SDP-PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK-

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

VIDEO 1:

VIDEO 1 http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Tutorial Bersama Sir. Mait Atong :: IPG Kampus Keningau ::

PENGENALAN:

Muzik mempunyai hubungan rapat dengan kehidupan kita . Sepatutnya tidak ada orang yang menyatakan “ saya tidak suka muzik ”. Muzik boleh menggambarkan emosi seseorang . Menyatakan kegembiraan , keriangan , kesedihan , kemarahan , kedamaian , kemenangan , kekalahan , kekuatan dan sebagainya . Satu saluran komunikasi yang sangat penting . PENGENALAN

DEFINISI MUZIK:

DEFINISI MUZIK Satu cabang seni dan juga sains Menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental Termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan . Boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu .

Slide4:

Campbell 1995 mengatakan : “ Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural ". Oleh yang demikian , muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah ataupun Sekolah Rendah dalam bentuk elemen muzik .

SEJARAH MUZIK:

Bahasa Arab – ‘ Handasah alsawt ’ bermaksud kejuruteraan bunyi secara artistik . Diwarisi dari cerita-cerita dongeng zaman Purba Yunani yang diberi nama Muses yang bermaksud semua bentuk seni halus termasuk muzik . SEJARAH MUZIK

Slide6:

Memperkembangkan potensi dan kualiti diri individu dari segi nilai estetika muzik dan etika melalui pelbagai pengalaman muzik ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup dalam konteks budaya dan aspirasi negara . MATLAMAT

Slide7:

Memperkembangkan nilai estetika , kreativiti dan ekspresi diri . Merasai dan mengenal konsep muzik . Meningkatkan kemahiran mendengar muzik secara aktif . Memperkembangkan kemahiran asas dalam kegiatan nyanyian , muzik dengan gerakan dan permainan alat . OBJEKTIF

PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MUZIK (PRINCIPLES OF THE PESTALOZZIAN SYSTEM OF MUSIC) :

PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MUZIK ( PRINCIPLES OF THE PESTALOZZIAN SYSTEM OF MUSIC ) Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda atau saimbologi ( kaedah hafalan sebelum catatan ). Memberi galakan kepada mereka ( penerangan dan panduan yang paling minimum daripada guru. ( Kaedah Penemuan Kendiri ) supaya memerhati , mendengar , meniru serta membezakan bunyi-bunyi yang didengarnya itu .

Slide9:

Menentukan dengan pengalaman atau usaha mereka sendiri sama ada bunyi itu sama atau berlainan & seronok didengar atau tidak . Mengajar 1 unsur muzik sahaja ( melodi , harmoni , irama , ekpresi , bentuk , warna , ton & jalinan pada satu ketika ). Prinsip-prinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas amalan praktik dijalankan.Pelajar akan mengaitkan amalan praktik dan teori dengan usaha sendiri .( Pembelajaran Heuristik ).

Slide10:

Pelajar harus diberi peluang mencukupi untuk mempelajari muzik & membuat latihan-latihan dengan elemen-elemen muzik melalui usaha sendiri untuk dipraktikkan . Nama-nama not untuk nyanyian & muzik instrumental harus diselaraskan .

PERGERAKAN IRAMA (EMILE JACQUES DALCROZE) :

PERGERAKAN IRAMA (EMILE JACQUES DALCROZE) Penumpuan muzik sekolah rendah . Pendekatan secara berirama & tarian dengan aktiviti eurhythmic. Pergerakan , improvisasi dan nyanyian solfa diberikan keutamaan .

VIDEO 2:

VIDEO 2

PEMBELAJARAN BERPERINGKAT (ZOLTAN KODALY):

PEMBELAJARAN BERPERINGKAT (ZOLTAN KODALY) P enumpuan kepada pengajaran muzik di sekolah rendah . Beliau telah merancang satu kurikulum muzik untuk kegunaan sekolah . Pembelajaran muzik diadakan sebanyak 4-6 kali seminggu . Dari peringkat pra sekolah hingga peringkat sekolah menengah . Program muzik diaturkan secara berperingkat atau sequential dalam muzik dan permainan alat muzik .

Slide15:

Penekanan kepada aktiviti membaca & menulis notasi muzik dari peringkat awal lagi melalui aktiviti nyanyian semerta dan menurunkan melodi dengan notasi . Kegunaan isyarat tangan , latihan solfa , tangga nada, pentatonik & nyanyian lagu rakyat secara a capella ( nyanyian tanpa iringan alat muzik ).

VIDEO 3:

VIDEO 3

PENGALAMAN MUZIKAL (CARL ORFF):

PENGALAMAN MUZIKAL (CARL ORFF) Penumpuan kepada muzik di sekolah rendah . Penekanan kepada beraneka jenis pengalaman muzikal . Pendekatan Orff – kegunaan peralatan muzik yang direka atau dipilih khas untuk pendidikan muzik bagi pelajar . Sifat semulajadi kanak-kanak untuk bermain diberi makna sepenuhnya .

Slide18:

Mengaitkan muzik dengan gerakan & pertuturan pelajar yang berirama . Irama , bahasa atau lagu & pergerakan secara spontan membantu pelajar supaya mempelajari & memahami dengan lebih berkesan tentang konsep-konsep muzikal . Cara penemuan sendiri .

Slide19:

Pendekatan Orff ada lima (5 ) : Imitasi – mengajuk balik Ekplorasi – fasa cari sendiri Improvisasi – secara individu / kumpulan dengan semua peralatan Orff. Creation – mencipta Literasi – berjaya menulis & membaca notasi muzik seperti ‘sight singing’, menulis corak irama & skor muzik .

