LES FORMES DE LA TERRA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Presentació d'aula sobre el tema

Comments

Presentation Transcript

Diapositiva 28:

Les formes de la terra

Diapositiva 28:

Introducci ó Al nostre planeta les terres es troben repartides en diverses masses de terra o continents. Habitualment dividim la Terra en sis continents: Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa, Oceania i Antàrtida . La superfície dels continents presenta relleus molt variats com planes, altiplans, serralades, valls i depressions . Els oceans banyen els continents i en modelen les costes amb espadats, platges … Enmig d’aquestes grans masses d’aigua sorgeixen els arxipèlags amb les seves illes .

Diapositiva 28:

Introducció, elements de relleu

Diapositiva 28:

L’estructura de la Terra La capa externa de la Terra La Terra és una gran esfera lleugerament aplatada als pols que es divideix en tres grans zones concèntriques. La part més interna és el nucli i representa un 15% del volum total del planeta. Al seu voltant hi ha el mantell , que representa un 84% del volum de la Terra. La capa externa és l’ escorça , que amb prou feines representa l’1% del total del planeta. L’escorça, juntament amb la part superior del mantell, rep el nom de litosfera .

Diapositiva 28:

L’escorça terrestre La capa externa de la Terra L’ escorça terrestre té una amplada molt desigual. L’escorça terrestre no és llisa, sinó que forma muntanyes, valls, depressions i planes que configuren el relleu de la Terra. El relleu de la Terra, encara que sembla estable, canvia a causa de l’acció dels agents interns i externs . Els relleus es transformen lentament per l’acció de l’aigua, del vent i també per l’acció humana.

Diapositiva 28:

La deriva dels continents La capa externa de la Terra Segons la teoria de la deriva dels continents , l’escorça de la Terra estava formada per un únic continent, anomenat Pangea , que surava damunt del mantell. El moviment de rotació de la Terra va rompre aquest únic continent i va donar lloc a les anomenades plaques tectòniques. Malgrat els moviments lents, quan dues plaques xoquen una es pot elevar i formar grans serralades , mentre que l’altra s’enfonsa fins a crear fosses marines profundes. Els punts de contacte entre dues plaques són àrees de gran inestabilitat, que es manifesta en forma de terratrèmols i volcans. A. Fa 200 milions d’anys B. Fa 65 milions d’anys C. Els continents avui

Diapositiva 28:

Els agents interns Agents interns de formació del relleu Les forces internes de la Terra, o agents interns , provoquen els terratrèmols i els volcans . Els terratrèmols són sacsejades que s’originen a l’interior de la Terra i que es propaguen en forma d’ ones sísmiques . Els volcans són profundes esquerdes a l’escorça terrestre per les quals puja el magma. Aquest magma pot sortir a l’exterior en forma d’erupció volcànica. En les erupcions volcàniques s’expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent . Aquests materials, en contacte amb l’aire, es refreden i formen els anomenats cons volcànics .

Diapositiva 28:

Causes i efectes d’un terratrèmol Agents interns de formació del relleu

Diapositiva 28:

Estructura d’un volcà Agents interns de formació del relleu

Diapositiva 28:

Els agents externs Agents externs de formació del relleu Les formes del relleu també són el resultat dels agents externs : aigua, vent, vegetació… L’ aigua , principal agent modelador del relleu, pot actuar intensament i de maneres diverses: l’aigua de pluja, l’aigua gelada, les onades, els corrents marins... El vent desgasta les roques i les erosiona. Les rels de plantes i arbres poden ajudar a rompre les roques, però també a fixar el sòl dels vessants de les muntanyes.

Diapositiva 28:

La divisió del món en continents Els continents Els continents són grans extensions de terra emergida que separen els oceans. Àfrica Amèrica Àsia Europa Oceania Antàrtida

Diapositiva 28:

Continents i oceans Els continents

Diapositiva 28:

L’escorça terrestre Un món de muntanyes i planes La superfície dels continents no és llisa ni uniforme, sinó que té diverses formes de relleu : muntanyes, planes, altiplans i valls .

Diapositiva 28:

Terres i mars Un món d’illes, penínsules i golfs Les aigües ocupen tres quartes parts de la superfície terrestre i formen tres grans oceans : el Pacífic, l’Atlàntic i l’Índic. Diversos sectors dels oceans situats al costat de les costes s’anomenen mars (com el Carib o l’Adriàtic). Als oceans i als mars emergeixen certes porcions de terra envoltades per aigua que s’anomenen illes , i quan s’agrupen formen arxipèlags .

Diapositiva 28:

El continent europeu El relleu d’Europa Europa és un continent relativament petit. Europa és una gran península del continent euroasiàtic , envoltada de diversos oceans i mars. Excepte la Gran Plana Europea, la resta del continent està molt compartimentada, amb serralades joves, serralades antigues i valls amples. Al relleu d’Europa hi destaquen tres grans conjunts: la Gran Plana Europea, altiplans i massissos muntanyosos antics i cadenes de muntanyes joves.

Diapositiva 28:

La Península Ibèrica i els arxipèlags El relleu d’Espanya La Península Ibèrica és situada a l’extrem sud-occidental d’Europa. El relleu peninsular es caracteritza per l’elevada altitud mitjana. Pel que fa al relleu dels arxipèlags , el de les illes Balears és molt semblant al de la Península; en canvi, el de les illes Canàries és molt accidentat i d’origen volcànic.

Diapositiva 28:

jmriutort