TERAPI MUZIK

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Daniel bin George Dayangku Nurul Akmal binti Awang Mustapha Jamili bin Sumpo 1 http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA MISS SEFIAH ::

slide 2:

pendahuluan 2

slide 3:

Terapi muzik merupakan suatu profesion penjagaan kesihatan yang menggunakan muzik untuk menjaga keperluan individu dari aspek fizikal emosi kognitif dan sosial. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 3

slide 4:

teori 4

slide 5:

DEFINISI Intervensi muzik klinikal untuk mencapai matlamat individu dibawah hubungan teraputik yang dilaksanakan oleh terapis yang telah dilatih dan berjaya dalam program terapi muzik yang diakui. -American Music Theraphy Association EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik

slide 6:

• Pendekatan menggunakan terapi muzik dalam dunia pendidikan termasuklah Orff-Schulwerk Orff Dalroze Eurhythmics dan Kodaly Wikipedia.org 2012 • Dua model telah diketengahkan untuk terapi muzik iaitu model Nordoff-Robbins dan Kaedah Gambaran dan Muzik Bonny. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 6

slide 7:

sejarah 7

slide 8:

SEJARAH • Idea terapi muzik digunakan sebagai pengaruh pemulihan yang boleh membawa kesan terhadap kesihatan dan tingkah laku individu. • Sekurang-kurang telah bermula daripada penulisan Aristotle dan Plato di zaman tamadun Yunani lebih daripada lebih 2000 tahun dahulu. • Dalam abad ke-20 terapi muzik mula diaplikasikan di hospital selepas perang dunia pertama dan perang dunia kedua. • Pada masa itu muzik amatur dan profesional bermain instrumen muzik untuk anggota tentera yang mengalami kecederaan fizikal dan trauma emosi dari medan perang. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 8

slide 9:

APA ITU TERAPI MUZIK 9

slide 10:

TERAPI MUZIK • Telah berabad-abad digunakan sebagai tenaga penyembuh. • Digunakan 400 tahun SM Hippocrates menggunakan muzik untuk menyembuhkan pesakit-pesakit mental. • Aristotle pula menjelaskan bahawa muzik merupakan tenaga yang dapat membersihkan emosi. 10

slide 11:

TERAPI MUZIK UNTUK KANAK-KANAK • Dua pendekatan yang biasa digunakan ketika mengendalikan terapi muzik ialah:  Pendekatan individu  Pendekatan kelompok  Untuk merawat masalah komunikasi tumpuan motivasi dan masalah tingkah laku.  Bilik terapi muzik perlu disediakan pelbagai alat muzik moden dan tradisional serta dalam pelbagai bentuk yang dikumpulkan daripada pelbagai bangsa tiga bangsa utama di Malaysia dan etnik di Sabah serta Sarawak. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 11

slide 12:

• Ahli muzik terapi akan bermain alat seperti piano organ atau gitar untuk mengawal tiuntune dan ritma ryhthm. • Alat-alat tersebut perlu berkualiti dan dijaga dengan baik. • Tidak semua kanak-kanak tahu menggunakan alat muzik mereka perlu diberi masa untuk biasa dengannya. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 12

slide 13:

KESAN TERAPI MUZIK 13

slide 14:

KESAN TERAPI MUZIK • Irama muzik atau rentak muzik sebenarnya mempunyai kesan yang dapat mententeramkan manusia. • Kajian-kajian empirikal jelas menunjukkan bahawa muzik dapat membantu seseorang individu untuk mengalami perasaan positif hasil penggunaannya. • Muzik yang dimainkan ketika dalam suasana bekerja dapat mengurangkan tekanan stress. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 14

slide 15:

EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 15  Muzik yang dialunkan ketika kapal terbang akan mendarat dapat mengurangkan rasa takut para penumpang dengan mengurangkan kadar denyutan jantung satu petanda kerehatan  Gabungan terapi muzik dan terapi kerehatan relaxation akan menjadi lebih berkesan untuk mengurangkan tekanan atau stress.  Namun begitu kajian menunjukkan Heavy Metal dan Hard Rock meninggalkan kesan yang tidak baik kepada individu.

slide 16:

TUJUAN ATAU PERANAN 16

slide 17:

TUJUAN INTERVENSI TERAPI MUZIK • Mengurus tekanan • Memulihkan kesihatan • Mengekspres perasaan • Meningkatkan ingatan • Menambahbaikan komunikasi • Menggalakkan pemulihan fizikal 17

slide 18:

