Locul si Importanta Kinetoterapiei in Conditii Normale si Patologice l

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

dgfdg

Comments

Presentation Transcript

LOCUL ŞI IMPORTANŢA KINETOTERAPIEI ÎN CONDIŢII NORMALE ŞI PATOLOGICE LA VÂRSTA A TREIA:

LOCUL ŞI IMPORTANŢA KINETOTERAPIEI ÎN CONDIŢII NORMALE ŞI PATOLOGICE LA VÂRSTA A TREIA Coordonator: Lect. Dr. Vlad Tiberiu UNIV. AL. I. IA Ş I, FACULTATEA DE EDUCA Ţ IE FIZIC Ă Ş I SPORT, SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE

CUPRINS:

CUPRINS I. INTRODUCERE II. BAZELE TEORETICE ALE CERCETARII III. PARTICULARITĂŢI SPECIFICE VÂRSTEI A TREIA IV. REABILITAREA GERIATRICĂ V. TEHNICI ŞI METODE FOLOSITE ÎN CERCETARE VI. DINAMICA REZULTATELOR ŞI INTERPRETAREA DATELOR VII. CONCLUZIILE CERCETĂRII ŞI RECOMANDĂRI VIII. ANEXE I X. BIBLIOGRAFIE

PowerPoint Presentation:

Motivaţia lucrării Motivaţia lucrării porneşte din multitudinea de situaţii patologice care au avut ca efect imediat schimbarea vieţii pentru un pacient de vârsta a treia, în urma unei afecţiuni provocate de un traumatism sau de o boală.

PowerPoint Presentation:

Scopul l ucrării Lucrarea de faţă îşi propune să ofere indicaţii, procedee şi recomandări utile atât pentru persoanele de vârsta a treia cât şi pentru practicanţii de kinetoterapie. Este de fapt o invitaţie pentru toţi cei ce-şi doresc o bătrâneţe demnă şi armonioasă, pentru cei ce vor să simtă permanent bucuria de a trăi, dar şi un ghid de prevenire şi recuperare prin kinetoterapie a principalelor afecţiuni înt â lnite la vârstnici .

PowerPoint Presentation:

Actualitatea şi importanţa temei Vârsta a treia este perioada de viaţă de la 60 de ani în sus şi conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii se împarte în urmatoarele grupe : I.Vârstnici–60-74 de ani II.Bătrâni–75-89 de ani III.Longevivi–peste 90 de ani

PowerPoint Presentation:

R elaţia kinetoterapeut-pacient Kinetoterapeutul implicat în recuperarea şi reabilitarea persoanelor geriatrice trebuie să tina cont de anumite principii : 1. Individualitatea tratamentului 2. Defalcarea programului de antrenament pe intervale regulate de timp 3 . Gradarea treptată a efortului 4 . Susţinerea morală 5 . Mobilizarea familiei 6 . Evaluarea rezultatelor

Ipotezele cercetării:

Ipotezele cercet ării Ipotezele urmărite de cercetare au fost: 1. dacă schema de tratament propusă este tolerată de bolnav şi imbunatateşte simtomatologia clinică; 2. în ce masura mijloacele fizio-terapeutice pot conpleta tratamentul medicamentos 3. dacă pacienţii care urmeză o schem ă de recuperare func ţ ională pot fi integraţi social şi/sau profesional faţă de cei care nu urmează tratament recuperator.

Evaluarea şi diagnosticul la bătrâni :

Evaluarea şi diagnosticul la bătrâni Co n diţia pentru a introduce un pacient într-un program de recuperare este punerea unui diagnostic clinic cât mai exact şi o evaluare completă a capacităţii funcţi o nale pierdute sau restante. Principalele erori diagnosticale sunt: 1. Diagnostic exagerat ( overdiagnosis ) 2. Diagnostic greşit 3. Diagnostic subevaluat ( underdiagnosis )

Organizarea cercetării:

Organizarea cercetării Cercetarea s-a desfăşurat la Spitalul Clinc de Recuperare Iaşi, la secţiile clinice de Recuperare Cardio-pulmonară, Neurologică si Ortopedo-traumatică ale Spitalului. În cercetare au fost cuprinşi un numar de 9 subiecţi. Dintre aceştia au fost selectaţi un subiect cu infarct miocardic, un subiect cu hemiplegie şi un subiect cu poliartrită reumatoidă, cu vârste cuprinse între 60 si 75 de ani.

Metode de cercetare:

Metode de cercetare a) Metoda document ă rii ş tiin ţ ifice b) Metoda anchetei c) Metoda observa ţ iei d) Metoda de evaluare

Durata şi etapele cercetării:

Durata şi etapele cercetării Cercetarea s-a desf ăşurat în perioada noiembrie 2006 – mai 2007 la Spitalul Clinic de Recuperare, Iaşi. În prima etapă de desfaşurare a cercetării m-am documentat cu cât mai multe informaţii legate de fenomenele fiziologice şi patologice specifice persoanelor de vârsta a treia. Documentarea a vizat în mod special afecţiunile cardiovasculare, neurologice şi ale aparatului locomotor specifice vârstnicilor. Tot în prima parte am luat legatura cu specialiştii implicaţi în procesul de prevenire şi reeducare a bolnavilor care se confrunta cu astfel de afecţiuni.

