PENGENALAN KEPADA KEMAHIRAN MUZIK ASAS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Pengenalan kepada kemahiran muzik asas melalui aktiviti IPG KAMPUS KENINGAU TUTORIAL BERSAMA SIR. MAIT ATONG http://notappismpsejarah.blogspot.com/

Slide2:

Kemahiran Muzikal Bertujuan untuk membina kemahiran menyanyi dan bermain alat muzik secara solo dan ensemble dengan teknik yang betul melalui Aktiviti nyanyian dan bermain alat muzik bagi membolehkan murid Mengalami , menikmati dan menilai persembahan muzik serta Mengamalkan nilai-nilai murni .

Slide3:

Kemahiran muzikal dibahagikan kepada tiga komponen besar dalam pendidikan muzik : a). Kemahiran muzikal nyanyian b). Kemahiran muzikal muzik dengan gerakan c). Kemahiran muzikal permainan alat muzik

Slide4:

a). Kemahiran Muzikal nyanyian Di dalam pembelajaran nyanyian murid diajar teknik menyanyi berasakan elemen seperti postur , pernafasan , pengeluaran ton, sebutan , artikulasi dan ekspresi .

Slide5:

Membina kemahiran menyanyi Menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. Memberi respon tentang persembahan karya persembahan muzik voksl seperti konsep muzik , fungsi muzik dan teknik persembahan .

Slide7:

b). Kemahiran muzikal Membuat pergerakan mengikut atau berdasarkan dinamik kuat atau lembut , pic tinggi atau rendah , tempo cepat atau lambat dan bunyi panjang atau pendek . Menyanyi pelbagai repertior secara solo atau berkumpulan dengan menyanyi mengikut tempo cepat atau lambat . Meneroka dan mengintepretasikan muzik dan melahirkan ekspresi diri melalui pergerakan

Slide8:

c). Kemahiran muzikal permainan alat muzik Memainkan alat perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repetior Murid bergembira memainkan alat perkusi secara muzikal dan terkawal dengan mengaplikasikan konsep muzik .

Slide9:

Antara kegiatan yang diadakan adalah seperti berikut : Nyanyian secara bebas Menyanyi lagu yang digemari dan lagu beraksi pelbagai rentak Menyanyibsecara spontan dan hafalan Menyanyi dengan membaca sjor muzik (b) Menyanyi secara muzikal Menyanyi lagu pelbagai meter dengan memberi pelbagai penegasan kepada tekanan dan latihan sebutan berirama Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan memberi tumpuan kepada pic,tempo,corak irama,melodi dan ekpresi mengikut mud dan dinamik

Slide10:

c). Teknik dan cara menyanyi ( i ). Membuat aktiviti pemanasan suara melalui nyanyian skel dan arpegio . (ii). Menjalani latihan menyanyi dengan memberi tumpuan kepada teknik pernafasan , pengeluaran suara , artikulasi , sebutan dan postur . (d). Meneroka dan mengenal Muzik nyanyian ( i ). Mendengar dan menyanyi dalam beberapa jenis lapis suara seperti polifoni dan homofoni . (ii). Mendengar secara bebas dan berpandu dengan memberi perhatian kepada konsep muik dn jenis muzik vocal (iii). Mengimprovisasikan nyanyian melibatkan elemen muzik seperti melodi , irama dan lirik lagu

Slide11:

Muzik dengan gerakan Muzik dgn pergerakan memberi peluang murid menggunakan tubuh badan sebagai respon kepada muzik . Kegiatan dalam bidang ini mementingkan kesedaran penggunaan semua anggota badan untuk melahirkan ekspresi diri melalui ransangan muzik yang didengar sambal memahami konsep muzik khususnya irama dan ekspresi .

