Happy Easter 2014!

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP Kính chúc Quý Đức Cha Quý Đức Ông Quý Cha Quý Tu Sĩ Cùng tất cả Quý Vị Đầy tràn Ân Thánh - Niềm Vui và Bình An của Chúa Phục Sinh Alleluia – Alleluia - Alleluia.

PowerPoint Presentation:

“Chúa đã sống lại thật rồi Alleluia”