Bài Thơ Cho Cháu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài thơ cho cháu Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Ông giờ tuổi đã bảy mươi Cháu thì chỉ mới tuổi mười mà thôi Cách hơn nửa thế kỷ đời Cháu cười răng ngọc ông cười răng long

PowerPoint Presentation:

Răng long chẳng phải răng rồng Mà là sắp rụng sắp xong kiếp này Tóc xanh cháu dệt tương lai Còn ông tóc trắng chờ ngày ra đi

PowerPoint Presentation:

Ra đi ông chẳng để gì Chỉ mong hai cháu nhớ ghi một điều Đừng nên ham lắm muốn nhiều Hãy vui biết đủ những điều trời ban

PowerPoint Presentation:

Ông thương hai cháu vô vàn Quý như bảo vật trời ban đời này Đời ông công chức thẳng ngay Làm lành tích đức để mai cháu nhờ

PowerPoint Presentation:

Cuộc đời hung hiểm không ngờ Có cây phước đức sẵn chờ chở che Dù mưa dù nắng chẳng e Tai qua nạn khỏi thuận ghe xuôi đường

PowerPoint Presentation:

Đời người biết mấy nhiểu nhương Cầu cho hai cháu trọn đường bình an “ Bình an” lời Chúa chúc ban Bình an thể xác , bình an tinh thần

PowerPoint Presentation:

Bấy nhiêu đã đủ phước phần Để mà vững bước vững tâm vào đời Gia tài ông chỉ mấy lời Dù bao phú quý ơn trời vẫn hơn Tác giả : Người Phương Nam Thực hiện : DùD ú