مهارت مشاهده در آموزش علوم

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

مهارت مشاهده در آموزش علوم :

مهارت مشاهده در آموزش علوم تهیه کننده اسلاید آموزشی فرخنده پارسا

مشاهده کردن یعنی تشخیص دادن و توصیف کردن خواص یک جسم:

مشاهده کردن یعنی تشخیص دادن و توصیف کردن خواص یک جسم Farkhondeh parsa

موفقیت دانش آموزان در زندگی و مشاغل گوناگون ،تا میزان زیادی بستگی به مهارت در مشاهده دارد . و مشاهده اساسی ترین و بنیادی ترین مهارت یادگیری است.مشاهده ،مادر تمام مهارت هاست. :

موفقیت دانش آموزان در زندگی و مشاغل گوناگون ،تا میزان زیادی بستگی به مهارت در مشاهده دارد . و مشاهده اساسی ترین و بنیادی ترین مهارت یادگیری است.مشاهده ،مادر تمام مهارت هاست. Farkhondeh parsa

Slide 4:

Farkhondeh parsa

طرح کنید :

طرح کنید  چه رنگی دارد؟ چه اندازه ای دارد؟ چه صدایی می شنوید؟ چه شکلی دارد؟ وقتی لمس می کنید چه احساسی دارید؟ شما دارید مشاهده می کنید. Farkhondeh parsa

مشاهده کیفی :

مشاهده کیفی مشاهده کیفی یعنی توضیح دادن در مورد اشیایی که مشاهده کرده اید ؛ مثال در مورد گل هایی که در پارک مشاهده می کنیم که: گلبرگ های به رنگ های مختلف (سفید،زرد،قرمزو...)دارند. برگ شان همگی سبز ند. لبه برگشان در بعضی صاف است و در بعضی صاف نیست. شکل برگ هایشان مختلف به صورت دراز وباریکند یا پهن اند. پشت و روی برگ برخی مثل هم است و برخی مثل هم نیست. برخی ساقه آنها خاردار است. ساقه برخی نازک و نرم و برخی دیگر کلفت و سفت ترند. برخی گلها بوو عطر خاصی دارند و برخی بو ندارند . .... Farkhondeh parsa

مشاهده کمی :

مشاهده کمی استفاده از ابزار های کمک حسی به منظور بالا بردن دقت دانش آموزان در مشاهده و تکمیل اطلاعات انجام می شود. این ابزار ها مانند خط کش ، ترازو ، دماسنج و.... است. مثال: گل لاله 3کاسبرگ ،3گلبرگ همرنگ داردو دارای 6 پرچم و یک مادگی با تخمدان سه خانه ای است. طول ساقه 30 سانتیمتر است. قطر ساقه 2 سانتی متر است. پهنای برگ 1سانتی متر است . (تذکر:اعداد مربوط به طول ،قطر ساقه و پهنای برگ فرضی است.) Farkhondeh parsa

مشاهده تفاوت ها و شباهت ها :

مشاهده تفاوت ها و شباهت ها یک راه مشاهده ی مؤثر تر ،این است که بدانیم کدام شباهت ها و تفاوت ها از بقیه مهم ترند. در بین اعضای یک مجموعه ،پیدا کردن شباهت ها از پیداکردن تفاوت ها مشکل تر است. مشاهده به قصد جمع آوری اطلاعات ، مقایسه و در نهایت طبقه بندی انجام می گیرد. مثال: چه شباهت های بین گل لاله و گل سوسن مشاهده می کنید ؟ مشاهده می کنید که هر دو گل تکه لپه ای (یک قسمتی) هستند. و تعداد قسمتهای مختلف آنها سه و یا مضربی از سه یعنی 6 یا 9 است. ودر هردو کاسبرگ ها و گلبرگها همرنگندو... چه تفاوتی بین گل لاله و گل سرخ می بینید؟ گل سرخ گیاه دولپه ای است و هر یک از اجزاء آن معمولا 4 یا 5 و یا مضربی از این اعداد می باشد. تعداد کاسبرگ و گلبرگ آن 5 است و معمولا پرچم متعدد دارند و کاسبرگ و گلبرگ و پرچم ها به لپه گل چسبیده اند.تعداد برچه ها از یک تا چند عدد تغییر می کند ولی گل لاله ، گل لاله 3کاسبرگ ،3گلبرگ همرنگ داردو دارای 6 پرچم و یک مادگی با تخمدان سه خانه ای است. و... Farkhondeh parsa

