TIN MUNG CN 3 TN, C

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 3 MÙA THƯỜNG NIÊN, C Tin Mừng: Luca 1, 1-4. 4,14-21. THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 3 MÙA THƯỜNG NIÊN, C Tin Mừng: Luca 1, 1-4. 4,14-21. THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI

PowerPoint Presentation:

GOSPEL: Luke 1, 1-4. 4,14-21. THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME - C THE SPIRIT OF THE LORD IS UPON ME

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 3 MÙA THƯỜNG NIÊN, C Tin Mừng: Luca 1, 1-4. 4,14-21. THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca .Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.

PowerPoint Presentation:

.Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc… Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.

PowerPoint Presentation:

.Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:

PowerPoint Presentation:

.Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

PowerPoint Presentation:

Ñoù laø lôøi Chuùa .Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng: Luca 1, 1-4. 4,14-21. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Thường Niên I – Năm C PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH

authorStream Live Help