• Menilai kesihatan emosi fizikal dan fungsi sosial kebolehan komunikasi dan kemahiran kognitif. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 18 • Merancang sesi muzik berdasarkan keperluan klien. • Mendengar muzik dengan hati terbuka • Menulis nyanyian • Perbincangan lirik muzik dan imageri. • Persembahan muzik dan pembelajaran melalui muzik. • Perancangan rawatan. • Penilaian on-going dan tindakan susulan.

slide 19:

KEBAIKAN TERAPI MUZIK KEPADA MURID 19

slide 20:

MURID TERENCAT AKAL • Dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. • Dapat meningkatkan kemahiran berkaitan akademik kognitif dan vokasional. • Dapat meningkatkan kemahiran melibatkan psikomotor. • Dapat meningkatkan kemahiran bersosial dan emosi. • Dapat meningkatkan kemahiran berseronok. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 20

slide 21:

MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN • Membantu meningkatkan kawalan tingkahlaku dan penumpuan. • Dapat meningkatkan kemahiran berkaitan penglihatan dan pendengaran. • Menyokong pembelajaran akademik. • Meningkatkan kemahiran berkomunikasi. • Menyokong pendidikan muzik dan meningkatkan kemahiran berseronok. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 21

slide 22:

Murid autistik • Dapat mewujudkan kontak mata dan menghasilkan komunikasi. • Meningkatkan pertuturan dan bahasa. • Menggalakkan mengawal diri sendiri dan meluahkan emosi yang betul. • Meningkatkan kemahiran kognitif. • Meningkatkan kemahiran sensorimotor. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 22

slide 23:

KRITERIA - KRITERIA 23

slide 24:

KRITERIA RAWATAN ASAS TERAPI MUZIK • Toigo 1992 berasaskan kajiannya menyarankan tiga kriteria rawatan asas untuk orang autistik. PERTAMA: Harus ada suatu struktur gambaran secara keseluruhan antara muzik dengan sesinya. KEDUA: Intervensi muzik harus mencerminkan pergerakan fizikal nada atau kualiti suara emosi demi membawa pembawaan dan kefahaman orang autistik. KETIGA: Terapi muzik harus diintergrasikan dengan teori intergrasi sensori kerana muzik yang berkesan membawa stimulasi auditori yang sesuai proprioseptif taktil dan vestibular untuk orang autistik. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 24

slide 25:

STRATEGI 25

slide 26:

Strategi umum terapi muzik • STRUKTUR: Rancangan jadual waktu  klien menepati masa. • HUBUNGAN TERAPEUTIK: Hubungan interpersonal terapis-klien komunikasi. • INTERAKSI MUZIK: Terapis menguasai kemahiran pengekalan terapi muzik • KAWALAN EMOSI: Penggunaan muzik sesuai utk mengawal emosi • INTEGRASI SENSORI: Penggunaan pendekatan lain. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 26

slide 27:

PROSES 27

slide 28:

Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Terapi Muzik • Mendapat persetujuan klien dengan rancangan rawatan dan etika intervensi. • Mengatur prasesi untuk klien menghadiri ke bilik terapi – memeriksa kemudahan yang sedia ada. • Mengadakan tempoh penilaian – menentukan strategi dan struktur sesi terapi yang sesuai. • Merekod secara terperinci semua aktiviti yang dilaksanakan termasuk perasaan dan fikiran terapis EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 28

slide 29:

• Refleksi atau tindakan terapis diadakan selepas setiap sesi - mengubahsuai dan menambahbaik teknik intervensi dalam sesi yang berikutnya. • Memberitahu klien dan penjaganya rancangan dan rawatan sesi yang berikutnya. • Mengakhiri sesi terapi dengan teknik yang sesuai dan memberikan masa yang cukup bagi klien memahaminya. EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 29

slide 30:

artikel 30

slide 31:

EDU 3073: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak: Terapi Muzik 31

slide 32:

rujukan Brenda Kim. 2015. Terapi Muzik. Diperoleh di: www.documents.tipsdokumenst 10 Jun 2016 Mok S. S.2011. Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Tanpa Nama. 2016. Terapi Muzik. Diperoleh di: www.docfoc.compresentations. 10 Jun 2016 32 http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA MISS SEFIAH ::

authorStream Live Help