مشاهده ی جزئیات :

مشاهده ی جزئیات دانش آموزان باید به دقت در مشاهده تشویق شوند و به جزئیات توجه خاص نشان بدهند.پرسیدن تفاوت میان دو چیز مشابه مثل دو توپ یا دو کیف و...یکی از نوع پرسش هاست که در این مورد می تواند دانش آموزان را به مشاهده جزئیات تشویق نماید. مثال:آیا همه گل های که در پارک مشاهد ه می کنید ، پرچم دارند؟ آیا گلبرگ همه گل ها همرنگند؟ آیا همه برگ گل ها به یک اندازه اند؟ گل ها به چه رنگ هستند؟ کدام نوع گل های پارک در گروه دولپه ا یها قرار می گیرند؟ کدا م گل ها مصرف دارویی و صنعتی دارند؟ کدام گلها ، گلهای مرکبند؟ شکل گلهایی که زنبور عسل و حشرات دیگر روی آنها می نشینند چگونه است؟آیا همه مثل هم اند؟ Farkhondeh parsa

مشاهده ی وقایع وترتیب آن ها:

مشاهده ی وقایع وترتیب آن ها شناسایی ترتسب یک رویداد در حال مشاهده ، باعث زیاد شدن دقت در مشاهده می شود. رابطه ی میان دو یا چند مشاهده مختلف می تواند باعث تشخیص رویداد گردد. مثال: کودکی ممکن است در حین مشاهده گل ها با ذره بین متوجه حشره کوچکی شوند؟ که تشخیص آن از برگ گل بسیار مشکل است.و همچنین دانه سفید بسیار ریز روی سطح برگ می بینند. در ک علت این پدیده ها ، به کمک یک رشته مشاهدات متوالی امکان پذیر است؟،آیا این دانه های ریز تخم حشره است؟ آیا اگر یک برگ همراه با این دانه های ریز سفید را در شیشه نگه داری کنند ، می توانند تولد یک کرم مانند کرم ابریشم را مشاهده کنند؟ چه وقت تغییرات ظاهر شد؟ اگر شیشه را در جای گرم باشد چه اتفاقی برای آن می افتد؟ Farkhondeh parsa

جست وجوی الگو هادر مشاهدات :

جست وجوی الگو هادر مشاهدات برای انجام آن لازم است به آنچه در فاصله ی یک مشاهده و مشاهده ی بعدی اتفاق می افتد و همجنین ایده هایی که در مورد الگوهای احتمالی داده شده است ،توجه شود. مثال:در مشاهدات گلهای یک پارک از ساده ترین سطح یعنی ارتباط دادن حشرات با گلها تا الگو های پیچیده تر که در عمل گرده افشانی گلها نقش دارد ،نیز می توان برای ایجاد الگو هایی دیگر استفاده کرد. استفاده از الگو ها در مشاهدات گلها ، برای انجام دادن پیش گویی ها و ارائه توضیحات ،به روشنی نشان می دهد که چگونه این مهارت به رشد ایدهها و تعمیم هایی که نماینگر درک ما از زندگی گلها در جهان است . کمک می کند. برای مثال با دیدن یک زنبور روی گل باید منتظر چه اتفاقی باشیم؟چرا هنگام نشستن زنبور عسل در جستجوی شهد گل ،نباید آسیبی به زنبور رسا ند؟ کودکان در مشاهده خود در پاسخ به اینگونه سئوالات اشاره به یافتن غذا (شهد گل ) و کمک به انتقال گرده از گلی یه گلهای دیگر اشاره می کنند. و... Farkhondeh parsa

مشاهده مورچه :