Slide12:

5 jenis kegiatan pergerakan dengan muzik Gerakan bebas dengan muzik Gerakan ikut konsep muzik Gerakan bertema Interpretasi muzik dengan gerakan Gerakan ikut lirik lagu

Slide13:

Terdapat 4 unsur pergerakan iaitu imbangan berat badan , ruang , masa , daya atau aliran a). Daya : Dlm pergerakan aspek daya merujuk kpd gaya seseorang menggunakan tubuh badan mereka . Konsep ini penting kerana ia dpt mebntu kanak-kanak memahami konsep jarak dekat dan jauh serta perkaitannya dengan pergerakan-pergerakan jika melibatkan penggunaan objek dengan tubuh badan .

Slide14:

b). Beban : Kulaiti beban dlm pergerakan merujuk kpd unsur ketegangan dlm melibatkan pergerakan otot Pergerakan yg bersifat tangkas adalah seperti kuat , bertenaga dan daya tahan . Manakala pergerakan bersifat lembut adalah seperti lembut , lemah dan sensitive yg melibatkanaktiviti ya \g perlahan dan mengambil masa lebih lama. c). Ruang : Terdapat dua jenis pergerakan melibatkan ruang iaitu secara langsung atau tidak langsung . Pergerakan bentuk lurus , tajam dan halus merupakan pergerakan menggunakan ruang secara langsung . Pergerakan yg menggunakan ruang sea\ cara tdak langsung mempunyai bentuk-bentuk fleksibel , beralun dan lemah lembut . Ruang ini dinamakan lingkungan pergerakan .

Slide15:

d). Masa : Faktor masa ini melibatkan unsur kelajuan seperti pergerakan yang cerdas dan banyak apabila membuat sesuatu pergerakan . Tiap-tiap pergerakan menggunakan masa, pergerakan yang cepat menggunakan sedikit masa dan pergerakan yang lambat menggunakan banyak masa. e). Aliran : Aliran pergerakan boleh dikawal atau bebas . Pergerakan terkawal ialah pergerakan secara berhati-hati yang boleh diberhentikan dengan mudah pada bila-bila masa sahaja . Pergerakan gaya bebas susah hendak diberhentikan dengan serta merta . Ia mempunyai ciri-ciri pergerakan tangkas dan lancer. Aliran pergerakan dalam satu gerakan atau beberapa gerakan bole berpanjangan atau terputus .

Slide16:

Permainan alat Alat perkusi merupakan alat penting dlm sesebuah ensemble muzik orkestra barat . Permainan alat muzik perkusi telah dimasukkan di dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah sebagai salah satu komponen penting kurikulum muzik . Melalui aktiviti permainan alat muzik perkusi ini murid dilatih dalam koordinasi mata , pendengaran dan psikomotor . Bidang ini menggalakkan murid meneroka dan mengeksperimen pelbagai alat muzik termasuk penggunaan anggota tubuh badan mereka .

Slide18:

Pengenalan Kepada Kepentingan Muzik di Sekolah Rendah Pembelajaran muzik secara formal dan sistematik boleh meningkatkan paras penghayatan muzik dalam kalangan murid serta membantu mereka menghayati muzik lebih kompleks . Melalui pembelajaran muzik murid-murid akan berpeluang untuk mempelajari sistem simbologi muzik yang juga merupakan satu lagi system simbologi manusia yg sungguh hebat .

Slide19:

Mengekalkan warisan budaya kebangsaan serta identity Negara melalui pembelajaran uzik tradisional secara formal. Muzik juga memainkan peranan penting dalam aspek moral dan agama. Dengan itu lagu-lagu yang mengandungi nilai-nilai murni , aspek-aspek moral seperti lagu patriotic dan lagu rakyat sebaliknya diajar kepada murid sejak di bangku sekolah lagi .

Slide20:

Disediakan oleh Maz li nah Siti Firo nika IPG KAMPUS KENINGAU TUTORIAL BERSAMA SIR. MAIT ATONG http://notappismpsejarah.blogspot.com/

authorStream Live Help