Παράδοση 6η

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Αρχαϊκά Χρόνια:

Αρχαϊκά Χρόνια Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα

PowerPoint Presentation:

Αρχηγός του κράτους ήταν ο βασιλιάς . Είχε μεγάλη δύναμη και τον σέβονταν όλοι. Μερικές φορές τον βοηθούσαν μερικοί ηλικιωμένοι άνθρωποι με σοβαρότητα και πείρα . Ο βασιλιάς ανακοίνωνε κάποιο σπουδαίο γεγονός στον λαό στο χώρο της αγοράς .

PowerPoint Presentation:

Κάποιοι που είχαν πολλά κτήματα , οι άριστοι , παραμέρισαν το βασιλιά και πήραν την εξουσία . Το πολίτευμα τότε έγινε αριστοκρατικό . Το εμπόριο έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους να πλουτίσουν. Οι πλούσιοι πέτυχαν να πάρουν την εξουσία από τους ευγενείς . Το πολίτευμα ονομάστηκε ολιγαρχικό , γιατί αυτοί που κυβερνούσαν ήταν λίγοι . Πολλές φορές διαφωνούσαν μεταξύ τους και ο λαός είχε πολλά παράπονα .

PowerPoint Presentation:

Την κατάσταση αυτή την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι με μεγάλες φιλοδοξίες και αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη του λαού έγιναν τύραννοι και κυβερνούσαν χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν. Πολλοί δεν είχαν να καλλιεργήσουν χωράφια και είχαν πολλά χρέη. Σε πολλές πόλεις έγιναν επαναστάσεις και έδιωξαν τους τυράννους . Οι άνθρωποι αγωνίζονταν να ζήσουν καλύτερα. Στην Αθήνα σιγά σιγά έπαιρνε την εξουσία ο λαός . Το πολίτευμα γινόταν δημοκρατικό .

PowerPoint Presentation:

Βασιλ εία Αριστοκρατία Ολιγαρχία Τυραννία Δημοκρατία Η εξέλιξη των πολιτευμάτων.

authorStream Live Help