ΦΕ2 - Μικρή & μεγάλη κυκλοφορία

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: eirenepapas (136 month(s) ago)

congratulation

Presentation Transcript

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕ2 ΜΙΚΡΗ & ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2:

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ. κόλπος Δ. κοιλία Α. κόλπος Α. κοιλία

Slide 5:

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΑ Το αίμα από τη δεξιά πλευρά της καρδιάς φτάνει στους πνεύμονες όπου δεσμεύει οξυγόνο και αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Το οξυγονωμένο αίμα ωθείται στην αριστερή πλευρά της καρδιάς , από εκεί πάει σε όλο το σώμα , μεταφέροντας και μοιράζοντας οξυγόνο όπου χρειάζεται. Συγκεντρώνει το άχρηστο διοξείδιο του άνθρακα και κατόπιν, μέσω των φλεβών, επιστρέφει στην καρδιά, για να συνεχίσει το ταξίδι του από την αρχή.

Slide 6:

Το αίμα μεταφέρεται από την καρδιά σε όλο το σώμα μέσω των αρτηριών και επιστρέφει σ’ αυτή μέσω των φλεβών .

Slide 7:

αρτηρίες φλέβες Η κυκλοφορία από την καρδιά προς τους πνεύμονες & αντίστροφα λέγεται μικρή κυκλοφορία . Η κυκλοφορία από την καρδιά προς όλα τα όργανα του σώματος & αντίστροφα λέγεται μεγάλη κυκλοφορία .

Αρτηριακή πίεση:

Αρτηριακή πίεση Η πίεση που δημιουργείται από την καρδιά για να μπορέσει να στείλει το αίμα σε όλο μας το σώμα. Υψηλή πίεση βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία & στα όργανα του σώματος Χαμηλή πίεση δε φτάνει στα όργανα αρκετό οξυγόνο

Slide 10:

πλάσμα κύτταρα του αίματος ερυθρά αιμοσφαίρια λευκά αιμοσφαίρια αιμοπετάλια αίμα

Ομάδες αίματος:

Ομάδες αίματος Ξέρεις σε ποια ομάδα ανήκεις; Α Β ΑΒ 0 Νικόλας

Αίμα: μια ειδική υπηρεσία διανομής:

Αίμα: μια ειδική υπηρεσία διανομής Το αίμα σου λειτουργεί σαν μια υπηρεσία διανομής μεταφέροντας σε κάθε σημείο του σώματός σου οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες. Κατόπιν, μαζεύει τα άχρηστα υπολείμματα και τα μεταφέρει σε όργανα όπως το συκώτι και τα νεφρά, που θα το απαλλάξουν από αυτά. Μοιάζει με το γαλατά , που κάθε πρωί έφερνε και άφηνε γάλα στις πόρτες των σπιτιών και μάζευε τα άδεια μπουκάλια για να τα επιστρέψει στη αποθήκη, όπου τα καθάριζε και τα ξαναγέμιζε.

Συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος:

Συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος

Παθήσεις της καρδιάς:

Παθήσεις της καρδιάς Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, το άγχος κ.ά. έχουν ως αποτέλεσμα το «φράξιμο» των αγγείων.

Slide 19:

Οι γιατροί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους απόφραξης των αγγείων, όπως αγγειοπλαστική με «μπαλόνι», φαρμακευτική αντιμετώπιση, εγχείριση κλπ.

Slide 21:

Με τη μεγάλη κυκλοφορία του αίματος, αίμα πλούσιο σε οξυγόνο φτάνει σε όλα τα όργανα του σώματος. Με τη μικρή κυκλοφορία του αίματος, το διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται από τα όργανα στους πνεύμονες.

Slide 23:

Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος είναι η σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή και η αποφυγή του άγχους, του τσιγάρου και των οινοπνευματωδών ποτών.

Slide 25:

δίνει οξυγόνο στα όργανα του σώματος & παίρνει διοξείδιο του άνθρακα. Το αίμα που μεταφέρει διοξείδιο του άνθρακα φτάνει μέσα από τις φλέβες στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Στη συνέχεια περνά μέσα από τη βαλβίδα στη δεξιά κοιλία και από εκεί φτάνει στους πνεύμονες. Εκεί αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα και παίρνει οξυγόνο. Το αίμα που μεταφέρει οξυγόνο επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς και περνά στην αριστερή κοιλία, για να αρχίσει πάλι ο ίδιος κύκλος.

Slide 26:

Υγιεινή διατροφή, συχνή & συστηματική σωματική άσκηση, μείωση άγχους, αποφυγή καπνίσματος & οινοπνευματωδών ποτών, ζωή κοντά στη φύση…