PPS Thương Về Bạn Cũ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thương Về Bạn Cũ Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Không biết bây giờ bạn ở đâu Nổi trôi phiêu bạt phương trời nào Vẫn còn dong ruổi đường dương thế Hay đã về đất lạnh mồ sâu

PowerPoint Presentation:

Từ lúc chia tay buổi tan trường Như chim đàn lìa tổ muôn phương Có ai đôi lúc còn hồi tưởng Một thuở thân thương chung lớp trường

PowerPoint Presentation:

Tôi vẫn còn đây một tấm hình Bốn mươi lăm đứa áo trắng tinh Xúm xít bên nhau cười rạng rỡ Lưu niệm muôn đời tuổi thư sinh

PowerPoint Presentation:

Tôi vẫn bình an, bạn thế nào Nợ đời cơm áo quá gian lao Có vui những gì trong tầm với Cho lòng thanh thản bớt thương đau

PowerPoint Presentation:

Mấy mươi năm vật đổi sao dời Hoa mộng thuở nào đã rụng rơi Xuân xanh ngày ấy còn đâu nữa Đời đã ê chề những cuộc chơi

PowerPoint Presentation:

Năm châu bốn biển bạn nơi nào Bóng chim tăm cá biết tìm đâu Biết ai sống chết ai còn mất Vẫn còn đây thân ái buổi đầu

PowerPoint Presentation:

Thương Về Bạn Cũ Không biết bây giờ bạn ở đâu Nổi trôi phiêu bạt phương trời nào Vẫn còn dong ruổi đường dương thế Hay đã về đất lạnh mồ sâu   Từ lúc chia tay buổi tan trường Như chim đàn lìa tổ muôn phương Có ai đôi lúc còn hồi tưởng Một thuở thân thương chung lớp trường   Tôi vẫn còn đây một tấm hình Bốn mươi lăm đứa áo trắng tinh Xúm xít bên nhau cười rạng rỡ Lưu niệm muôn đời tuổi thư sinh Tôi vẫn bình an, bạn thế nào Nợ đời cơm áo quá gian lao Có vui những gì trong tầm với Cho lòng thanh thản bớt thương đau   Mấy mươi năm vật đổi sao dời Hoa mộng thuở nào đã rụng rơi Xuân xanh ngày ấy còn đâu nữa Đời đã ê chề những cuộc chơi   Năm châu bốn biển bạn nơi nào Bóng chim tăm cá biết tìm đâu Biết ai sống chết ai còn mất Vẫn còn đây thân ái buổi đầu Thơ : Người Phương Nam Thực hiện : DuD u