VIDEO 4:

VIDEO 4

VIDEO 5:

VIDEO 5

VIDEO 6:

VIDEO 6

SOUND BEFORE SYMBOL (EDWIN GORDON):

SOUND BEFORE SYMBOL (EDWIN GORDON) Berasaskan kepada hasil penyelidikan jangka panjang mengenai kandungan muzik & turutan pembelajaran di peringkat sekolah rendah . Bercorak formal Pembelajaran permainan muzik tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan . Pembelajaran berlaku dengan baik jika setiap pelajar dapat menguasai satu kebolehan yang digelar ‘ audiation ’.

Slide24:

Proses mental yang membolehkan seorang manusia mendengar muzik dalam akal fikiran tanpa rujukan mana-mana bunyi yang diakibatkan secara fizikal – sound vibration ). Aspek kognitif diberi keutamaan . Pelajar boleh membezakan irama , meter dan tonaliti selain dari menyanyi , bermain alat muzik , membaca notasi atau bermain alat muzik .

VIDEO 7:

VIDEO 7

PENDEKATAN BAKAT (SHINUCI SUZUKI) :

PENDEKATAN BAKAT (SHINUCI SUZUKI) Dikenali sebagai pendekatan bahasa ibunda . Penumpuan kepada pembelajaran muzik instrumental & berkait dengan pembelajaran muzik pra sekolah . Memerlukan alat-alat khas Penglibatan ibu bapa dalam proses P & P muzik secara individu . Pendidikan muzik harus bermula dari peringkat kanak-kanak dengan bermain secara menghafal ‘rote playing’ sebelum menerima pembelajaran notasi formal ‘note ’. Dengar muzik secara berulang kali amat penting .

VIDEO 8:

VIDEO 8

KONSEP MUZIK:

KONSEP MUZIK Bunyi yang disusun secara sistematik & mempunyai kualiti tersendiri . Merangkumi irama , melodi , harmoni , warna ton, bentuk , ekspresi dan jalinan .

Slide30:

Bunyi yang disusun secara sistematik & mempunyai kualiti tersendiri . Merangkumi irama , melodi , harmoni , warna ton, bentuk , ekspresi dan jalinan . IRAMA Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza . Elemen-elemen irama : corak irama , rentak , meter, tempo dan detik .

Slide31:

IRAMA Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza . Elemen-elemen irama : corak irama , rentak , meter, tempo dan detik .

Slide32:

CORAK IRAMA Gabungan nilai not yang berbeza akan menghasilkan corak irama yang berbeza . Contoh : Zapin , Joget RENTAK Corak Irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi nyanyian atau permainan alat . METER Masa bagi muzik dikawal oleh meter TEMPO Kelajuan sesebuah lagu atau muzik ( contoh : allegro – cepat , moderato – moderate pace) DETIK Bit yang konsiten .

Slide33:

MELODI Mengandungi pic rendah , sederhana dan tinggi . Pic – bunyi tinggi rendah Skel – susunan lipatan not dalam satu tanda nada dimainkan mengikut langkah tertentu Contoh : skel C major Jeda – jarak pic di antara dua not contoh : do re mi ( jeda tiga ) Solfa - Nyanyian pic menggunakan sebutan not C. Rangkai Lagu

Slide34:

HARMONI Gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak . Gabungan not-not ini akan membentuk kod untuk mengiringi melodi . Elemen-elemen harmoni : triad, arpeggio, pergerakan kod . Triad – gabungan 3 not membentuk kod . Arpeggio – not-not dalam sesuatu kod boleh dimainkan secara satu persatu , menaik atau menurun . Pergerakan kod – apabila satu kod bergerak ke satu kod yang lain.

Slide35:

WARNA TON Warna ton dalam muzik – bunyi ada sifat dan kualiti tersendiri . Warna ton berbeza berdasarkan bahan pembuatan alat tersebut & cara dimainkan . Perkataan menerangkan warna ton bunyi - lembut , kasar , nyaring , garau . Contoh : perempuan – soprano & alto : lelaki – bariton , tenor & bes Gabungan alat muzik menghasilkan warna ton yang menarik dan indah . contoh : alat ketukan logam , alat ketukan kayu , alat tiupan buluh

Slide36:

BENTUK Mempunyai susunan struktur tersendiri . Contoh , penyusunan idea muzik dalam bentuk : bentuk dua bahagian ( binari / bentuk AB) bentuk tiga bahagian bentuk rondo bentuk strofik bentuk tradisional

Slide37:

EKSPRESI Ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vokal / instrumental. Ciri muzikal ini : Dinamis – simbol-simbol berkaitan bunyi kuat atau lembut dalam muzik Istilah – tempo, Andate ( sederhana cepat ), fine ( tamat ). Tanda Isyarat – simbol-simbol yang digunakan dalam notasi muzik dengan maksud khusus .

Slide38:

JALINAN Merupakan cara pemuzik mengadunkan bunyi . Terbahagi kepada : Monofoni – muzik hanya pada melodi ( satu bunyi sahaja ) Homofoni – melodi diiringi oleh alat muzikal yang harmoni yang ada kod . Polifoni – satu atau dua melodi dibunyikan berterusan menggunakan alat iringan .

VIDEO 9:

VIDEO 9

Slide40:

Sekian terima kasih http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Tutorial Bersama Sir. Mait Atong :: IPG Kampus Keningau ::

authorStream Live Help