PPS Tình Ảo

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tình Ảo Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Tình ảo đâu cần phải biết nhau Gặp nhau trên mạng thỏa tâm cầu Người ấy cứ đi , riêng tôi bước Đường đời chẳng vướng bận gì nhau

PowerPoint Presentation:

Người ảo nhưng đời thực hẳn hoi Sinh ra , vèo cái , một kiếp người Miệt mài xuôi ngược lăn vào sống Đến ngày “ bệnh ”, “ tử ” cũng buông xuôi

PowerPoint Presentation:

Lặng lẽ đêm dài riêng bóng tôi Đã biết yêu là lưu luyến rồi Nàng là người ảo xinh như mộng Và tôi ôm mộng , mộng xa xôi

PowerPoint Presentation:

Lặng lẽ đêm dài riêng bóng tôi Chỉ vì thương nhớ mãi một người Người ảo bây giờ ở đâu nhỉ Có biết lòng tôi nhớ chơi vơi ?!

PowerPoint Presentation:

Người ảo mai này sẽ biến tan Như sương như khói khuất non ngàn Và xác thân kia về cát bụi Để ai trên mạng buồn mênh mang

PowerPoint Presentation:

Tình ảo đâu cần phải biết nhau Gặp nhau trên mạng thỏa tâm cầu Người ấy cứ đi , riêng tôi bước Đường đời chẳng vướng bận gì nhau   Người ảo nhưng đời thực hẳn hoi Sinh ra , vèo cái , một kiếp người Miệt mài xuôi ngược lăn vào sống Đến ngày “ bệnh ”, “ tử ” cũng buông xuôi   Lặng lẽ đêm dài riêng bóng tôi Đã biết yêu là lưu luyến rồi Nàng là người ảo xinh như mộng Và tôi ôm mộng , mộng xa xôi Lặng lẽ đêm dài riêng bóng tôi Chỉ vì thương nhớ mãi một người Người ảo bây giờ ở đâu nhỉ Có biết lòng tôi nhớ chơi vơi ?!   Người ảo mai này sẽ biến tan Như sương như khói khuất non ngàn Và xác thân kia về cát bụi Để ai trên mạng buồn mênh mang Tình Ảo Thơ : Người Phương Nam Thực hiện : DuD u