مشاهده مورچه مریم و لیلا در حیاط خا نه ،هنگام بازی متوجه لانه مورچه ها شدند . مریم به لیلا گفت بهتر است با استفاده از ذره بین به آنها نگاه کنیم و ببینیم مورچه ها چه کار می کنند و همین موضوع را به عنوان موضوع تحقیق درس علوم بهتر است انتخاب کنیم . لیلا لبخندی زد و پذیرفت آنها هر روز با دقت رفتار مورچه ها را زیر نظر داشتند و آنچه را مشاهده می کردند در دفتر خود می نوشتند و حتی بر اساس آنچه مشاهده می کردند نقاشی می کردند. و حتی مریم پیشنهاد داد که با دوربین پدرش تعدادی عکس از آنها بگیرند. شاخکها ،چشمها و آرواره های مورچه ها را زیر ذره بین نگاه می کردند. برخی از مشاهدات آنها این بود: الف-مورچه ها گروهی زندگی می کنند. ب- برخی بزرگ و برخی کوچکند. پ-آنها داخل تونل هایی در زمین زندگی می کنند. ت-لانه آنها شبیه تپه می ماند. ث-برخی در حال حمل غذا بودند و غذاهارا به داخل لانه می بردند . ج-در قسمت سینه و شکم آنها فرو رفتگی مشخصی وجوددارد. ح-بدنشان از سه قسمت مجزا و 6 پا ی که به ناحیه سینه متصل هستند تشکیل شده است. و... Farkhondeh parsa

Slide 13:

مریم و لیلا تصمیم گرفتند آزمایشی ترتیب دهند و مشاهدات بیشتری داشته باشند. مریم گفت:«بهتر است سنگ های اطراف لانه آنها را برداریم تا بهتر بتوانیم آنها را بررسی کنیم و بتوانیم مورچه ملکه را پیدا کنیم. آنها سنگ ها را برداشتند و لاروها و شفیره ها را با ذره بین بررسی کردند. می کوشیدند که مورچه ملکه را پیدا کنند. و رفتار مورچه های گارگر که مضطرب بو دند را مشاهده کردند. لیلا گفت:چرا وقتی مورچه ها به یکدیگر برخورد می کنند شاخک هایشان را به هم می زنند؟ مریم گفت :بهتراست در این مورد به کتابخانه برویم و در کتابها ی حشره شناسی آیا می توانیم اطلاعاتی بدست بیاوریم و همچنین با کمک اینترنت هم می توانیم جواب خود را بیابیم ولی قبل از رفتن به کتابخانه و مراجعه به اینترنت بهتر است خودمان با مشاهده دقیق تر به چه نتیجه ای می رسیم. لیلا گفت: شاید یکدیگر را از خطر آگاه می کنند و شاید با یکدیگر حرف می زند مثل ما که در موقع حرف زدن و برقراری ارتبا ط دستهای خود را حرکت میدهیم . شاید این مورچه ها برای برقرار نظم و هماهنگی در زندگی اجتماعی شان به یکدیگر پیام هایی می دهند. مریم گفت: شاید برای اینکه راه لانه شان را گم نکنند . مرتب به یکدیگر می رسند شاخک هایشان را به هم می زنند. Farkhondeh parsa

Slide 14:

سپس مریم و لیلا برای صحت نظراتشان به کتابخانه و اینترنت مراجعه کردند ودرستی حدس شان پی بردند. در دفتر گزارش خود یاداشت کردند:« مورچه ها در مسير حرکت خود وقتي به هم مي رسند ، توقف کوتاهي مي کنند ، شاخک هاي خود را تکان داده و با پخش امواج يا احتمالاً صدايي که براي ما مفهوم نيست با هم صحبت مي کنند در اين موضوع جاي هيچ شبه اي نيست. » Farkhondeh parsa

Slide 15:

Farkhondeh parsa

بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده نيكوان دانيد همیشه بدنبال مشاهده بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در این مسیر«مشاهده » رنج ببری ارزشش را دارد پیشرفت همیشه در سایه مشاهده دقیق همیشگی ما بدست می آید .:

بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده نيكوان دانيد همیشه بدنبال مشاهده بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در این مسیر«مشاهده » رنج ببری ارزشش را دارد پیشرفت همیشه در سایه مشاهده دقیق همیشگی ما بدست می آید . من با نگاه دقیق و مهر آمیز خود به آفرینش جهانی کمک می کنم که در آن ،طالبان دانش می توانند امنیت داشته باشند و یکدیگر را دوست بدارند. من پیوسته به مشاهده هایی جدیدی می رسم .خدایا بخاطر آینده ی روشن و تابناکم ازتو متشکرم. فرخنده پارسا –بهمن 87 Farkhondeh parsa

authorStream Live Help