PowerPoint Presentation:

În etapa a doua am reluat legatura cu cu kinetoterapeuţii şi am venit în contact cu subiecţii, obţinând acordul acestora de a colabora în desfaşurarea programelor de kinetoterapie. Etapa a treia a constat în testarea subiecţilor şi aplicarea propriu-zisă a exerciţiilor terapeutice în vederea reeducării capacităţii de efort la pacientul post infarct miocardic, recuperarea funcţională a pacientului hemiplegic şi reeducarea deviaţiilor pacientului cu poliartrită reumatoidă.

Prezentarea cazului:

Prezentarea cazului NUME: A.L. DATA NAŞTERII: 1937 VÂRSTA: 70 ani SEX: F DOMICILIUL: sat Cozia-Iaşi OCUPAŢIA: Agricultoare DIAGNOSTIC: Hemiplegie dreaptă post AVC cu afazie ISTORICUL BOLII: bolnav diagnosticat şi tratat medicamentos din luna octombrie 2006 pentru A.V.C. hemoragic talamic stâng cu inundaţie ventriculară, hemiplegie dreaptă şi H.T.A. stadiul III. Ca metode de evaluare am folosit metoda Bobath, Testul lui Albert şi evaluarea bilanţului social.

PowerPoint Presentation:

Evaluare iniţială a parametrilor de evoluţie după metoda Bobath: Partea afectată: hemicorpul drept Integrare psihică, cooperare D. Mişcari active 0 − absentă □ 0 − absente ■ 1 − slabă □ 1 − prezente+sinergii □ 2 − moderată ■ 2 − amelior.sinerg.scad. □ 3 − normală □ 3 − normale □ B. Tonus muscular E. Reflex postural 0 − flasciditate ■ 0 − absent ■ 1 − flasc.spast.incip. □ 1 − schită □ 2 − spastic, zone flasce □ 2 − vizibil □ 3 − normal □ 3 − normal □ C. Activitate reflexă F. Durere 0 − absentă/sever afectată □ 0 − severă □ 1 − slabă-moderată ■ 1 − medie □ 2 − medie □ 2 − slabă ■ 3 − normală □ 3 − normală □

Obiective::

Obiective: 1. Prevenirea retracţiei musculare. 2. Profilaxia escarelor. 3. Reeducarea poziţ i ei ş ezând şi stand. Program de etapă 1. Kinetoterapia la pat: ►posturi pentru membru superior şi inferior; ►mobilizări pasive pentru membrul superior şi membrul inferior(metoda Kabat); ►mobilizări pasivo-active; ►reeducarea sezândului şi standului. 2. Masaj-Scopul: tonifierea şi stimularea circulaţiei. 3. Electroterapie-Terapie excitomotorie.

Program de sedinţă:

Program de sedinţă Testul lui Albert aplicat pentru mâna stangă Exerciţiul nr. 1 Decubit dorsal, gâtul şi trunchiul în extensie. Membrul superior, cu braţul în abducţie şi antebraţul în pronaţie, ţinând un sul în mână. Abducţia se menţine cu ajutorul unei pernuţe de nisip aşezate la nivelul axilei-menţinere 20 de secunde. Exerciţiul nr. 2 Decubit lateral, pe partea sănatoasă, cu braţul în uşoară abducţie cu ajutorul unei pernuţe şi cu cotul în flexie la peste 90 grade, ţinând un sul în mână, acesta fiind în pronaţie-menţinere 30 de secunde.

PowerPoint Presentation:

Exerciţiul nr. 4 a) flexia dorsală a piciorului ; b)urmată de flexia plantară a piciorului . Exerciţiul nr. 3 a) flexia şi extensia antebraţului b) adducţia şi abducţia braţului c) mişcări de circumducţie

PowerPoint Presentation:

Exerciţiul nr. 5 Decubit dorsal, se execută flexia gambei pe copsă. Exerciţiul nr. 6 Decubit dorsal se execut ă flexia coapsei pe bazin

PowerPoint Presentation:

Interpretarea rezultatelor Evaluarea finală a parametrilor de evoluţie după metoda Bobath Partea afectată: hemicorpul drept Integrare psihică, cooperare D. Mişcari active 0 − absentă □ 0 − absente □ 1 − slabă □ 1 − prezente+sinergii □ 2 − moderată □ 2 − amelior.sinerg.scad. ■ 3 − normală ■ 3 − normale □ B. Tonus muscular E. Reflex postural 0 − flasciditate □ 0 − absent □ 1 − flasc.spast.incip. □ 1 − schită □ 2 − spastic, zone flasce ■ 2 − vizibil ■ 3 − normal □ 3 − normal □ C. Activitate reflexă F. Durere 0 − absentă/sever afectată □ 0 − severă □ 1 − slabă-moderată □ 1 − medie □ 2 − medie □ 2 − slabă □ 3 − normală ■ 3 − normală ■

PowerPoint Presentation:

Legenda: ►integrare psihică, cooperare – albastru ►tonus muscular – galben ►activitate reflex ă − verde ►mişcari active - mov ►reflex postural – roz ►durere - portocaliu

PowerPoint Presentation:

Rezultatele Testului Albert În urma aplicării testului Albert se poate observa că pacientul şi-a pastrat o parte destul de semnificativă din percepţie, restul putându-se recupera pe parcurs.

