laparostomia-laparostomy

Views:
 
     
 

Presentation Description

Laparostomia per pancreatite acuta necrotico-emorragica (acute pancreatitis)

Comments

Presentation Transcript

Laparostomia - Laparostomy : 

Laparostomia - Laparostomy Laparostomia per pancreatite acuta necrotico-emorragica (acute pancreatitis) 1 Felice Apicella, MD, Firenze (Italy) 2002

Slide 2: 

Felice Apicella, MD, Firenze (Italy) 2002 2 F.A.

Slide 3: 

Felice Apicella, MD, Firenze (Italy) 2002 3 F.A.

Slide 4: 

Felice Apicella, MD, Firenze (Italy) 2002 4 F.A.

Slide 5: 

Felice Apicella, MD, Firenze (Italy) 2002 5 F.A.

Slide 6: 

Felice Apicella, MD, Firenze (Italy) 2002 6 F.A.

Slide 7: 

Felice Apicella, MD, Firenze (Italy) 2002 7 F.A.

Slide 8: 

Felice Apicella, MD, Firenze (Italy) 2002 8 F.A.

authorStream Live Help