KAEDAH-PENGAJARAN-SEJARAH (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SJH 3063 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 1

slide 2:

Konsep Pemikiran Sejarah  Menurut Marzano et al.1998 pemikiran sejarah melibatkan satu set operasi mental yang dikenali sebagai proses.  Proses ini merangkumi pembentukan konsep pembentukan prinsip kefahaman penyelesaian masalah membuat keputusan penyiasatan dan pembangunan yang melibatkan beberapa berfikir. 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 2

slide 3:

 Sejarah merupakan satu bidang ilmu yang boleh dibuat pelbagai interpretasi dari semasa ke semasa. Futet 1992 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 3

slide 4:

Kemahiran Pemikiran Sejarah aMemahami kronologi bMeneroka bukti cMembuat interpretasi dMembuat imaginasi eMembuat rasionalisasi f Empati 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 4

slide 5:

a Memahami Kronologi  Melihat masa lalu masa kini dan masa akan datang. b Meneroka Bukti  Kemahiran mengenal pasti sumber pertama dan kedua. 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 5

slide 6:

c Membuat Interpretasi  Keupayaan membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa dan mampu membuat kupasan dan ulasan.  Kemahiran membuat interpretasi pada masa lalu mampu merubah kehidupan pada masa hadapan 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 6

slide 7:

d Membuat Imaginasi  Meletakkan diri dalam sesuatu peristiwa sejarah.  Boleh dilakukan secara visual atau empati e Membuat Rasionalisasi  Penggunaan akal dalam membuat pertimbangan yang wajar dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 7

slide 8:

e Empati 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 8 Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain merasa simpati dan cuba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain.

slide 9:

Strategi Pengajaran Sejarah  a Berpusat kepada guru  b Berpusat kepada murid  c Berpusat kepada bahan  d Bersepadu 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 9

slide 10:

Berpusatkan Guru  Mudah dirancang dan diuruskan  Murid akur kepada standard yang ditetapkan oleh guru.  Murid dianggap penerima aliran komunikasi oleh guru 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 10

slide 11:

Berpusat kan Murid  Murid melibatkan diri secara aktif dan intetaksi berterusan antara guru dan murid.  Berubah mengikut kematangan murid.  Memberi peluang kepada murid untuk memilih belajar secara individu kumpulan dan kelas. 24/11/2014 sjh 3106 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH 11

slide 12:

SEKIAN DISEDIAKAN OLEH: PENSYARAH PEMBIMBING SIR SHAMRIN SURIP

authorStream Live Help