PowerPoint Presentation:

Nume si prenume: V.L Anul nasterii: 1937 Diagnostic: Hemiplegie dreaptă post AVC Nume examinator: Luca Adrian Data examinarii 20 noemb.2006 10 ian 2007 15 mai 2007 Servirea mesei: Folosirea tacâmului O PP I Folosirea veselei O P I Baut cu cana O P I Igiena: Spalarea mâinilor PP P I Pieptanat O PP P Folosirea prosopului PP P I Ingrijirea ochilor O PP P Punere/scoatere ciorapi O PP P Punere/scoetere camasă O PP P Punere/scoatere pantofi O PP PP Punere/scoatere pijama O PP PP Punere/scoatere ochelari PP P I Folosirea unor aparate - Radio O PP PP Inchide/deschide uşa PP PP P Inchide/deschide fereastra PP P I Ţine/intoarce pg unei carti O PP I Alte deprinderi - Folosirea forfecelui O PP PP Realizarea nodului O PP P Se notează: O - imposibil; PP - partial posibil; P - posibil cu dificultate; I – independent Evaluarea bilan ţ ului social al pacientei V .L.

PowerPoint Presentation:

Concluzii “Trebuie să iubim bătrânii să-i onor ă m şi să-i protejăm sunt parte din patrimoniul nostru naţional” Ana Aslan Cercetarea privind importanţa Kinetoterapiei în recuperarea pacienţilor geriatrici cu infarct miocardic, hemiplegie şi poliartrită reumatoidă a pornit de la formularea a trei ipoteze care s-au confirmat astfel: 1. Programele de exerciţii şi a mijloacelor asociate au un rol foarte important în prevenirea, ameliorarea şi tratarea anumitor afecţiuni care ţin de patologia vârstei a treia. 2. Mijloacele fizio-terapeutice au completat foarte bine tratamentul medicamentos, obţinându-se rezultate notabile. 3. În urma aplicării schemei de recuperare toţi pacienţii au facut progrese importante, pacientul post infarct miocardic reusind să se reintegreze social şi profesional, iar pacienţii cu hemiplegie şi poliartrită reumatoidă au reuşit să-şi dezvolte, în mare masură, capacitatea de autoservire, care de fapt este principalul scop al programului de recuperare la vârsta a treia.

PowerPoint Presentation:

Bibliografie 1. Albu, C., Vlad., T.L., Albu, A., Kinetoterapia pasiv ă, Editura Polirom, Iaşi, 2004 ; 2. Apostol, I.., Ergofiziologie - Curs, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998; 3. Baciu, C., Aparatul locomotor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981; 4. Bălteanu, V., Metode kinetologice. Terapia ocupatională şi ergoterapia, Editura Altius Academy, Iaşi, 2002; 5. Bălteanu, V., Curs de kinetoterapie, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1994; 6. Bălăceanu-Stolnici, C., Geriatrie Practică, Editura Medicală Amaltea, Bucureşti, 1998; 7. Brocklehurst, J.C., Tallis, R.C., Fillit, H.M., Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology, Editura Churchill Livingstone, Edinburgh, 1992; 8.Constantin, B., Elemente de geriatrie practică, Editura Medicală, Bucureşti, 1988; 9.Chirazi, M., Metodologia cercetării în educaţie fizică şi sport, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi 10.Cristea, E., Terapia prin mişcare la vârsta a treia, Editura Medicală, Bucureşti, 1990; 11. Duda, R., Gerontologie medico-socială, Editura Junimea, Iaşi, 1983; 12. Hurjui, I., Geriatrie selectivă vol. I, Editura Edict Production, Iaşi, 2002; 13. Hurjui, I., Geriatrie selectivă vol. II, Editura Edict Production, Iaşi, 2002; 14. Howard, A.R., Rehabilitation medicine, The C.V. Mosby Company, 1964; 15. Paşcanu, O.V., Bolile vârstei a treia şi tratamentul naturist integral, Editura Antinet, Bucureşti, 2003; 16. Pásztai, Z., Kinetoterapia în recuperarea funcţională a aparatului locomotor, Editura Arionda, Oradea, 2001; 17. Plas, F., Hargon, E., Kinetoterapia activă, Editura Polirom, Iaşi, 2001; 18. Sbenghe, T., Kinesiologie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002; 19. Sbenghe, T., Kinetologia Profilactică, Terapeutică şi de Recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, 1987; 20. Sbenghe, T., Recuperarea medicala la domiciliul bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 1996; 21. Vlad, T.L., Cultură fizică medicală, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1971; 22. Vlad, T.L., Fiziopatologie, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2003; 23. Vlad, T.L., Pendefunda, L., Recuperarea bolnavului hemiplegic adult, Editura Contact Internaţional, Iaşi, 1992;