СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ГРУПА СИП РЕЛИГИЯ ІІІ КЛАС

Views:
 
     
 

Presentation Description

РАЗРАБОТИЛ –ЦВЕТАН ДИКОВСКИ http://hristianche.ucoz.com

Comments

Presentation Transcript

СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА:

СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ГРУПА СИП РЕЛИГИЯ ІІІ КЛАС

Нашият опит показва, че нищо на този свят не може да се появи само. :

Нашият опит показва, че нищо на този свят не може да се появи само. Не може да има къща, ако не я построи строителят.

Не може да има книга, ако не я напише писателят.:

Не може да има книга, ако не я напише писателят .

А за да се появи някоя картина трябва да я нарисува художник.:

А за да се появи някоя картина трябва да я нарисува художник.

Всяко нещо на този свят има своя творец и създател. :

Всяко нещо на този свят има своя творец и създател.

PowerPoint Presentation:

А Кой е сътворил Земята, тревата и света около нас?

Библията ни учи, на най-важните неща за живота,:

Библията ни учи, на най-важните неща за живота,

PowerPoint Presentation:

тя ни разказва, че Бог е сътворил всичко това.

И ако приложим всеизвестния закон, че „следствието не е по-голямо от причината", става ясно, че Източник на информацията трябва да бъде изключително интелигентен Създател, който ние наричаме Бог. :

И ако приложим всеизвестния закон, че „следствието не е по-голямо от причината", става ясно, че Източник на информацията трябва да бъде изключително интелигентен Създател, който ние наричаме Бог.

Докато на хората им са необходими материали и време, Той може да направи всичко само с една дума.:

Докато на хората им са необходими материали и време, Той може да направи всичко само с една дума.

PowerPoint Presentation:

Първоначално светът бил пуст и съществувала само една безкрайна тъмнина. Бог нямало кого да обича и за кого да се грижи.

Тогава Бог решил да сътвори света в който живеем.:

Тогава Бог решил да сътвори света в който живеем.

PowerPoint Presentation:

С една дума Той заповядал да се създаде земята и космосът около нея.

Но наоколо било още тъмно и пусто.:

Но наоколо било още тъмно и пусто.

Тогава Бог създал светлината и това бил първият ден в историята на света.:

Тогава Бог създал светлината и това бил първият ден в историята на света.

По Божия заповед около земята се създала атмосфера – въздухът който ние дишаме.:

По Божия заповед около земята се създала атмосфера – въздухът който ние дишаме.

Ние го виждаме като синьото небе над себе си. Така приключил вторият творчески ден за Бога.:

Ние го виждаме като синьото небе над себе си. Така приключил вторият творчески ден за Бога.

В следващия трети ден, Бог разделил сушата от водата. Така се явили континентите, океаните, моретата и реките. :

В следващия трети ден, Бог разделил сушата от водата. Така се явили континентите, океаните, моретата и реките.

Творецът покрил земята с красиви цветя, :

Творецът покрил земята с красиви цветя,

с дървета и храсти.:

с дървета и храсти.

На четвъртия ден Бог заповядал слънцето да огрее земята,:

На четвъртия ден Бог заповядал слънцето да огрее земята,

а нощното небе украсил с луна и красиви звезди.:

а нощното небе украсил с луна и красиви звезди.

Така била създадена земята, на която ние живеем. Но по това време на нея нямало още никакви животни.:

Така била създадена земята, на която ние живеем. Но по това време на нея нямало още никакви животни.

PowerPoint Presentation:

В петия ден Бог заповядал моретата и реките да се изпълнят с различни по вид и големина риби.

Същия ден, пак по Божия заповед небето се изпълнило с ята от красиви птици.:

Същия ден, пак по Божия заповед небето се изпълнило с ята от красиви птици.

На шестия ден Бог по Своята всемогъща воля изпълнил земята с всякакви животни.:

На шестия ден Бог по Своята всемогъща воля изпълнил земята с всякакви животни.

Той благословил животните и дал на всяко задача, къде да живее и с какво да се храни. :

Той благословил животните и дал на всяко задача, къде да живее и с какво да се храни.

Но Бог нямало с кого да разговаря, защото животните нямали разум. :

Но Бог нямало с кого да разговаря, защото животните нямали разум.

Тогава Той казал: Ще сътворя човек, който да прилича на Мен, да бъде разумен, да може да се труди и да върши добри дела.:

Тогава Той казал: Ще сътворя човек, който да прилича на Мен, да бъде разумен, да може да се труди и да върши добри дела.

Така в този последен творчески ден Бог сътворил и човека – първата човешка двойка, мъж и жена.:

Така в този последен творчески ден Бог сътворил и човека – първата човешка двойка, мъж и жена.

На седмия ден Бог спрял да твори, но продължил да се грижи за всичко сътворено от Него.:

На седмия ден Бог спрял да твори, но продължил да се грижи за всичко сътворено от Него.

Нека си припомним::

Нека си припомним: Защо Бог е сътворил света? Има ли разлика в това: как твори Бог и как твори човека? Какво е сътворил Той на втория ден? През кой творчески ден са сътворени рибите и птиците? Знае ли някой от вас имената на първите сътворени от Бога хора?

РАЗРАБОТИЛ – ЦВЕТАН ДИКОВСКИ :

РАЗРАБОТИЛ – ЦВЕТАН ДИКОВСКИ

authorStream Live Help