Tuan 21 Khai quat lich su Tieng Viet

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT Bài : GIÁO VIÊN: VÕ NGỌC THANH

:

CẤU TRÚC BÀI HỌC KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT Lịch sử tiếng Việt qua các thời kì Chữ viết của tiếng Việt Thời kì dựng nước Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc Thời kì độc lập tự chủ Thời kì Pháp thuộc Từ sau CMTT đến nay

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT: 1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước::

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT : 1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước :  Tiếng Việt có nguồn gốc bản địa  Thuộc họ ngôn ngữ Nam Á, dòng Môn-Khmer  có quan hệ mật thiết với tiếng Mường, Khmer  Tiếng Việt cổ ( Tiếng Việt Mường chung)

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT: 2. Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc: :

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT : 2. Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc v à chống Bắc thuộc : Tiếng Việt vẫn phát triển trong mối quan hệ với các ngôn ngữ cùng họ Nam Á.  Có quan hệ tiếp xúc với tiếng Hán lâu dài, sâu rộng nhất.  Vay mượn từ ngữ Hán  Việt hóa thành cách đọc Hán Việt (từ Hán Việt)

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT: 3. Tiếng Việt dưới thời kì độc lập, tự chủ::

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT : 3. Tiếng Việt dưới thời kì độc lập, tự chủ :  Nho học được đề cao → văn chương chữ Hán hình thành, phát triển.  Dựa vào chữ Hán → sáng tạo ra chữ Nôm  Tiếng Việt phong phú, tinh tế, uyển chuyển hơn

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT: 4. Tiếng Việt dưới thời kì Pháp thuộc::

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT : 4. Tiếng Việt dưới thời kì Pháp thuộc :  Tiếng Pháp chiếm địa vị độc tôn.  Chữ quốc ngữ ra đời  Xuất hiện một số thuật ngữ khoa học  Tiếng Việt có khả năng thích ứng cao ngày càng hoàn thiện, tinh tế hơn.

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT: 5. Tiếng Việt từ sau CMTT đến nay::

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT : 5 . Tiếng Việt từ sau CMTT đến nay :  Xây dựng thuật ngữ khoa học  tiếng Việt đạt tới trình độ chuẩn xác  Tiếng Việt được coi như một thứ ngôn ngữ quốc gia chính thống, bình đẳng với các ngôn ngữ khác trên thế giới.

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT QUA CÁC THỜI KÌ:

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT QUA CÁC THỜI KÌ DỰNG NƯỚC BẮC THUỘC TỰ CHỦ PHÁP THUỘC SAU CMTT ĐẾN NAY Việt – Mường Chữ Hán → Việt hóa Chữ Hán → chữ Nôm Chữ Hán Chữ Nôm, tiếng Pháp, chữ quốc ngữ Chữ quốc ngữ

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT: :

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT : - Không ngừng phát triển qua các giai đoạn lịch sử - Tiếp nhận, cải biên ngôn ngữ bên ngoài theo hướng Việt hóa  Cần hiểu đúng, dùng đúng tiếng Việt

I. CHỮ VIẾT CỦA TIẾNG VIỆT: :

I. CHỮ VIẾT CỦA TIẾNG VIỆT :  Dùng chữ Hán để viết nhưng đọc theo âm Việt Dựa vào chữ Hán  sáng tạo ra chữ Nôm để ghi lại những tiếng thuần Việt Chữ quốc ngữ ra đời  phát triển mạnh cho tới nay

CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP:

CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP  CỦNG CỐ : Qua các thời kì  tiếng Việt không thay đổi Chữ viết: chữ Hán chữ Nôm chữ quốc ngữ

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Học – hiểu những nét khái quát về tiếng Việt, chữ viết tiếng Việt Viết đầy đủ phần đề cương vào vở Làm đầy đủ phần luyện tập SGK/40 vào vở bài tập

authorStream Live Help