Tinh Thap Tu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Nhåc và L©i Hi‹n PhÜ®ng:

Nhåc và L©i Hi‹n PhÜ®ng Tình ThÆp T¿

PowerPoint Presentation:

Ti ếng hát: Nguyễn Văn Hiển

PowerPoint Presentation:

Một buổi chiều hôm ấy

PowerPoint Presentation:

Chúa giang tay kêu mời con tới Chúa giang tay kêu mời con tới

PowerPoint Presentation:

lạnh lùng con bước đi

PowerPoint Presentation:

buồn hiu hắt Chúa vẫn chờ con buồn hiu hắt Chúa vẫn chờ con

PowerPoint Presentation:

Tình Thập Tự là đây

PowerPoint Presentation:

lòng thương Chúa ôi sao diệu vợi

PowerPoint Presentation:

lời tha thiết vẫn vang mời gọi

PowerPoint Presentation:

Sao con đành thờ ơ Chúa ơi!

PowerPoint Presentation:

Này con đến Chúa ơi,

PowerPoint Presentation:

Tình Thập Giá Chúa ban cho con đời đời

PowerPoint Presentation:

được ân phúc ân

PowerPoint Presentation:

ôi Tình Thập Giá

PowerPoint Presentation:

Tình yêu ấy Chúa ơi

PowerPoint Presentation:

là Tình Thập Giá Chúa trao ban cho tràn đầy

PowerPoint Presentation:

là tình thiết tha ôi tình bao la....

PowerPoint Presentation:

Bầu trời ngập mây tím

PowerPoint Presentation:

Chúa cô đơn trên Thập tự giá

PowerPoint Presentation:

Gục đầu ôi xót xa

PowerPoint Presentation:

Buồn hiu hắt Chúa vẫn chờ ta

PowerPoint Presentation:

Tình Thập Tự là thế

PowerPoint Presentation:

Từng giây phút mong con trở về

PowerPoint Presentation:

Lời yêu ấy vẫn vang mời gọi

PowerPoint Presentation:

Sao con đành thờ ơ Chúa ơi!.....

PowerPoint Presentation:

Này con đến Chúa ơi,

PowerPoint Presentation:

Tình Thập Giá Chúa ban cho con đời đời

PowerPoint Presentation:

được ân phúc ân

PowerPoint Presentation:

ôi Tình Thập Giá

PowerPoint Presentation:

Tình yêu ấy Chúa ơi

PowerPoint Presentation:

là Tình Thập Giá Chúa trao ban cho tràn đầy

PowerPoint Presentation:

là tình thiết tha ôi tình bao la....

PowerPoint Presentation:

Đồi chiều vàng hôm ấy

PowerPoint Presentation:

Ẵm trong tay con mẹ đẫm máu

PowerPoint Presentation:

Lòng mẹ tan nát tan

PowerPoint Presentation:

Lệ cay đắng thấm trên bờ môi

PowerPoint Presentation:

tình Thập tự còn đây

PowerPoint Presentation:

Lòng thương xót Chúa luôn tràn đầy

PowerPoint Presentation:

Vòng tay Chúa vẫn giang rộng mời

PowerPoint Presentation:

Sao con đành thờ ơ Chúa ơi!

PowerPoint Presentation:

Này con đến Chúa ơi,

PowerPoint Presentation:

Tình Thập Giá Chúa ban cho con đời đời

PowerPoint Presentation:

được ân phúc ân được ân phúc ân

PowerPoint Presentation:

ôi Tình Thập Giá ôi Tình Thập Giá

PowerPoint Presentation:

Tình yêu ấy Chúa ơi

PowerPoint Presentation:

là Tình Thập Giá Chúa trao ban cho tràn đầy

PowerPoint Presentation:

là tình thiết tha ôi tình bao la....

PowerPoint Presentation:

Th ân tặng Anh Chị Hiển Phượng Duy & H ân

authorStream Live Help