хората постоянно общували с Бога и се радвали на любовта Му. Това ги правело блажени. Бог заповядал на Адам и Ева да пазят Рая и да обработват райската градина. Забранил им да ядат от плодовете на едно единствено дърво, наречено”дърво за познаване на доброто и злото”. Бог казал, че ако хората вкусят от забранения плод, ще ги порази смърт. :

Хората постоянно общували с Бога и се радвали на любовта Му. Това ги правело блажени. Бог заповядал на Адам и Ева да пазят Рая и да обработват райската градина. Забранил им да ядат от плодовете на едно единствено дърво, наречено ”дърво за познаване на доброто и злото” . Бог казал, че ако хората вкусят от забранения плод, ще ги порази смърт.

Но един от скъпоценните дарове, с които Бог дарил човека, това е свободата. Бог създал човека със свободна воля. Това означава, че той може да слуша Бога, но може и да не го слуша. Само свободният човек може да обича истински. :

Но един от скъпоценните дарове, с които Бог дарил човека, това е свободата. Бог създал човека със свободна воля. Това означава, че той може да слуша Бога, но може и да не го слуша. Само свободният човек може да обича истински.

Дяволът, който бил паднал ангел, възгордял се и възстанал против Бога. Така се лишил от светлина и блаженство и станал зъл дух. Някои подчинени на него духове го последвали в злото. Дяволът завидял на блаженото състояние на първите човеци и за да ги лиши от него, употребил хитрост:влязъл в змията и примамил Ева да вкуси от забраниния плод на дървото за познаване на доброто и злото. Ева пък склонила към това Адам.:

Дяволът, който бил паднал ангел, възгордял се и възстанал против Бога. Така се лишил от светлина и блаженство и станал зъл дух. Някои подчинени на него духове го последвали в злото. Дяволът завидял на блаженото състояние на първите човеци и за да ги лиши от него, употребил хитрост:влязъл в змията и примамил Ева да вкуси от забраниния плод на дървото за познаване на доброто и злото. Ева пък склонила към това Адам.

Така Адам и Ева съгрешили за първи път, нарушавайки едничката заповед, която Бог им дал. Като вкусили плод от дървото за познаване на доброто и злото, първите хора проявили зла воля и сторили грях, наречен първороден. Те първо се усъмнили в думите на добрия техен Творец-Бога, после повярвали на лъжата на дявола, че ако вкусят от забраненият плод ще станат като богове, възгордели се и нарушили Господнята забрана. :

Така Адам и Ева съгрешили за първи път, нарушавайки едничката заповед, която Бог им дал. Като вкусили плод от дървото за познаване на доброто и злото, първите хора проявили зла воля и сторили грях, наречен първороден . Те първо се усъмнили в думите на добрия техен Творец-Бога, после повярвали на лъжата на дявола, че ако вкусят от забраненият плод ще станат като богове, възгордели се и нарушили Господнята забрана.

Първа последица от греха били изпитаните от хората чувства на срам и страх. Вместо да признаят вината си и да поискат прошка от Бога, праотците ни търсели оправдание в другите:Адам винял Ева, а пък тя-змията. Бог проклел змията, изгонил Адам и Ева от Рая, а земята лишил от благословение. Така изчезнало предишното земно изобилие и съвършенство. Така Адам и Ева били сполетени от тежки трудове, болести и смърт. :

Първа последица от греха били изпитаните от хората чувства на срам и страх. Вместо да признаят вината си и да поискат прошка от Бога, праотците ни търсели оправдание в другите:Адам винял Ева, а пък тя-змията. Бог проклел змията, изгонил Адам и Ева от Рая, а земята лишил от благословение. Така изчезнало предишното земно изобилие и съвършенство. Така Адам и Ева били сполетени от тежки трудове, болести и смърт .

Но Бог, който е много добър към съгрешилите, вдъхнал светла надежда в сърцата на нещастните ни прародители. Той им обещал, че ще дойде време, когато ще изпрати Своя Син и Спасител за човечеството. Той ще победи греха, смъртта и дявола и ще възвърне на хората загубеното райско блаженство. Използвани са материали от «Свещена история на Стария Завет»-фондация»Свети седмочисленици» и Православно вероучение за деца - Иван Николов :

Но Бог, който е много добър към съгрешилите, вдъхнал светла надежда в сърцата на нещастните ни прародители. Той им обещал, че ще дойде време, когато ще изпрати Своя Син и Спасител за човечеството . Той ще победи греха, смъртта и дявола и ще възвърне на хората загубеното райско блаженство. Използвани са материали от «Свещена история на Стария Завет»-фондация»Свети седмочисленици» и Православно вероучение за деца - Иван Николов

Едем е библейско място, област в Азия, където е бил Рая. Никой не може да каже с точност къде е бил Едем. Библейски тълкуватели, обаче твърдят, че Едем е бил при реките Тигър и Ефрат. Материалът е подготвен от Йоан Бабулков-Vд клас ОУ»Бачо Киро» :

Едем е библейско място, област в Азия, където е бил Рая. Никой не може да каже с точност къде е бил Едем. Библейски тълкуватели, обаче твърдят, че Едем е бил при реките Тигър и Ефрат. Материалът е подготвен от Йоан Бабулков-Vд клас ОУ»Бачо Киро»

authorStream Live Help