Vklad penazi do CCN

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Návod ako poslať peniaze do CCN cez A. Bank Wire (bankovým prevodom priamo do Austrálie) B. Voucher systém (prevodom resp. vkladom do OTP Banky) A. Bank Wire - prihláste sa do členskej zóny CCN (zadajte svoje username a heslo) a kliknite na: 1. My Account 2. Load Account Options 3. Load Deposit Request Bank Wire : do okienka Amount (suma) zadajte akú sumu budete vkladať do CCN cez bankový prevod (napr. 100$ + 25$ popl .) a stlačte Submit . Prevodný príkaz si tu môžete aj vytlačiť. 100 Vklad peňazí do CCN

Vklad peňazí do CCN:

Vklad peňazí do CCN 1. Bank Wire – na získanie prevodného príkazu do banky kliknite na: 1. My Account 2. Load Account Options 3. Load Deposit Statement 100 Meno (banky) Adresa (banky) PSČ (banky) Mesto (banky) Krajina (banky) Referenčné číslo Posledné 4-čísla vášho účtu (z ktorého posielate peniaze) Na konci každého riadku transakcie kliknite na Action – tu si môžete vytlačiť prevodný príkaz, ktorý predložíte priamo vo vašej banke alebo zaplatíte cez internetbanking ( Download PDF), platbu následne zaregistrujte cez Register (pre identifikáciu vašej platby v cieľovej destinácii) a na konci potvrďte Register Payment (zaregistrovať platbu)..

Vklad peňazí do CCN:

Vklad peňazí do CCN 2a) Voucher systém : nabitie Purchase Accountu cez voucher, ak ho už máte vystavený - 1.možnosť My Account Load Account Options Amount (zadajte sumu vouchera napr. 30$) a stlačte Submit Zadajte kód vouchera a stlačte Load via Voucher Kliknutím na Load via Voucher bude suma vouchera pripísaná na Purchase Account online CCN Voucher : do okienka Amount (suma) zadajte na akú sumu máte vystavený voucher a stlačte Submit , kde následne v novom okne budete musieť zadať aj kód tohto voucheru (na zaslanie voucheru si pozrite aj nasledujúce slajdy ). 30 AA1BB2CC

Vklad peňazí do CCN:

Vklad peňazí do CCN Vystavený Voucher nájdete v sekcii Voucher Listing hneď prvý v poradí. Kliknite na – Load Voucher (nabiť nákupné konto) a suma vystaveného vouchera vám bude hneď pripísaná na váš Purchase Account.. 2b) Voucher systém: nabitie Purchase Accountu cez voucher, ak ho už máte vystavený - 2.možnosť Kliknutím na Load Voucher bude suma vouchera pripísaná na Purchase Account online Prihláste sa do členskej zóny CCN (zadajte svoje username a heslo) a kliknite na: 1. My Account 2. Voucher Admin 3. Voucher Listing

Vklad peňazí do CCN:

Vklad peňazí do CCN 2c) Nabitie Purchase Accountu voucherom, ak ho ešte nemáte vystavený - cez OTP Banku: Ak využijete možnosť nakúpiť voucher cez OTP Banku Slovensko, vypočítajte si sumu akú si prajete poslať v AUD a potom ju vydeľte CCN výmenným kurzom EUR:AUD stanoveným pre daný mesiac (napr. pre december 2012 je 1,23 ). Príklad nákupu vouchera v sume 525 $ na kúpu balíka Eco-Pro : Prepočet podľa aktuálneho CCN kurzu: 525 $ /1,23 = 426,82926 € (matematicky zaokrúhľujeme: 1-4 smerom dole a 5-9 smerom hore) to znamená, že po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta, pošlete do OTP banky sumu 426,83€ ! Na určené telefónne číslo vám príde kód voucheru v AUD v sume 525 $ ! Voucher na konkrétny username uvidí člen aj vo svojej osobnej zóne v časti Voucher Account – Voucher Listing (pozri predchádzajúce slajdy ) a vie si ním nabiť Purchase Account (nákupné konto) priamo kliknutím na Load Voucher . CCN účet: Názov účtu ( Recepient ): Carbon Central Network Pty . Ltd. (uvádzajte celý názov vrátane Pty.Ltd .!!!) Adresa príjemcu ( Recepient Address): 213 Greenhill Rd , Eastwood , 5063 Adelaide, South Australia Banka ( Beneficiary Bank): OTP Banka Slovensko, a.s. Adresa banky (Bank Address): Štúrova 5, 813 54 Bratislava, Slovakia Číslo účtu (Account Number ): 13685301/5200 IBAN: SK97 5200 0000 0000 1368 5301 SWIFT: OTPVSKBX Variabilný symbol : vaše číslo mobilného telefónu, kam si želáte zaslať SMS s kódom voucheru . Číslo uvádzajte bez 0 a bez predvoľby krajiny (napr. 905123456) Správa pre prijímateľa : uveďte CCN username, na ktorý bude voucher vydaný a medzinárodnú skratku krajiny, ak ste zo zahraničia (napr. CZ, PL, LT..) Pokiaľ si želáte vydať všeobecný voucher (neviete ešte username člena), do poznámky uvediete meno budúceho člena. Tento voucher bude môcť použiť ktokoľvek.